Bucură-te, Marie!

Claudiu Dumea, Bucură-te, Marie!, Iaşi 2013, 76 p., 14×20, ISBN 978-606-578-098-9, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Bucură-te, Marie, scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia Spiritualitate, formatul 14×20, are 76 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 8 lei.

   În situaţia, din ce în ce mai dominantă, a desacralizării lumii contemporane, imperativul re-evanghelizării, accentuat atât de mult de fericitul Papă Ioan Paul al II-lea şi de Papa Benedict al XVI-lea, se impune numaidecât. Fără îndoială, şoaptele şi îndemnurile Duhului Sfânt sunt realităţi prezente în Biserica creştină, în diferite feluri.

   Una dintre iniţiativele care să conducă la o trăire mai adâncă a mesajului evanghelic în zilele noastre ar putea fi, fără îndoială, conştientizarea creştinilor despre importanţa devoțiunii față de sfânta Fecioară Maria. Sfântul German (634-733), patriarh de Constantinopol, pe care nu demult l-am sărbătorit (28 mai), scria în acest sens: „Precum respiraţia este semn că cineva nu este mort, ci se mai află încă în viaţă, tot aşa şi cinstirea Maicii Domnului este un veritabil semn că cineva nu este mort sufleteşte, ci trăieşte o viaţă supranaturală”.

   Acelaşi lucru doreşte să ni-l transmită şi părintele Claudiu Dumea, prin cartea „Bucură-te, Marie”, pe care o prezentăm cititorilor noştri. Autorul, luând fiecare articol al acestei frumoase rugăciuni şi explicându-l, doreşte să scoată în evidenţă atât frumuseţea şi eficacitatea ei, cât şi importanţa venerației față de sfânta Fecioară, mai ales prin recitarea acestei rugăciuni.

   Rugăciunea „Bucură-te, Marie” are două părţi. Prima parte, de origine biblică, cuprinde un dublu salut, relatat de evanghelistul Luca: salutul îngerului Gabriel – „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine” (Lc 1,28), şi salutul Elisabetei – „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău” (Lc 1,42). A doua parte a fost adăugată mai târziu, mai exact, la Conciliul din Efes (431), care a confirmat, împotriva lui Nestoriu, faptul că Fecioara Maria este Mama lui Dumnezeu (dogma Theotokos). Lucrarea se deschide cu un capitol intitulat „Numele Mariei”, în care autorul prezintă câteva date generale legate de această rugăciune (structura ei, diferitele formulări în decursul istoriei etc.), şi câteva date legate de originea numelui Maria. Cele 7 articole expuse de autor se prezintă sub forma unor meditaţii sau reflecţii pe această temă, care includ atât aspecte istorice sau lingvistice (explicarea etimologică a unor termeni), cât şi aspecte spirituale. Recomandăm aceste frumoase reflecţii tuturor celor care vor să aprofundeze această rugăciune mariană, precum şi celor care respectă, venerează, îndrăgesc numele Mariei, nume care, după părerea multor teologi, are o energie, o forţă supranaturală atunci când este rostit cu dragoste şi pietate în rugăciune.

Laurenţiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro