Congregaţia „Notre Dame de Sion”: 150 de ani de activitate în Moldova (1866-2016)

Fabian Doboş, Congregaţia „Notre Dame de Sion”: 150 de ani de activitate în Moldova (1866-2016), Iași 2016, 14×20, 168 p., ISBN 978-606-578-267-9, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Congregaţia „Notre Dame de Sion”: 150 de ani de activitate în Moldova (1866-2016), scrisă de Fabian Doboş. Cartea apare în colecţia „Istoria bisericii”, în format 14×20, are 168 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 15 lei.

 

Cartea de faţă cuprinde în paginile ei istoria unei opere speciale a lui Dumnezeu prin venerabilul Teodor Ratisbonne şi parcursul binecuvântat al acestei congregaţii în cadrul Episcopiei de Iaşi, de la sosirea primelor surori „Notre Dame de Sion” în Iaşi până în zilele noastre. Odată cu prezentarea pe scurt a idealului gândit şi concretizat de Teodor Ratisbonne la înfiinţarea acestei Congregaţii, părintele prof. dr. Fabian Doboş, autorul acestei lucrări, prezintă realitatea vieţii şi operei surorilor pe meleagurile moldave.

Meritul părintelui Fabian Doboş este lăudabil, deoarece ne prezintă parcursul istoric al acestei familii religioase, de la întemeiere până în zilele noastre, oprindu-se într-un chip deosebit asupra activităţii surorilor „Notre Dame de Sion” de la sosirea lor în Dieceza de Iaşi, în biserică şi, mai ales în şcolile voite de episcopul Iosif Salandari, domeniu deosebit de important pentru formarea şi educarea tinerelor din comunităţile catolice din Moldova.

Şcolile deschise de surori, cu mari sacrificii, atât la Iaşi, cât şi la Galaţi, au avut un rol de grele şi mari împliniri şi au scris o pagină cu litere de aur în istoria congregaţiei şi a Bisericii locale. De această muncă şi slujire s-au bucurat, alături de elevele catolice, şi multe alte tinere din oraşele Iaşi şi Galaţi, mai ales cele din comunităţile evreieşti prezente pe teritoriu.

Jertfele lor nu pot fi uitate, iar oferta lor rămâne înscrisă nu numai în inimile credincioşilor catolici, ci şi în ale celorlalte comunităţi religioase din Moldova acelor timpuri.

Timpurile grele care s-au abătut asupra întregii ţări după Al Doilea Război Mondial au afectat puternic şi Congregaţia Surorilor „Notre Dame de Sion”, pierzând toate casele şi şcolile deschise în România. Ecoul muncii lor şi glasul imobilelor lor ce se mai află în picioare sunt o reală mărturie a iubirii, prezenţei şi activităţilor lor formative între credincioşii episcopiei noastre. Surorile care au mai rămas nu încetează să ducă mai departe flacăra iubirii faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, faţă de Jertfa lui Cristos, cel pe care au ales să-l slujească, asemenea Maicii Domnului: Notre Dame de Sion.

Cartea părintelui Fabian, pe lângă faptul că reprezintă o reamintire a rolului desfăşurat de opera părintelui Teodor Ratisbonne, ca un dar şi inspiraţie a Duhului Sfânt pentru Biserica universală – desigur, şi pentru Dieceza de Iaşi –, este în acelaşi timp şi un prinos de recunoştinţă faţă de toate surorile care au muncit în această congregaţie, lăsându-ne nu numai o amintire rodnică de apreciat, ci şi o moştenire care trece peste graniţe şi greutăţi şi rămâne ca un imbold, atât pentru surorile de azi, ce lucrează mai departe în dieceza noastră, cât şi pentru noi, toţi cei care ne bucurăm de o moştenire de dragoste şi de jertfă din partea atâtor suflete generoase, inspirate şi conduse de carisma vrednicului de amintire pr. Teodor, ajutat în idealul său de fratele Alfons, ambii îndrăgostiţi de cuvântul lui Dumnezeu şi plini de încredere în împlinirea făgăduinţelor făcute părintelui nostru Abraham.

 

+ Petru Gherghel,

episcop de Iaşi

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro