Tratatul despre iubirea lui Dumnezeu, vol. I

Francisc de Sales, Tratatul despre iubirea lui Dumnezeu, vol. I, Iași 2012, 17×24, 474 p., ISBN 978-606-578-014-9, 35 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Tratatul Iubirii lui Dumnezeu, scrisă de sfântul Francisc de Sales şi tradusă în limba română de pr. prof. dr. Eduard Ferenţ. Cartea apare în colecţia Maeştri ai spiritualităţii, formatul 17×24, are 476 pagini (volumul I) şi 550 pagini (volumul II) şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 35 lei (vol. I) şi 40 lei (vol. II).

Odată terminată și publicată traducerea cărții Introducere în viața evlavioasă a sfântului Francisc de Sales, episcop și învățător al Bisericii, apărută la Editura Sapientia în anul 2012, părintele Eduard Ferenţ, profesor emerit de teologie dogmatică la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, realizează şi traducerea marelui tratat salezian Traité de l’Amour de Dieu, sub numele de Tratatul Iubirii lui Dumnezeu. Această carte apare în două volume distincte, dar, în același timp, complementare.

Arcul de timp în care se desfăşoară viaţa sfântului Francisc de Sales (1567-1622) este o perioadă nespus de agitată şi de zbuciumată din aproape toate punctele de vedere: politic, social, economic și religios. Este o perioadă marcată de puternice contraste: pe de o parte, marea bogăție și, pe de altă parte, extrema sărăcie; fidelitate şi trădare; cultură şi analfabetism etc. În acest context, figura autorului apare ca una de acţiune evanghelică a cărei fervoare, ardoare şi dinamism se alimentau din iubirea sinceră față de Dumnezeu și față de oameni, făcând astfel ca şi operele sale, cum este şi acest tratat, să fie tot cărţi de acţiune.

Tratatul este o lucrare profund teologică, prezentându-se simultan ca o operă dogmatică, ascetică şi mistică, care expune, pe de o parte, adevărurile fundamentale ale doctrinei creştine, incluzând şi experienţa proprie a autorului, iar, pe de altă parte, scriind pe hârtie ceea ce, în același timp, scrie și în inimă, după cum se exprimă el însuşi.

Acest Tratat al Iubirii lui Dumnezeu nu este o carte destinată doar celor contemplativi, nu este nici exclusiv o carte pur apostolică, ci este mai degrabă un izvor de contemplație, este viața creștinului desăvârșit, viața deplină a Duhului Sfânt în noi, sau, după cum se exprimă însuși sfântul Francisc, „acest tratat este făcut pentru a ajuta sufletul deja evlavios să înainteze în planul său spiritual”.

Cartea debutează cu o prezentare realizată de traducător, părintele Eduard Ferenţ, în care sunt conţinute câteva date biografice despre sfântul Francisc de Sales, contextul în care apare lucrarea, dar şi câteva puncte fundamentale ale prezentului tratat. Lucrarea în sine se împarte în douăsprezece cărţi, care, la rândul lor, sunt alcătuite din mai multe capitole.

Cartea întâi a fost concepută de către autor ca o introducere la întregul tratat, referindu-se în special la cea mai mare dintre virtuți – iubirea. Continuând cu analiza aceleiași iubiri divine, în cartea a doua ni se vorbește despre istoria conceperii și a nașterii cerești a iubirii divine, pentru ca în cartea a treia sfântul Francisc să vorbească despre progresul și perfecțiunea iubirii. Şi întrucât iubirea omenească a fost atinsă şi ea de păcatul strămoșesc, în cartea a patra autorul analizează căderea și ruinarea carității, iar în cartea a cincea se referă la principalele două exercitări ale iubirii sacre, care se fac prin complăcere și bunăvoință. Aceste cinci cărți, în prezenta traducere a tratatului doctorului din Geneva formează volumul I.

Volumul II, care debutează cu cartea a șasea are ca teme de bază iubirea, situându-se astfel în continuitate cu volumul I, şi rugăciunea. Astfel, în cartea a șasea autorul vorbește despre exercitări ale sfintei iubiri în rugăciune, continuând subiectul rugăciunii şi în cartea a șaptea, în care scrie despre unirea sufletului cu Dumnezeul său, unire care se desăvârșește în rugăciune. Cartea a opta prezintă iubirea din conformitate, prin care ne unim voința noastră celei a lui Dumnezeu, care ne este făcută cunoscută prin poruncile, sfaturile și inspirațiile sale. Despre iubirea din supunere, prin care voința noastră se unește bunului-plac al lui Dumnezeu sfântul Francisc scrie în cartea a noua, iar în cartea a zecea se referă la cea mai mare dintre porunci, porunca de a-l iubi pe Dumnezeu mai presus de toate. Cartea a unsprezecea ne propune gânduri cu privire la suprema autoritate pe care iubirea sacră o deține asupra tuturor virtuților, acțiunilor și perfecțiunilor sufletului. Şi întrucât orice teorie urmează a fi transpusă în practică, cartea a douăsprezecea, ultima din Tratatul Iubirii lui Dumnezeu, vine cu câteva sfaturi pentru progresul sufletului în sfânta iubire.

Prin acest Tratat al Iubirii lui Dumnezeu, sfântul Francisc de Sales dorește să ne conducă spre izvorul iubirii divine, amintindu-ne totodată că cunoașterea este începutul iubirii şi că iubirea este o cunoaștere perfectă. Cartea este adresată tuturor celor care vor să înţeleagă mai bine această iubire, dar şi celor care vor să progreseze în viaţa spirituală, aşa cum a făcut-o acest mare sfânt, care toată viaţa s-a străduit să recomande tuturor simţământul şi rugăciunea iubitoare, iubirea activă a aproapelui, zelul acţiunii apostolice, practica tuturor virtuţilor, contemplaţia şi acţiunea, din moment ce nu mai trăia el, ci Cristos era cel care îl însufleţea şi trăia în el.

Laurenţiu Turbuc

Sfântul Francisc de Sales, Tratatul Iubirii lui Dumnezeu, Iași 2012, 2 vol., 17×24, ISBN 978-606-578-014-9, 35 lei (vol. I) și 40 lei (vol. II).

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro