Rodul Duhului în viaţa cotidiană

Carlo Maria Martini, Rodul Duhului în viaţa cotidiană, Iași 2023, 56 p., 14×20, ISBN 978-606-578-532-8, 10 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut de curând cartea: Rodul Duhului în viaţa cotidiană, de Cardinalul Carlo Maria Martini și tradusă în limba română de pr. dr. Gabriel-Iulian Robu. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în formatul 14×20, are 56 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei. 

Am prezentat în acest volum conținutul catehezelor din cadrul celor cinci întâlniri ale noastre. Am parcurs împreună podgoriile şi livezile Duhului, în căutare de roade. Am admirat capodopera Duhului Sfânt care este omul nou, omul conform evangheliei.

Aş dori acum să sintetizez cu un cuvânt foarte simplu ceea ce am zis deja, pentru a reduce totul la substanţă.

Toate roadele Duhului, de fapt – din care eu le-am descris doar pe unele –, sunt expresia iubirii, a carităţii, adică a bunei şi adevăratei relaţii a lui Dumnezeu cu noi.

Din caritate, buna şi adevărata relaţie pe care Dumnezeu o are cu noi, se nasc multiplele roade ale Duhului: bucuria, pacea, jovialitatea, blândeţea, umilinţa, răbdarea, stăpânirea de sine, îndelunga răbdare.

Totul se naşte din această bună şi adevărată relaţie, şi din buna şi adevărata relaţie pe care noi o avem cu alţii.

Revenim la o afirmaţie lapidară a sfântului Paul: „mai presus de toate acestea, [îmbrăcaţi-vă] cu iubire, care este legătura desăvârşirii!”, care s-ar putea traduce şi aşa: pentru că îi ţine pe toţi perfect uniţi.

Rodul este unic (să ne amintim că în Gal 5,22, rodul este la singular, caritatea, iubirea). Parafrazând, am putea spune: iubirea este bucuroasă, pacifică, binevoitoare, bună, îndelung răbdătoare, blândă, stăpână pe sine, modestă… Tot aşa Paul, în Scrisoarea întâi către Corinteni, la capitolul 13, lăsându-ne imnul iubirii, foloseşte ca subiect iubirea: „iubirea este răbdătoare, binevoitoare…”

Totul, aşadar, este simplu; este suficient să ne deschidem inima la darul Duhului, care este caritatea, iubirea. De aici se naşte restul, se naşte ceea ce Paul al VI-lea numea „civilizaţia iubirii”.

La încheierea catehezelor, ne spunem unul altuia: vrem să fim cetăţeni ai acestei civilizaţii a iubirii. Vrem să fim cetăţenii ei, spre lauda şi mărirea lui Dumnezeu. Amin.

Cardinal Carlo Maria Martini

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro