Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi

PS Aurel Percă, Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi, Iaşi 2013, 406 p., 17×24, ISBN 978-606-578-112-2, 25 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi, scrisă de PS Aurel Percă. Cartea apare în colecţia „Studii Teologice”, formatul 17×24, are 404 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei.

   Sacramentul Penitenţei sau al Reconcilierii a fost orânduit de Isus Cristos după învierea sa, când le-a spus apostolilor: „Primiţi pe Duhul Sânt. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In 20,22-23). Acesta este actul gratuit al Mântuitorului prin care el iartă păcatele creştinului, adică ale aceluia care, după ce a aderat în mod liber la evanghelia sa şi face parte din comunitatea creştină, trăieşte în contrast cu alegerea făcută în momentul primirii darului dumnezeiesc şi, astfel, se împotriveşte sfinţirii Bisericii, diminuând legătura cu ea.

   Sacramentul Penitenţei este, aşadar, acţiunea divină de reconciliere cu Dumnezeu prin care se revine la deplina comuniune cu Biserica.

    Reconcilierea ca sacrament îşi are rădăcinile în virtutea pocăinţei, adică în acea dispoziţie a inimii care îl face pe creştin să se convertească încontinuu la Dumnezeu, urmând primele cuvinte cu care Isus şi-a început predica sa: „Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc 1,15).

   Tocmai despre acest sacrament tratează PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi şi profesor de teologie morală la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, în lucrarea Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi, pe care o prezentăm cititorilor noştri. Textul de faţă este rodul predării acestui tratat de teologie pe parcursul a multor ani studenţilor seminarişti.

   Intenţia autorului nu a fost aceea de a face o analiză exhaustivă a tuturor aspectelor legate de acest sacrament. Cea mai mare parte a materialului consultat de autor provine din literatura teologică şi pastorală apropiată de sensibilitatea Bisericii noastre locale. Indicaţiile bibliografice oferite la fiecare capitol pot constitui tot atâtea surse de aprofundare ale diferitelor aspecte privitoare la sacramentul Penitenţei.

   Lucrarea, împărţită în zece capitole, oferă atât elemente teoretice, cât şi practice, necesare îndeplinirii misiunii unui preot în confesional sau în afara confesionalului, atunci când este vorba de conştiinţa credincioşilor. De asemenea, în acest curs sunt oferite şi o multitudine de materiale care ar putea fi folosite de preoţi la cateheză, pentru a prezenta doctrina Bisericii despre sacramentul Penitenţei.

   Primele cinci capitole (I-V) prezintă fundamentarea teologică a sacramentului. Atât studierea textelor scripturistice, cât şi incursiunea în istoria sacramentului Reconcilierii sunt de folos pentru cunoaşterea credinţei Bisericii cu privire la acest sacrament. Istoria, în definitiv, este un ajutor indispensabil pentru a cunoaşte adevăratul sens al cuvântului revelat, pentru că, astfel, se vede cum Biserica a înţeles şi a folosit această putere pe care i-a încredinţat-o Cristos. Incursiunea în istorie este cu atât mai necesară astăzi, când înţelegerea Scripturii devine tot mai dificilă din cauza diferitelor interpretări pe care le dă exegeza modernă.

    În următoarele cinci capitole (VI-X) autorul evaluează, din perspectiva tradiţiei, elementele sacramentului Penitenţei, clarificând, de asemenea, multe din interpretările moderne, nu solid fundamentate, care întunecă înţelegerea sacramentului.

   Lucrarea se termină cu un Vademecum pentru confesori asupra unor teme de morală referitoare la viaţa conjugală, document publicat de Consiliul Pontifical pentru Familie în anul 1997, în care accentuează necesitatea disponibilităţii preoţilor pentru ascultarea mărturisirilor, de care depind fericirea soţilor şi, de asemenea, în mare parte, seninătatea şi fericirea vieţii prezente: să fie pentru aceştia adevăraţi martori vii ai milostivirii lui Dumnezeu.

   Acest tratat poate fi de folos atât seminariştilor şi preoţilor, cât şi credincioşilor laici, pentru a redescoperi în sacramentul Reconcilierii momentul cel mai înalt al întâlnirii cu Tatăl „bogat şi milostivire” şi de a avea siguranţa că el nu oboseşte niciodată de a-i ierta pe fiii săi rătăciţi.

Laurenţiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Iertarea păcatelor

Claudiu Dumea, Iertarea păcatelor, Iași 2013, 304 p., 14×20, ISBN 978-606-578-079-8, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Iertarea păcatelor, scrisă de părintele Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Credo”, formatul 14×20, are 304 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei.

„Cel mai mare păcat al lumii contemporane este cu siguranţă faptul că oamenii au pierdut simţul păcatului”, spunea Papa Pius al XII-lea într-un discurs din 27 octombrie 1946. În lumea în care trăim, simţul păcatului a dispărut aproape complet din conştiinţa maselor. Nu a existat niciodată o lume perfectă, fără păcate şi nici nu va exista nici de acum încolo. Dar, în trecut, păcatului i se spunea pe nume, păcătosul, cel puţin, recunoştea că este greşitor, slab. Astăzi, însă, cuvântul păcat e un cuvânt foarte ocolit, ba chiar de-a dreptul jenant, pe care societatea nu-l mai suportă; putem spune că e pe cale de dispariţie. Trăim, cum spunea filozoful german Hegel, în cea mai bună dintre toate lumile posibile.

Această situaţie este favorizată de ideologiile care au dominat şi domină societatea modernă şi care combat noţiunea de păcat (de exemplu: iluminismul, psihanaliza lui Freud, sociologia de inspiraţie marxistă etc.). Cu toate acestea, aşa cum în Simbolul Apostolilor mărturisim credinţa în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în sfânta Biserică, în învierea morţilor şi în viaţa veşnică, tot așa mărturisim credinţa în iertarea păcatelor, în iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

Tocmai despre acest articol al Crezului, iertarea păcatelor, ne vorbeşte părintele Claudiu Dumea în acest volum care continuă, de fapt, seria de meditații despre articolele de credință din Simbolul Apostolilor, pe care autorul le-a publicat în Colecția „Credo” de la Editura Sapientia: 1. Cred în Dumnezeu, 2. Îngeri și Diavoli, 3. Cred în Isus Cristos, 4. Cred în Duhul Sfânt, 5. Cred în Biserica una sfântă, catolică și apostolică.

Cartea Iertarea păcatelor este alcătuită din două mari părţi, precedate de o introducere scurtă introducere despre o lume păcătoasă, dar care nu se recunoaște păcătoasă. Prima parte, Botezul apei, este dedicată sacramentului Botezului. Principalele teme tratate sunt: păcatului originar, celebrarea sacramentului Botezului, harului Botezului, demnitatea celui botezat, relația cu Persoanele divine ale Sfintei Treimi, lupta împotriva duhului rău etc. Cea de-a doua parte, Botezul lacrimilor, tratează despre sacramentul Spovezii. Aici, principalele teme sunt: păcatul și efectele sale, celebrarea sacramentului Spovezii, elementele indispensabile pentru a face o bună spovadă și pentru a ajunge la reconcilierea cu Dumnezeu, rolul preotului și dispozițiile penitentului în celebrarea spovezii.

Cartea, prin limbajul său plăcut şi accesibil, poate fi de un real folos tuturor celor care vor să înțeleagă mai bine semnificația afirmației din Crez: „Cred… în iertarea păcatelor”, dar și acelora care vor să aibă o cunoaștere mai clară a concepției creștine despre păcat și răscumpărarea din păcat, despre viața de prietenie cu Dumnezeu și despre modalitățile prin care se poate evita păcatul și se poate păstra harul sfințitor.

Laurenţiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sfânta Spovadă. Sărbătoarea împăcării cu Dumnezeu

Claudiu Dumea, Sfânta Spovadă. Sărbătoarea împăcării cu Dumnezeu, Iaşi 2011, 112 p., 11×16,5, 2,5 lei. 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Sfânta Spovadă. Sărbătoarea împăcării cu Dumnezeu scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Mici tratate de spiritualitate”, în formatul 16,5×11, are 112 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 2,5 lei. 

„Timpul de pocăinţă al Postului Mare este o potrivită ocazie să medităm despre spiritul de căinţă care trebuie să însoţească permanent viaţa creştinului. Pornim de la un principiu care, deşi pare paradoxal, este foarte adevărat în viaţa spirituală, şi anume: nu putem fi buni decât în momentul în care devenim conştienţi şi recunoaştem că suntem răi”.

Cu aceste cuvinte se deschide cartea nou apărută la Editura „Sapientia”, „Sfânta Spovadă. Sărbătoarea împăcării cu Dumnezeu”, scrisă de părintele Claudiu Dumea, şi care vrea să reamintească învăţătura catolică despre valoarea sfintei Spovezi în viaţa creştinului.

Scrisă sub forma unui mic tratat de spiritualitate, cartea are nouă părţi. La sfârşitul ei, editorul adăugat o anexă în care au fost incluse: rugăciuni pentru spovadă, modele de examinare a cugetului, ritualul spovezii şi psalmii penitenţiali.

Parcurgând paginile acestei cărţi, cititorul poate descoperi drumul pe care trebuie să-l parcurgă un creştin pentru a-şi reface legătura cu Dumnezeu, pierdută prin păcat, dar care se poate redobândi prin sacramentul Spovezii.

În prima parte, „Spiritul de căinţă al creştinului”, este subliniată ideea că o căinţă profundă şi sinceră, izvorâtă din rugăciunea statornică, poate face din creştini sfinţi. În partea a doua, „Sacramentul Spovezii”, se explică consecinţele unei spovezi superficiale şi responsabilitatea preotului în cadrul acestui sacrament, prin redarea unui fragment din enciclica Papei Pius al XII-lea, Mystici Corporis. Partea a treia, „Împăcarea cu Dumnezeu în Sfânta Scriptură”, este subliniată milostivirea lui Dumnezeu cu argumente din Vechiul Testament, dar şi din Noul Testament, precum iertarea lui David, a poporului, parabolele lui Isus. În partea a patra, „Păcatul creştinului şi milostivirea lui Dumnezeu”, suntem îndrumaţi să dobândim o profundă conştiinţă a păcatelor noastre pentru a pătrunde mai adânc în oceanul de iubire al lui Dumnezeu. Partea a cincea, „Puterea de a ierta păcatele”, este explicată originea acestei puteri şi sublimitatea sacramentului Spovezii. Ultimele patru părţi, „Căinţa, prima condiţie pentru iertarea păcatelor”, „Proprietăţile căinţei”, „Hotărârea de a nu mai păcătui” şi „Îndreptarea vieţii” descriu, prin evenimente, citate scripturistice, cele cinci etape ale unei spovezi bune.

Astfel, această carte poate fi un ghid util pentru creştinul care doreşte să se convertească din toată inima şi să se reconcilieze cu Dumnezeu prin sacramentul Spovezii.

 

Cosmin Cimpoeşu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Cum să ne spovedim. Sacramentul Reconcilierii, însănătoșirea creștină a trecutului

Ladislav Simajchl, Cum să ne spovedim. Sacramentul Reconcilierii, însănătoşirea creştină a trecutului, Iaşi 2011, 96 p., 11x16,5, 2,5 lei.

 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Cum să ne spovedim. Sacramentul Reconcilierii, însănătoşirea creştină a trecutului scrisă de Ladislav Simajchl. Cartea apare în colecţia „Mici tratate de spiritualitate”, în formatul 16,5x11, are 96 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 2,5 lei.

În constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium se menţionează despre sacramentul Spovezii că „cei care se apropie de sacramentul Pocăinţei dobândesc de la mila lui Dumnezeu iertare pentru ofensa adusă şi, în acelaşi timp, sunt reconciliaţi cu Biserica, pe care au rănit-o prin păcat şi care, prin dragostea, exemplul şi rugăciunea ei, colaborează la convertirea lor”.

Pentru a-i ajuta pe creştini să conştientizeze mai mult necesitatea căinţei şi obligativitatea Spovezii sacramentale, pr. Ladislav Simajchl din Cehia a scris cartea „Cum să ne spovedim. Sacramentul Reconcilierii, însănătoşirea creştină a trecutului”, tradusă de pr. Iosif Fickl şi publicată la Editura Sapientia.

În „Introducere”, autorul ne aminteşte că „La începutul Postului Mare, preotul ne pune cenuşă pe frunte, spunând: «Adu-ţi aminte, omule, că pământ eşti şi în pământ te vei întoarce!» Acest gest este însoţit de îndemnul: «Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie». Interpretând îndemnul la convertire ca o schimbare a mentalităţii şi întrebându-se ce înseamnă acest îndemn, acesta ne cheamă să «mergem, să învăţăm cum să ne schimbăm mentalitatea şi să credem mai profund în Evanghelie!»”

Pentru aceasta, în prima parte, „Însănătoşirea trecutului”, pune în lumină importanţa celui de-al patrulea sacrament care, prin diferitele sale denumiri, arată diferitele sale laturi: denumirea „spovadă” subliniază recunoaşterea păcatelor, „sacramentul Pocăinţei” subliniază o autocorectare, părere de rău, iar „sacramentul Reconcilierii” subliniază că este vorba de împăcarea oamenilor cu Dumnezeu şi între ei. Cu toate că acest sacrament este unicul mijloc de a ne îndrepta atitudinea şi obişnuinţele greşite, pentru iertarea păcatelor şi pentru o viaţă nouă, autorul subliniază împreună cu Papa Pius al XII-lea că: „Cel mai mare păcat al epocii noastre este că a pierdut semnificaţia păcatului!”

În partea a doua, „Ce este păcatul?”, este precizat sensul greşelii făcute de om prin păcat, înţeles nu ca un refuz de a face ceva sau o încălcare a unei porunci, ci ca refuz al Cuiva, respingerea iubirii Tatălui, evadarea din casa Tatălui.

În partea a treia „Examenul de conştiinţă – Autocunoaşterea”, autorul prezintă conştiinţa ca busola din suflet, care ne ghidează spre Dumnezeu, dar care, dacă nu se utilizează corect, se poate deteriora şi rugini. De asemenea, după cum şi ceasul trebuie din când în când reglat, şi conştiinţa trebuie corijată în concordanţă cu legea lui Dumnezeu.

În partea a patra, „Părerea de rău şi hotărârea”, autorul spune că o cercetare a cugetului matură, adevărată, constă în recunoaşterea vinei, în efortul de a îndreptare făcut de penitent.

Partea a cincea, „Cum să ne spovedim?”, este un îndrumar pentru o spovadă corectă, care trebuie să fie o manifestare clară a întoarcerii de la păcat, a voinţei sincere de îndreptare. Aici, preotul are ocazia de a oferi o conducere spirituală şi de a forma caracterul penitentului.

În partea a şasea, „Ispăşirea”, autorul descrie cum ar trebui să fie considerat sacramentul Spovezii de către un creştin adevărat, şi care sunt motivele necesităţii sale. Sacramentul Reconcilierii este un cântec de laudă adus milostivirii lui Dumnezeu.

Partea a şaptea oferă un model de celebrare penitenţială, iar la sfârşitul acesteia este un mic discurs al patronului preoţilor, sfântul Ioan Maria Vianney, cu privire la milostivirea lui Dumnezeu, care este atât de mare încât îi transformă pe toţi aceia pe care îi întâlneşte.

La sfârşitul acestei cărţi, editorul adăugat o anexă în care au fost incluse: rugăciuni pentru spovadă, modele de examinare a cugetului, ritualul spovezii şi psalmii penitenţiali.

Pentru creştinii aflaţi în dificultate, care au pierdut simţul păcatului, sau care nu înţeleg sensul convertirii, această carte poate fi un ajutor preţios în drumul lor de întoarcere la iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

Cosmin Cimpoeşu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sacramentul Spovezii. Mesajele Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea către Penitentiaria Apostolică

Ioan Paul al II-lea, Sacramentul Spovezii. Mesajele Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea către Penitentiaria Apostolică, Iași 2001, 109 p., 14×20, ISBN: 973-85370-3-7, 2,5 RON.

Această carte este realizată de ­Penitenţiaria Apostolică şi cuprinde 12 documente despre sacramentul Spovezii, care au fost adresate de Suveranul Pontif aceleiaşi Penitenţiarii Aposto­lice, părinţilor penitenţiari ai bazilicilor patriarhale din Roma şi preoţilor care an de an au participat la cursul despre forul intern ţinut de mai sus numitul dicaster.

Jubileul a fost împrejurarea favorabilă publicării acestui volum, ­deoarece, unul din beneficiile Anului Sfânt indicat de Sfântul Părinte a fost tocmai sacramentul Recon­cilierii.

În funcţie de problematica tratată, volumul se adresează în primul rând preoţilor, fiindcă avem aici ­o meditaţie pontificală despre tezaurul doctrinal relativ la Spovadă cu scopul de a da un impuls pastoral slujirii penitenţiale. Totuşi, cartea se adresează unui cerc mai larg de cititori, în mod deosebit celor botezaţi, care doresc să se apropie în mod conştient de sacra­mentul spovezii pentru a se lăsa formaţi de bogăţia ei ine­puizabilă.

Papa vrea să dea mărturie că preotului, care îşi ocupă cu credinţă şi generozitate locul său de slujitor al Spovezii, nu-i lipsesc consolările: consolarea de a putea întâlni direct pe fiecare credincios în parte, aşa cum Isus l-a primit pe Zaheu, pe femeia sa­mariteană, pe femeia păcătoasă; consolarea de a fi admis dincolo de pragul inimilor, consolarea de a spune un cu­vânt potrivit la momentul potrivit, un cuvânt care deseori restaurează în conştiinţe, prin harul sfinţitor, sensibilitatea creştină.

Firul călăuzitor comun care se observă în docu­mentele adunate între coperţile vo­lumului de faţă este datoria preoţilor şi dreptul botezaţilor de a se dedica şi de a se apropia de sacramentul Pocăinţei, în forma sa normală, care este aceea a spovezii individuale auriculare. Cuvintele cheie ale cărţii sunt întâmpinare şi adevăr. Astfel, primele şapte documente magisteriale se referă mai ales la datoria, angajamentul şi caritatea preotului, slujitorul sacramentului, iar cel de-al optulea se referă la penitent (fie laic, fie preot), în calitatea lui de desti­natar al sacramentului. În celelalte patru documente, întâmpinarea şi adevărul sunt raportate la Domnul milostiv, care, în acest sacrament, îl întâmpină pe cel pă­cătos şi schimbă inimile pentru ca să trăiască în adevăr, dar sunt raportate şi la Biserică, care, din poruncă divină, îl dispune pe cel pă­că­tos şi pentru el mijloceşte prezenţa tăcută, dar foarte reală, a lui Dumnezeu.

Singurul punct de pornire în folosul cititorului este faptul că reflecţia Sfântului Părinte despre o temă delicată cum este spovada atinge omul în dimensiunea lui inte­grală, pentru ca el să nu cedeze în faţa ispitei ­de a se închide în sine însuşi, ci, dimpo­trivă, să i se deschidă lui Dumnezeu cel îndelung în răbdare şi de oameni iubitor.

W. Dancă

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Când și cum să recurgem la Penitențiaria Apostolică

Carlos Encina Commentz, Când și cum să recurgem la Penitențiaria Apostolică, Iași 2016, 14×20, 62 p., ISBN 978-606-578-289-1, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunta aparitia cărții Când și cum să recurgem la Penitențiaria Apostolică, scrisă de Carlos Encina Commentz și tradusă în limba română de pr. dr. Ciprian Bejan-Piser. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie” în formatul 14×20 cm, are 62 pagini poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de de 10 lei.

Este, pentru mine, o plăcere să prezint această broşură, preţioasă „prin” şi „pentru” scurtimea sa, cu privire la Când şi cum să  recurgem la Penitenţiaria Apostolică. Este, de fapt, mai mult ca niciodată util preoţilor şi celor care se pregătesc pentru hirotonirea întru Preoţie să aibă un instrument atât de esenţial şi practic pentru marele minister al Reconcilierii, pentru a putea fi instrumente eficace al balsamului divinei îndurări care să fie vărsat pe rănile atâtor suflete.

Tribunalul milostivirii, care este Penitenţiaria Apostolică, este cel mai vechi dicasteriu al Curiei Romane, ce datează de la sfârşitul secolului al XII-lea şi este primul între tribunalele Bisericii, tocmai pentru că obiectul imediat este cel co-esenţial pentru Biserica lui Cristos, a-l reprimi pe fiecare penitent în parte la îmbrăţişarea cu Tatăl ceresc, la viaţa harului, la posibilitatea de a se lăsa sfinţiţi, oricare ar fi fost experienţa păcatului şi a delictului. Aici, în milostivire, dreptatea îşi găseşte propriul fronton.

Printr-un limbaj şi un stil imediat inteligibil tuturor, autorul, un oficial al Penitenţiariei, ilustrează competenţele şi metodologia vieţii de zi cu zi, angajamentul silenţios şi discret al Dicasteriului şi, în această a doua ediţie atât de cerută în diferitele limbi, cu scopul de a facilita cât mai mult munca confesorilor şi a directorilor spirituali, reproduce şi modele de scrisori pentru a recurge la acest tribunal „sui generis”.

Mama milostivirii, Avocata noastră, să călăuzească mereu munca Penitenţiariei pe drumurile pastoralei autentice, să mişte inimile penitenţilor spre căinţă şi fiecare confesor să înveţe a iubi cu însăşi Inima Bunului Păstor!

Card. Mauro Piacenza

Penitenţiar Major

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sacramentul Reconcilierii. Aspecte istorice, dogmatice și spirituale

Iosif Enășoae – Lacrămioara Boroș, Sacramentul Reconcilierii. Aspecte istorice, dogmatice și spirituale, Iași 2009, 255 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-53-2, 15 RON.

Prin studiul de fata, Sacramentul reconcilierii. aspecte istorice, dogmatice si spirituale, autorii – pr. prof. dr. Iosif Enasoae si prof. Lacramioara Boros – doresc sa prezinte cititorilor valoarea si semnificatia sacramentul Reconcilierii sau al Spovezii, modul cum se celebreaza si cum a fost înteles acest sacrament de catre Biserica si dezvoltarea pe care a cunoscut-o de-a lungul timpului.

    Pr. conf. dr. Iosif Enasoae este profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolica din cadrul Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1979 la Iasi, iar în anul 2003 a obtinut titlul de doctor în teologie spirituala la institutul Pontifical „Teresianum” din Roma.

    Lacramioara Boros a absolvit în anul 2006 cursurile Facultatii de Teologie Romano-Catolica din cadrul Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi, iar în anul 2008 a absolvit cursurile de masterat în cadrul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei. Din 2006 este cadru didactic la Facultatea de Teologie Romano-Catolica din cadrul Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi.

   Cele noua capitole ale prezentului volum ofera o panorama ampla asupra Reconcilierii, a nevoii acestui sacrament în viata Bisericii si în viata fiecarui crestin; dar intentia autorilor este aceea de a oferi un punct de plecare pentru o cercetare mai aprofundata a aspectelor prezentate succint în acest studiu. Cartea se adreseaza preotilor, persoanelor consacrate si tuturor celor care doresc sa-si însuseasca o imagine corecta si cât mai complexa asupra împacarii cu Tatal prin sacramentul Spovezii.

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro