Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului

Dănuț Doboș, coord., Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului, Iaşi 2015, 408 p., 17×24, ISBN 978-606-578-210-5, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului, sub coordonarea dl dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecţia Monografii, formatul 17×24, are 408 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 35 lei.

Cunoașterea trecutului este o datorie de conștiință pentru toți, dar pentru cei care trăiesc în prezent constituie și o mare șansă, pentru că își pot zidi viitorul pe moștenirea lăsată de înaintași. Cu acest spirit au lucrat și membrii Departamentului de Cercetare Istorică a Diecezei de Iaşi, sub coordonarea dl. dr. Dănuț Doboș, la elaborarea studiului monografic Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului.

Cartea este prefațată de PS Petru Gherghel, episcop de Iași, de pr. Marian Fechetă, paroh de Răchiteni, și de domnul primar Eusebiu Martoncă.

Chiar din titlul cărții se poate observa amprenta și aportul pe care l-a avut credința catolică de-a lungul veacurilor în dezvoltarea acestei comunități.

Studiul propriu-zis se deschide cu capitolul Catolicii din Răchiteni, realizat de dl. Dănuț Doboș și în care se conturează evoluția istorică a acestei comunităţi catolice de-a lungul celor şase veacuri de existență pe valea Siretului, aşa cum atestă izvoarele istorice. De asemenea, acest capitol prezintă activitatea parohilor acestei comunități, din 1879 până în prezent, precum și istoria construirii noii biserici și a cimitirului din Răchiteni.

Un alt capitol pregătit de dl. Dănuț Doboș, Eroii satului, prezintă viața sătenilor din Răchiteni în timpul războaielor, dar și a altor timpuri vitrege, cum ar fi: răscoala de la 1831, războiul de independență (1877-1878), cele două războaie mondiale, revolta anticomunistă de la Răchiteni (1948) și rezistența anticomunistă. Tot aici sunt prezentate profilurile unor preoți care au fost exemple de credință și eroi în timpuri atât de vitrege.

Dl. Anton Coșa semnează capitolul Coordonate etnografice și prezintă evoluția arhitecturii populare, a portului popular, a îndeletnicirilor și a obiceiurilor, informațiile oferite în acest capitol fiind rod al discuțiilor purtate cu localnici din satul Răchiteni.

Dna Daniela Butnaru, în capitolul Toponimia satului Răchiteni, realizează un inventar al numelor de locuri de pe teritoriul satului Răchiteni, făcând observații cu privire la formarea toponimelor și a principalelor caracteristici ale toponimiei din zona respectivă.

Dl. Ioan Dănilă prezintă un Prospect de antropologie lingvistică, iar dl. Cătălin Grigore câteva Elemente de statistică sacramentală, analizând o serie de indicatori demografici care s-au putut preleva din registrele parohiale.

Dl. Iulian Ghercă este autorul unui capitol care aduce în lumină Aspecte din activitatea primăriei Răchiteni în perioada 1900-1967, iar dl. Dănuț Doboș prezintă evoluția școlii din Răchiteni în perioada 1858-1950.

Lucrarea se încheie cu Evoluția demografică a populației din Răchiteni și Mircești și Contribuție la cunoașterea structurii antropologice a populațiilor medievale în lumina săpăturilor de la Răchiteni.

Cartea Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului se adresează , în primul rând, locuitorilor din Răchiteni, doritori să-și cunoască trecutul și moștenirea lăsată de înaintași, dar și tuturor celor interesați de istoria Bisericii Catolice din Moldova.

David Eduard Cristian

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro