Cum să ne spovedim. Sacramentul Reconcilierii, însănătoșirea creștină a trecutului

Ladislav Simajchl, Cum să ne spovedim. Sacramentul Reconcilierii, însănătoşirea creştină a trecutului, Iaşi 2011, 96 p., 11x16,5, 2,5 lei.

 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Cum să ne spovedim. Sacramentul Reconcilierii, însănătoşirea creştină a trecutului scrisă de Ladislav Simajchl. Cartea apare în colecţia „Mici tratate de spiritualitate”, în formatul 16,5x11, are 96 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 2,5 lei.

În constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium se menţionează despre sacramentul Spovezii că „cei care se apropie de sacramentul Pocăinţei dobândesc de la mila lui Dumnezeu iertare pentru ofensa adusă şi, în acelaşi timp, sunt reconciliaţi cu Biserica, pe care au rănit-o prin păcat şi care, prin dragostea, exemplul şi rugăciunea ei, colaborează la convertirea lor”.

Pentru a-i ajuta pe creştini să conştientizeze mai mult necesitatea căinţei şi obligativitatea Spovezii sacramentale, pr. Ladislav Simajchl din Cehia a scris cartea „Cum să ne spovedim. Sacramentul Reconcilierii, însănătoşirea creştină a trecutului”, tradusă de pr. Iosif Fickl şi publicată la Editura Sapientia.

În „Introducere”, autorul ne aminteşte că „La începutul Postului Mare, preotul ne pune cenuşă pe frunte, spunând: «Adu-ţi aminte, omule, că pământ eşti şi în pământ te vei întoarce!» Acest gest este însoţit de îndemnul: «Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie». Interpretând îndemnul la convertire ca o schimbare a mentalităţii şi întrebându-se ce înseamnă acest îndemn, acesta ne cheamă să «mergem, să învăţăm cum să ne schimbăm mentalitatea şi să credem mai profund în Evanghelie!»”

Pentru aceasta, în prima parte, „Însănătoşirea trecutului”, pune în lumină importanţa celui de-al patrulea sacrament care, prin diferitele sale denumiri, arată diferitele sale laturi: denumirea „spovadă” subliniază recunoaşterea păcatelor, „sacramentul Pocăinţei” subliniază o autocorectare, părere de rău, iar „sacramentul Reconcilierii” subliniază că este vorba de împăcarea oamenilor cu Dumnezeu şi între ei. Cu toate că acest sacrament este unicul mijloc de a ne îndrepta atitudinea şi obişnuinţele greşite, pentru iertarea păcatelor şi pentru o viaţă nouă, autorul subliniază împreună cu Papa Pius al XII-lea că: „Cel mai mare păcat al epocii noastre este că a pierdut semnificaţia păcatului!”

În partea a doua, „Ce este păcatul?”, este precizat sensul greşelii făcute de om prin păcat, înţeles nu ca un refuz de a face ceva sau o încălcare a unei porunci, ci ca refuz al Cuiva, respingerea iubirii Tatălui, evadarea din casa Tatălui.

În partea a treia „Examenul de conştiinţă – Autocunoaşterea”, autorul prezintă conştiinţa ca busola din suflet, care ne ghidează spre Dumnezeu, dar care, dacă nu se utilizează corect, se poate deteriora şi rugini. De asemenea, după cum şi ceasul trebuie din când în când reglat, şi conştiinţa trebuie corijată în concordanţă cu legea lui Dumnezeu.

În partea a patra, „Părerea de rău şi hotărârea”, autorul spune că o cercetare a cugetului matură, adevărată, constă în recunoaşterea vinei, în efortul de a îndreptare făcut de penitent.

Partea a cincea, „Cum să ne spovedim?”, este un îndrumar pentru o spovadă corectă, care trebuie să fie o manifestare clară a întoarcerii de la păcat, a voinţei sincere de îndreptare. Aici, preotul are ocazia de a oferi o conducere spirituală şi de a forma caracterul penitentului.

În partea a şasea, „Ispăşirea”, autorul descrie cum ar trebui să fie considerat sacramentul Spovezii de către un creştin adevărat, şi care sunt motivele necesităţii sale. Sacramentul Reconcilierii este un cântec de laudă adus milostivirii lui Dumnezeu.

Partea a şaptea oferă un model de celebrare penitenţială, iar la sfârşitul acesteia este un mic discurs al patronului preoţilor, sfântul Ioan Maria Vianney, cu privire la milostivirea lui Dumnezeu, care este atât de mare încât îi transformă pe toţi aceia pe care îi întâlneşte.

La sfârşitul acestei cărţi, editorul adăugat o anexă în care au fost incluse: rugăciuni pentru spovadă, modele de examinare a cugetului, ritualul spovezii şi psalmii penitenţiali.

Pentru creştinii aflaţi în dificultate, care au pierdut simţul păcatului, sau care nu înţeleg sensul convertirii, această carte poate fi un ajutor preţios în drumul lor de întoarcere la iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

Cosmin Cimpoeşu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro