Comuna Erbiceni. Repere monografice

Elena Ivan, Comuna Erbiceni. Repere monografice, Iași 2019, 197 p., 14×20, 978-606-578-380-5, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Comuna Erbiceni. Repere monografice, scrisă de prof. Elena Ivan. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 197 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

În ultimii ani se poate nota un interes deosebit al cercetătorilor faţă de trecutul localităţilor din Moldova, interes care este evident dacă ţinem cont de numeroasele publicaţii, civile şi bisericeşti, care readuc în actualitate istoria satelor aşezate la est de Carpaţi. Reprezintă o datorie nobilă – şi, în acelaşi timp, o onoare, un motiv de mândrie – descoperirea şi publicarea informaţiilor privitoare la istoria localităţilor din Moldova. „Această istorie – afirmă autoarea în introducerea cărţii – trebuie cunoscută şi apoi transmisă, prin viu grai sau în scris, urmaşilor, pentru ca astfel să ştie ce au de preţuit”.

Orice demers istoric, deci şi lucrarea de faţă, ne invită la o întâlnire cu străbunii noştri, dar şi cu locurile în care aceştia şi-au desfăşurat activităţile fizice şi spirituale. Pentru a descoperi cât mai multe informaţii despre trecutul comunei Erbiceni, autoarea a cercetat diverse biblioteci şi arhive, fără să uite că multe lucruri inedite pot fi aflate de la oamenii în vârstă din satele comunei. Într-adevăr, istoria orală este mai bogată şi uneori mai exactă decât documentele care se găsesc în depozitele arhivelor. Cartea Comuna Erbiceni. Repere monografice se prezintă ca o aleasă lucrare ştiinţifică realizată prin împletirea celor două istorii: orală şi scrisă.

Parcurgând paginile acestei lucrări, cititorul va descoperi că localităţile comunei Erbiceni păstrează cu sfinţenie amintirea multor evenimente şi personalităţi care au contribuit la creşterea intelectuală şi spirituală a poporului român. Dacă este adevărat că „veşnicia s-a născut la sat”, la fel de adevărat este şi faptul că satul este izvorul progresului de la oraş. Numai întorcându-se la rădăcinile sale, omul de astăzi reuşeşte să-şi înţeleagă mai bine prezentul şi îşi poate făuri un viitor care să dăinuie. Tocmai acest principiu vrea să-l demonstreze lucrarea de faţă: fără cunoaşterea trecutului, nu există viitor. Oamenii de astăzi nu-şi pot înţelege existenţa fără să apeleze la viaţa străbunilor; la rândul lor, vor deveni străbuni pentru urmaşi. Se poate vorbi chiar despre un schimb de ştafetă: o generaţie o predă celei care îi urmează. O ştafetă nu înseamnă doar un spaţiu geografic, un sat, o comună, ci ea reprezintă suma vieţii şi activităţii oamenilor dintr-o localitate: obiceiuri, tradiţii, religii, credinţe etc.

Autoarea prezentei cercetări reuşeşte să găsească firul roşu al vieţii şi activităţii oamenilor de pe teritoriul comunei Erbiceni. Plecând de la prezentarea cadrului geografic, cercetătoarea Elena Ivan îşi continuă demersul ştiinţific oferind cititorilor importante informaţii despre evoluţia oamenilor de pe teritoriul comunei, începând chiar cu paleoliticul. Urmează, în al treilea capitol, un studiu meticulos asupra numelor satelor, dar şi al documentelor care atestă existenţa acestora.

De notat importanţa pe care autoarea lucrării o acordă celor mai importante instituţii ale satului (cap. VI): şcoala şi biserica. Aceste instituţii formează cei doi piloni pe care orice comunitate trebuie să-şi construiască puntea care să conducă spre un viitor mai bun. Dacă un pilon este şubred, atunci puntea nu poate rezista vicisitudinilor istoriei. În acest capitol se poate observa cum documentele istorice sunt completate de mărturiile bătrânilor care au trăit în vremurile vechi şi care speră ca lumea de astăzi să se aşeze pe făgaşul trasat de străbuni. Capitolul mai scoate în evidenţă buna convieţuire între catolici şi ortodocşi, unii îmbogăţindu-i pe ceilalţi într-un perfect raport de reciprocitate şi gratuitate.

Aşadar, lucrarea de faţă este o invitaţie la cunoaşterea trecutului oamenilor care au trăit şi vieţuiesc pe teritoriul comunei Erbiceni. Cititorul atent poate dobândi puterea de a merge pe calea strămoşilor, o cale care îl va conduce cu siguranţă la împlinirea intelectuală, dar şi la o stare de mulţumire sufletească.

pr. dr. Fabian Doboş

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului

Dănuț Doboș, coord., Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului, Iaşi 2015, 408 p., 17×24, ISBN 978-606-578-210-5, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului, sub coordonarea dl dr. Dănuț Doboș. Cartea apare în colecţia Monografii, formatul 17×24, are 408 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 35 lei.

Cunoașterea trecutului este o datorie de conștiință pentru toți, dar pentru cei care trăiesc în prezent constituie și o mare șansă, pentru că își pot zidi viitorul pe moștenirea lăsată de înaintași. Cu acest spirit au lucrat și membrii Departamentului de Cercetare Istorică a Diecezei de Iaşi, sub coordonarea dl. dr. Dănuț Doboș, la elaborarea studiului monografic Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului.

Cartea este prefațată de PS Petru Gherghel, episcop de Iași, de pr. Marian Fechetă, paroh de Răchiteni, și de domnul primar Eusebiu Martoncă.

Chiar din titlul cărții se poate observa amprenta și aportul pe care l-a avut credința catolică de-a lungul veacurilor în dezvoltarea acestei comunități.

Studiul propriu-zis se deschide cu capitolul Catolicii din Răchiteni, realizat de dl. Dănuț Doboș și în care se conturează evoluția istorică a acestei comunităţi catolice de-a lungul celor şase veacuri de existență pe valea Siretului, aşa cum atestă izvoarele istorice. De asemenea, acest capitol prezintă activitatea parohilor acestei comunități, din 1879 până în prezent, precum și istoria construirii noii biserici și a cimitirului din Răchiteni.

Un alt capitol pregătit de dl. Dănuț Doboș, Eroii satului, prezintă viața sătenilor din Răchiteni în timpul războaielor, dar și a altor timpuri vitrege, cum ar fi: răscoala de la 1831, războiul de independență (1877-1878), cele două războaie mondiale, revolta anticomunistă de la Răchiteni (1948) și rezistența anticomunistă. Tot aici sunt prezentate profilurile unor preoți care au fost exemple de credință și eroi în timpuri atât de vitrege.

Dl. Anton Coșa semnează capitolul Coordonate etnografice și prezintă evoluția arhitecturii populare, a portului popular, a îndeletnicirilor și a obiceiurilor, informațiile oferite în acest capitol fiind rod al discuțiilor purtate cu localnici din satul Răchiteni.

Dna Daniela Butnaru, în capitolul Toponimia satului Răchiteni, realizează un inventar al numelor de locuri de pe teritoriul satului Răchiteni, făcând observații cu privire la formarea toponimelor și a principalelor caracteristici ale toponimiei din zona respectivă.

Dl. Ioan Dănilă prezintă un Prospect de antropologie lingvistică, iar dl. Cătălin Grigore câteva Elemente de statistică sacramentală, analizând o serie de indicatori demografici care s-au putut preleva din registrele parohiale.

Dl. Iulian Ghercă este autorul unui capitol care aduce în lumină Aspecte din activitatea primăriei Răchiteni în perioada 1900-1967, iar dl. Dănuț Doboș prezintă evoluția școlii din Răchiteni în perioada 1858-1950.

Lucrarea se încheie cu Evoluția demografică a populației din Răchiteni și Mircești și Contribuție la cunoașterea structurii antropologice a populațiilor medievale în lumina săpăturilor de la Răchiteni.

Cartea Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului se adresează , în primul rând, locuitorilor din Răchiteni, doritori să-și cunoască trecutul și moștenirea lăsată de înaintași, dar și tuturor celor interesați de istoria Bisericii Catolice din Moldova.

David Eduard Cristian

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Istoria satului și a catolicilor din Oțeleni

Blaj Ursache, Istoria satului și a catolicilor din Oțeleni, Iaşi 2015, 242 p., 14×20, ISBN 978-606-578-198-6, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Istoria satului și a catolicilor din Oțeleni, scrisă de Blaj Ursache. Cartea apare în colecţia Monografii, formatul 14×20, are 242 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Cartea Istoria satului și a catolicilor din Oțeleni, scrisă de Blaj Ursache (1929-2012) vede lumina tiparului din dorința autorului de a lăsa o „urmă” a trecerii sale prin viață, folosindu-se de cuvinte pentru a transcrie locuri și evenimente, oameni și învățături de la străbuni. Volumul este întruchiparea întâlnirii privirilor celui bătrân cu ale celui tânăr, loc privilegiat, după cum afirma cunoscutul artist român Dan Puric, în care se înnoadă trecutul de prezent garantând transmiterea tezaurului istoric din care se naște demnitatea. Limbajul simplu și tonalitatea cordială de pe întreg parcursul lucrării lui „Moș Ursache” ne duc cu gândul la multele momente în care am ascultat frânturi de istorie pe genunchii bunicilor noștri.

Istoria satului și a catolicilor din Oțeleni debutează cu prezentarea meleagurilor în care a copilărit, a trăit și a muncit autorul: poziția geografică a satului, împrejurimile, diferitele ocupații ale locuitorilor, precum și felul în care, de-a lungul timpului, acesta s-a dezvoltat prin iluminarea locuințelor sau modernizarea drumurilor. Această descriere istorică abundă de date, în mare parte preluate de autor din jurnalul personal.

După ce ne-a făcut cunoștință cu satul său natal, autorul propune un salt în istorie, mai exact, până în secolul al XIV-lea, în momentul întemeierii Moldovei. Întemeierea satului Oțeleni se află în strânsă legătură cu domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504). Ca în cazul oricărui eveniment petrecut cu mult timp în urmă, și în cazul întemeierii satului Oțeleni s-au născut numeroase legende. Totuși, autorul identifică drept plauzibilă una dintre aceste relatări, ale cărei evenimente datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Bineînțeles că întemeierea satului Oțeleni a fost un proces desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp, proces la care au participat și locuitorii din satele vecine.

O altă preocupare a autorului este de a prezenta istoria catolicilor din Oțeleni și a lăcașurilor de cult din sat. Blaj Ursache consacră câteva pagini și istoriei comunităților catolice vecine, de a căror istorie e profund legată cea a catolicilor din Oțeleni. Ultima parte a cărții se preocupă de istoria recentă, ante și post decembristă, surprinzând schimbările survenite mai ales în cadrul unor instituții precum școala sau primăria.

Cartea Istoria satului și a catolicilor din Oțeleni, scrisă de Blaj Ursache se adresează mai ales locuitorilor satului Oțeleni, dar și oricărui „curios de istorie”, după cum afirmă însuși autorul la începutul cărții.

David Eduard Cristian

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


La ceas aniversar: bicentenarul Parohiei Romano-Catolice „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” Siret (1811-2011)

Franz Pieszczoch, La ceas aniversar. Bicentenarul Parohiei Romano-Catolice „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” Siret (1811-2011), Iaşi 2011, 256 p., 17×24, ISBN 978-606-578-025-5, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii La ceas aniversar. Bicentenarul Parohiei Romano-Catolice „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” Siret (1811-2011), scrisă de Franz Pieszczoch. Cartea apare în colecţia „Monografii”, în formatul 17×24, are 256 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei.

„Fiecare parohie are o istorie a sa, mai bogată şi mai glorioasă sau mai săracă şi mai scurtă, istorie care este parte integrantă a istoriei localităţii în care se află parohia; fiecare parohie are oameni care au marcat istoria ei, în număr mai mare sau mai mic, dar se cuvine ca cei care au luat parte la aceste evenimente să rămână în memoria urmaşilor”.

La 200 de ani de la înfiinţarea Parohiei Romano-Catolice „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” Siret, Franz Pieszczoch, profesor de istorie la Şcoala „Petru Muşat” din Siret şi membru al comunităţii catolice din aceeaşi localitate, publică la Editura Sapientia cartea „La ceas aniversar. Bicentenarul Parohiei Romano-Catolice „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” Siret (1811-2011)”.

Cartea are cinci părţi. În primele două părţi, autorul prezintă istoria primei comunităţi catolice din Siret, când aici a fost înfiinţată Episcopia de Siret. În celelalte trei părţi, capitolele sunt structurate pe principalele perioade din istoria parohiei. Fiecare parte şi fiecare capitol începe cu un motto sau un citat reprezentativ. Istoria descrisă în această carte este întărită şi de numeroase fotografii, prezente în aproape fiecare capitol. Dacă primele patru părţi prezintă istoria acestei parohii, în partea a V-a, intitulată „Pars Adnexa”, sunt cuprinse tabele cu diferite tematici şi statusul credincioşilor parohiei pentru anul 2011. Cartea se încheie cu o scurtă istorie recentă în imagini a parohiei.

„Această carte doreşte să fie o piedică în calea uitării trecutului celei de-a doua comunităţi catolice din oraşul Siret, să salveze de la uitare măcar o parte din faptele credincioşilor romano-catolici din oraş şi să reconstituie un capitol mai puţin cunoscut al istoriei oraşului Siret”.

Cosmin Cimpoeşu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Monografia Comunei Gioseni

Anton Coșa, Monografia Comunei Gioseni, Iași 2009, 364 p., 17×24, ISBN 978-973-8980-63-1, 20 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Monografia comunei Gioseni, scrisă de Anton Coşa, istoric, muzeograf, pedagog şi cercetător. Cartea apare în colecţia „Monografii” în formatul 17×24, are 364 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 RON.

„Veşnicia s-a născut la sat” spunea Lucian Blaga, iar această veşnicie merită să fie cunoscută şi cea mai bună cale de cunoaştere a ei este studiul şi cercetarea istorică. Acest lucru a înţeles să-l facă şi dr. Anton Coşa prin publicarea unei monografii dedicate comunei Gioseni din judeţul Bacău.

Cartea se deschide cu un cuvânt introductiv al PS Episcop Petru Gherghel, care menţionează: „Cei care îşi cunosc înaintaşii, mormintele, lucrările ce au fost dăltuite…, nu numai că se bucură de trecutul frumos şi glorios al celor ce au fost, ci se simt obligaţi să se întoarcă la ai lor cu mare însufleţire, să-i pomenească, să-i admire şi, mai ales, să le facă cinste prin viaţa şi lucrările proprii”. De asemenea, episcopul de Iaşi îi felicită pe cei care au iniţiat, susţinut şi contribuit la alcătuirea acestei lucrări edificatoare. Urmează apoi „Amintiri din viaţă” ale pr. Decan Vasile Rediu, care, cu mare bucurie se gândeşte la „viaţa şi activitatea pastorală ca paroh şi decan în comunitatea romano-catolică din Gioseni”. Cu o „Binecuvântare şi preţuire” vine parohul de Gioseni, pr. Mihai Simon, care evocă efortul depus de dr. Anton Coşa în scrierea acestei monografii, mulţumind totodată autorului şi celor care l-au susţinut pe acesta în munca de cercetare, precum şi episcopilor Petru Gherghel şi Aurel Percă. Urmează apoi câte un cuvânt introductiv al primarului comunei Gioseni, Anton Jitaru, şi al prof. dr. Simona Farcaş de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bacău.

În „Introducere”, autorul indică parcursul scrierii acestei monografii, ideea căreia i-a apărut încă în anii de studenţie, dar care abia acum vede lumina tiparului. Lucrarea este structurată în 12 părţi, în care este analizată Geografia (cap. I), Istoria (cap. II), Demografia (cap. III), Etnografia (cap. IV), Biserica (cap. V), Şcoala (cap. VI), Cultura (cap. VII), Antroponimia (cap. VIII), Toponimia (cap. IX), Economia (cap. X), Organizarea teritorial-administrativă (cap. XI), Documente. Recensăminte. Statistici (cap. XII). În „Încheiere”, autorul indică scopul lucrării: să releveze „în pagini sugestive momente din viaţa unei comunităţi rurale cu un destin aparte din multiple puncte de vedere: istoric, etnografic, ecleziastic, cultural etc.”

De asemenea, cartea cuprinde un glosar de termeni şi un mini-album fotografic care ilustrează diferite aspecte din viaţa comunităţii catolice din Gioseni. Trebuie menţionat că lucrarea este scrisă în baza unor importante izvoare, atât edite, cât şi inedite, care pot fi consultate în baza listei bibliografice.

Lucrarea continuă seria de monografii dedicate comunităţilor catolice din Moldova şi aduce o contribuţie importantă nu doar la cunoaşterea diverselor realităţi ale comunei Gioseni, ci şi la istoria de ansamblu a catolicismului din Moldova, parte integrantă a căreia este şi comunitatea din Gioseni.

Petrică Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Mărgineni, un sat la porțile Bacăului

Dănuț Doboș, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coșa, Mărgineni, un sat la porțile Bacăului, Iași 2009, 308p., 17×24, ISBN 978-973-8980-61-7, 20 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Mărgineni: un sat la porţile Bacăului, scrisă de Dănuţ Doboş, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coşa. Cartea apare în colecţia „Monografii” în formatul 17×24, are 308 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 RON.

La iniţiativa părintelui paroh Iosif Dămătăr şi a părintelui Lucian Păuleţ, sub egida Departamentului de Cercetare Istorică, un grup de cercetători au abordat din perspectivă interdisciplinară diverse aspecte ale civilizaţiei satului Mărgineni, situat la „porţile Bacăului”.

La începutul lucrării, cu un „Gând de bucurie şi binecuvântare” vine PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, care aduce astfel un omagiu autorilor şi colaboratorilor lucrării. Amintiri despre oameni şi despre sat sunt evocate de către părintele paroh Iosif Dămătăr.

Evoluţia istorică a satului Mărgineni este evocată de către prof. univ. dr. Petronel Zahariuc. Domnia sa prezintă momentele-cheie ale istoriei satului, pornind de la data de 9 septembrie 1585 când pentru prima dată este atestată localitatea. În anexe, domnul Zahariuc prezintă o serie de documente, inclusiv şi cel din data de 9 septembrie 1585, precum şi o serie de catagrafii.

Doamna dr. Daniela Butnaru analizează toponimia satului Mărgineni. Cercetătoarea indică faptul că actualul sat Mărgineni a luat fiinţă prin contopirea a două localităţi, Mărgineni Munteni şi Mărgineni Răzeşi. Analiza lingvistică a satului Mărgineni este obiectul cercetării domnului Ioan Dănilă. Coordonatele etnografice ale satului sunt analizate de către dr. Anton Coşa. Rând pe rând, sunt evocate casele, portul popular, îndeletnicirile, obiceiurile calendaristice, obiceiurile familiale, sunt prezentate texte folclorice, precum şi un indice de nume. Istoria catolicilor din satul Mărgineni este descrisă de dr. Dănuţ Doboş în partea cea mai consistentă a cărţii. Domnia sa analizează, urmând o ordine cronologică, evoluţia istorică a comunităţii catolice începând cu anul 1762. Este prezentată formarea aşezării Mărgineni-Unguri, precum şi istoria Mărgineniului ca filială (1800-1953) şi ca parohie (1953-prezent). Nu sunt trecute cu vederea nici bisericile catolice din Mărgineni, preoţii şi surorile originari din Mărgineni, preoţii înmormântaţi în cimitirul din Mărgineni. Celeste Piacenze A.A. face o prezentare a mănăstirii asumpţioniste „Sfântul Augustin” din acest sat. La rubrica „Mărturii” sunt inserate „Memoriile mele dintr-un deceniu…” ale pr. Anton Dancă, fost paroh al comunităţii. Tot domnul Dănuţ Doboş face o prezentare a bisericii ortodoxe „Sfântul Gheorghe”, a grădiniţei de copii, a şcolii din Mărgineni, precum şi unele aspecte ale vieţii social-economice şi evoluţia administrativă a satului. Cartea se încheie cu un omagiu adus eroilor comunei Mărgineni.

Într-o excelentă prezentare grafică, însoţită de fotografii, lucrarea destinată comunei Mărgineni vine să prezinte încă una dintre comunităţile catolice din Moldova, comunitate care merită să fie cunoscută, căci istoria unei ţări este constituită din istoriile atâtor şi atâtor localităţi.

Petrică Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Catolicii din Bacău

Dănuț Doboș, coord., Iosif Gabor, Anton Despinescu, Antonel Aurel Ilieș, Catolicii din Bacău, Iași 2007, 302p., 17×24, ISBN (13): 978-973-8980-08-2, 15 RON.

Acest volum apare ca un omagiu pentru cele şase veacuri de prezenţă catolică în oraşul Bacău şi în mod particular pentru a marca cei 400 de ani de la fondarea Episcopiei de Bacău.

Volumul a fost onorat de Preasfinţitul Petru Gherghel, care a semnat Prefaţa, precum şi de părintele Isidor Dâscă, coautor şi semnatarul unui Cuvânt înainte intitulat „Bacăul în sărbătoare”.

La realizarea acestei importante lucrări ştiinţifice a contribuit părintele profesor Anton Despinescu, cel care, împreună cu părintele dr. Antonel-Aurel Ilieş, a realizat istoricul Episcopiei Romano-Catolice de Bacău în perioada 1607-1818, iar împreună cu dr. Dănuţ Doboş, a redactat capitolul intitulat Fondarea Episcopiei de Bacău, o parte importantă a lucrării, în care autorii argumentează teza privind fondarea Episcopiei de Bacău în 1607. La realizarea istoricului Parohiei Catolice Bacău în secolele XV-XVIII s-a apelat la un valoros studiu din 1985 aparţinând preotului franciscan Iosif Gabor. Istoricul Parohiei Catolice Bacău în secolele XIX-XX şi capitolul intitulat Bisericile şi proprietăţile catolice din Bacău au fost redactate de dr. Dănuţ Doboş. Asemenea celorlalte monografii deja publicate, şi cea de faţă este bogat ilustrată cu fotografii din arhiva Diecezei de Iaşi şi din cele ale parohiilor catolice din Bacău.

Astăzi catolicii din Bacău se află la o oră de bilanţ istoric. Lucrurile au intrat în ordinea lor firească după 1990, iar istoricii s-au grăbit să cerceteze cele şase secole de viaţă creştină din acest oraş, prilej oferit de aniversarea celor 400 de ani de la fondarea Episcopiei Catolice de Bacău.

Această carte reprezintă o importantă operă de cercetare şi spirituală deopotrivă. În paginile acestei lucrări se poate descoperi  o lume de mult apusă, care însă ne-a lăsat ca moştenire un bogat patrimoniu cultural şi tezaurul cel mai de preţ – credinţa.

Şt. Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Adjudeni, șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului

Dănuț Doboș, coord., Petronel Zahariuc, Lucia Cireș, Daniela Butnaru, Adjudeni, șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului, Iași 2005, 398 p., 17×24, ISBN: 973-8474-67-1, 20 RON.

Lucrarea de faţă este o amplă monografie a satului Adjudeni, din comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ, aşezat în lunca Siretului, atestat documentar în timpul domnitorului Alexandru cel Bun (1400-1432). Documentele bisericeşti atestă acest sat pentru prima dată în anul 1571, când episcopul Bernardino Querini a efectuat o vizită canonică în parohiile catolice din Moldova. Satul a cunoscut o dezvoltare firească, fiind astăzi una dintre cele mai mari comunităţi ale Diecezei de Iaşi.

Dănuţ Doboş este autorul mai multor studii monografice dedicate unor comunităţi catolice, precum Hălăuceşti (IS), Gherăeşti (NT) sau Sagna (NT), şi ne propune un nou studiu asupra acestei localităţi. Cele aproape 400 de pagini ale volumului oferă o privire completă asupra evoluţiei şi a specificului acestui sat. Cititorul întâlneşte în cuprinsul lucrării numeroase elemente de etnografie, de toponimie specifică acestui sat, obiceiuri culturale şi religioase locale, istoricul bisericii parohiale din Adjudeni (cea mai mare biserică catolică din Moldova), o caracterizare şi prezentare succintă a preoţilor ce au păstorit această comunitate de-a lungul timpului, printre care se remarcă regretatul preot Dumitru Adămuţ (un adevărat erou modern al credinţei) sau monseniorul Ioan Lucaci, care a murit de o cumplită boală în 1996.

Deosebit de interesantă este şi prezentarea preoţilor catolici originari din Adjudeni, printre care se află monseniorul Ioan Bogleş (unul dintre primii preoţi ai Diecezei de Iaşi distinşi cu demnităţi pontificale), părintele Claudiu Dumea (cunoscut autor de cărţi de spiritualitate) sau părintele Emil Dumea (autor de lucrări de istorie ecleziastică) etc. Nu sunt uitate nici persoanele consacrate, dascălii sau cadrele didactice care şi-au legat numele de istoria satului.

Lucrarea deţine un număr foarte mare de imagini de epocă, fotografii, documente, mărturii ale localnicilor, documente de arhivă, dintre care unele inedite. Este utilă nu numai pasionaţilor de istorie ecleziastică, ci şi tuturor acelora interesaţi să observe modul în care a ştiut să-şi trăiască credinţa o comunitate catolică românească.

Stud. Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă

Dănuț Doboș – Silviu Văcaru, coord., Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă, Iași 2004, 396 p., 17×24, ISBN: 973-8474-45-0, 15 RON.

Lucrarea prezentă se încadrează într-un mai vechi proiect al nostru privind realizarea unor studii speciale referitoare la viaţa şi istoria comunităţilor catolice din Dieceza de Iaşi.

Fideli acestui proiect, am conceput această carte ca o comuniune de competenţe, la care să participe şi colaboratorii mei din cadrul Departamentului de Cercetare Istorică de pe lângă Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, ei înşişi specialişti recunoscuţi în domeniul istoriei ecleziastice şi autori ai unor valoroase monografii, cum sunt dr. Silviu Văcaru, sau pr. Fabian Doboş. O participare binevenită aparţine colaboratorilor noştri de la Secţia de Cercetări Antropologice a Academiei Române, Filiala Iaşi, precum şi d-lui prof. Mihai Bişoc, fiu al satului, inimosul dirijor şi îndrumător al corului Seminarului „Sf. Iosif” din Iaşi.

A rezultat un studiu monografic centrat, mai ales, pe latura istorică a comunităţii şi a instituţiilor franciscane care au funcţionat la Hălăuceşti până în 1948. Cartea trebuie să se constituie, în acelaşi timp, într-un omagiu adus păstorilor franciscani care, în comuniune cu episcopii de Iaşi, au contribuit într-o atât de mare măsură la propăşirea acestei localităţi. În limitele permise de accesul limitat la documente, am realizat şi capitolele speciale dedicate şcolii primare, precum şi monumentalei biserici ortodoxe „Sf. Voievozi Mihail şi Gavril”, ctitorie a boierilor Balş, datând de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Lăsăm cititorilor posibilitatea de a aprecia calităţile şi eventualele deficienţe ale prezentului volum. Ne bucură faptul că le putem oferi vrednicilor locuitori ai acestor meleaguri o carte despre istoria glorioasă a satului şi a harnicilor lor predecesori, pagini de istorie care fac cinste generaţiilor prezente şi viitoare.

D. Doboş

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sagna. File de monografie istorică

Dănuț Doboș, coord., Sagna. File de monografie istorică, Iași 2003, 17×24, 270 p., ISBN: 973-8474-27-2, 13 RON.

Un proiect mai vechi, aparþinând pãrintelui profesor Alois Bulai, se realizeazã o datã cu apariþia prezentului volum monografic dedicat satului Sagna. Preocupãrile istoriografice privind aceastã localitate sunt însã mult mai vechi, aparþinând neobosi­tului cercetãtor preot Iosif Gabor. În iunie 1972, la solicitarea parohului de Sagna, Gheorghe Lenghen, preotul I. Gabor îi trimitea celui dintâi un scurt manuscris, con­þinând o serie de documente, majoritatea extrase din colecþiile Documenta Romaniae Historica (DRH), Documente privind Istoria Românilor (DIR) ºi Catalogul Documen­telor Moldoveneºti (CDM), referitoare la satul Sagna. Ulterior, pãrintele I. Gabor a trimis la Sagna ºi un mic istoric al comunitãþii ºi al bisericii catolice, ca introducere la o listã de inventar înaintatã în 1974 de Parohia Sagna Arhiepiscopiei Romano-Cato­lice de Bucureºti. Acest scurt istoric a fost, de altfel, publicat în volumul postum al pãrintelui I. Gabor, Dicþionarul Comunitãþilor Catolice din Moldova, apãrut în anul 1996 la Bacãu. Surprinzãtor este însã faptul cã, în manuscrisul sãu intitulat Parohia Catolicã Tãmãºeni (Luizi-Cãlugãra, 1985), Iosif Gabor nu a inclus un capitol referitor la satul Sagna, fostã filialã a parohiei Tãmãºeni.

Dupã 1989, nu s-a înregistrat în rândul comunitãþii din Sagna sau de aiurea vreo tentativã de monografie a satului. Sunt însã demne de semnalat douã cercetãri reali­zate de învãþãtorii ºi profesorii de la ªcoala Generalã Sagna, ºi anume lucrarea meto­dico-ºtiinþificã aparþinând învãþãtoarei Maria Negurã, respectiv lucrarea pe teme de folclor aparþinând profesoarei Liliana Moldoveanu.

Cu acest handicap am pornit la drum în anul 2002, cu speranþa unei compensaþii arhivistice la penuria istoriograficã. Surprizele au apãrut o datã cu constatarea dispa­riþiei unor importante arhive pentru istoria satului Sagna, ca, de exemplu, arhiva Primãriei comunei Sagna pentru perioada 1864-1950, respectiv arhiva ªcolii din Sagna din perioada 1896-1922, arhive fundamentale pentru istoria acestui sat. Prezentul studiu monografic a fost aºadar realizat pe baza unor ample investigaþii în Arhivele Naþionale de la Iaºi, Piatra Neamþ ºi Bucureºti, precum ºi în arhiva Episcopiei Ro­mano-Catolice de Iaºi. A rezultat un volum centrat pe latura istoricã a satului ºi a celor douã comunitãþi confesionale din Sagna, îndeosebi cea catolicã ºi cea ortodoxã, în limita posibilului, volum care se încheie cu un scurt capitol privitor la particularitãþi ale folclorului din satul Sagna. Volumul conþine numeroase anexe ºi fotografii.

Dificultatea realizãrii unei lucrãri monografice complete rezidã în faptul cã o asemenea iniþiativã presupune abordarea unor realitãþi complexe, istorice, sociologice, etnologice, demografice, toponimice, psihologice, mediul geografic, istoria instituþiilor etc., lucru imposibil de realizat în lipsa unui colectiv de autori specializaþi în respec­tivele domenii.

În cazul comunei Sagna, autorii nu au avut în vedere o structurã prestabilitã, aceasta rezultând în urma încheierii investigaþiilor arhivistice. Lucrarea reprezintã la ora actualã maximum de informaþie istoricã privitoare la aceastã localitate, fapt care nu exclude perfecþionarea documentaþiei în cazul reluãrii cercetãrilor. Prima parte a lucrãrii este dedicatã istoricului celor patru sate componente ale actualei comune Sagna – Vulpãºeºti, Luþca, Gâdinþi ºi Sagna. Meritul realizãrii acestui capitol este amplificat de faptul cã autorul a avut la dispoziþie o documentaþie istoricã extrem de sãracã, în cea mai mare parte datând din perioada în care satul Sagna a avut statutul de „sat mãnãstiresc” aparþinând Mãnãstirii Galata din Iaºi. Autorul a sur­montat aceastã dificultate apelând la documente inedite din arhivele ieºene, rezultatul fiind un istoric complet al celor patru sate pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea. Acestui capitol i-au fost anexate catagrafiile satelor respective din anii 1820, 1832, 1839 ºi 1845, documente foarte importante pentru viaþa socialã a celor patru sate.

Partea a doua a lucrãrii este dedicatã vieþii religioase, sociale ºi culturale a satului Sagna, pe baza cercetãrilor realizate în arhivele din Iaºi ºi Piatra Neamþ. Accentul a fost însã pus pe istoricul comunitãþii catolice din Sagna, însoþit de un scurt capitol dedicat comunitãþii ortodoxe, pe baza unui amplu proiect al Departamentului de Cercetare ªtiinþificã de pe lângã Episcopia Romano-Catolicã de Iaºi. ªi acest capitol conþine anexe, precum statisticile Status animarum ale Bisericii Catolice din Sagna, datând din 1804 ºi 1869. Autorul nu are pretenþia de a fi epuizat sursele documentare referitoare la aceste subiecte, cu atât mai mult cu cât un capitol special dedicat rezis­tenþei anticomuniste în satul Sagna nu a putut fi finalizat, din cauza unei întârzieri nejustificate a aprobãrii solicitate Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii, deþinãtor al dosarului penal privitor la grupul anticomunist din Sagna, din care au fãcut parte învãþãtorul Vasile Ungureanu ºi preotul Iosif Simon.

Dãnuþ Doboº

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro