Reciprocitatea dintre credinţă şi sacramente în economia sacramentală

Comisia Teologică Internaţională, Reciprocitatea dintre credinţă şi sacramente în economia sacramentală, Iași 2020, 152 p., 14×20, ISBN 978-606-578-405-5, 15 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Reciprocitatea dintre credinţă şi sacramente în economia sacramentală, scrisă de Comisia Teologică Internaţională și tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecția „Magisterium”, în formatul 14×20, are 152 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

La sfârșitul anului 2019, Comisia Teologică Internațională a publicat un document care tratează despre raportul dintre credință și sacramente. Documentul este de mare actualitate deoarece credința și sacramentele, mai ales sacramentul Căsătoriei, trec astăzi printr-o profundă criză în practica pastorală.

Studiul despre Reciprocitatea dintre credinţă şi sacramente în economia sacramentală a fost elaborat de o subcomisie a Comisiei Teologice Internaționale, condusă de teologul iezuit Gabino Uríbarri Bilbao. Într-un interviu acordat sitului www.vaticannews.va pr. Bilbao ne informează că dezbaterile pe această temă s-au desfășurat între anii 2014 și 2019. Textul final a fost aprobat de majoritatea membrilor Comisiei Teologice Internaționale, după care a fost supus aprobării președintelui ei, Cardinalul Luis F. Ladaria Ferrer, prefectul Congregației pentru Doctrina Credinței, iar în ziua de 19 decembrie 2019, documentul a primit aprobarea din partea Papei Francisc.

Scopul documentului Reciprocitatea dintre credinţă şi sacramente în economia sacramentală, structurat în cinci capitole, este să sublinieze reciprocitatea dintre credință și sacramente, teme care se confruntă astăzi cu numeroase probleme în practica pastorală. Inima documentului se află în capitolul II și constă într-o argumentare teologică a raportului de reciprocitate dintre credință și sacramente. La baza acestui raport se află trei teze fundamentale: 1) Revelația lui Dumnezeu și istoria mântuirii au o dimensiune sacramentală datorită misterului întrupării Fiului lui Dumnezeu; 2) această revelație sacramentală, orânduită spre împărtășirea harului dumnezeiesc persoanei umane, este dialogală; 3) de aceea, credința creștină, ca răspuns la o revelație sacramentală, are un caracter sacramental. Pornind de aici, în capitolul III, sunt prezentate cele trei sacramente ale inițierii creștine și, în capitolul IV, căsătoria. Documentul se încheie cu un capitol de sinteză, mai scurt, în care se subliniază reciprocitatea esențială dintre credință și sacramente din perspectiva catolică.

Tema reciprocității dintre credință și sacramente este pusă în discuție de mai mulți ani, mai ales în relație cu căsătoria. Atât Papa Benedict al XVI-lea, cât și Papa Francisc au abordat deseori chestiunea validității acelor căsătorii celebrate în biserică din obișnuință sau din tradiție, dar fără o adevărată credință. Din acest motiv, cei doi pontifi chiar au cerut o revizuire a anumitor criterii din procesele de declare a nulității căsătoriei.

Documentul de față își propune să lumineze această problematică atât de complexă mai întâi din punctul de vedere al teologiei dogmatice. Reglementarea canonică a celebrării și a validității sacramentului Căsătoriei se deduce din adevărul său dogmatic. Cu toate acestea, documentul ține cont și de dreptul canonic, ca știință sacră, și de jurisprudența tribunalului Rota Romana. Textul Comisiei Teologice Internaționale refuză atât automatismul, potrivit căruia orice căsătorie între botezați este sacrament, cât și „scepticismul elitist”, potrivit căruia orice grad de lipsă de credință ar vicia intenția și ar invalida sacramentul. Ceea ce se prevede este o sarcină delicată pentru păstori și pentru toți cei implicați în pastorala matrimonială, pentru a-i ajuta pe viitorii soți să crească în propria credință față de ceea ce este Căsătoria. Misiunea păstorilor este să discearnă cu grijă fiecare caz concret. Ei trebuie să fie conștienți de tensiunea existentă între faptul că Biserica facilitează accesul la sacramentul Căsătoriei, dar are o concepție foarte înaltă despre Căsătorie.

Documentul subliniază câteva aspecte importante și cât privește raportul dintre credință și cele trei sacramente ale inițierii creștine. Se afirmă mai ales că fiecare sacrament are un caracter misionar. Cineva primește un sacrament nu doar pentru el însuși, ci și pentru ceilalți, pentru întărirea Bisericii ca trup al lui Cristos și pentru a fi martor al lui Isus Cristos cel înviat. Se insistă apoi asupra necesității etapelor catecumenale premergătoare primirii sacramentului, asupra a ceea ce se întâmplă în momentul primirii sacramentului ca dar al harului și a înțelegerii personale a semnificației sacramentului. De asemenea, se insistă asupra necesității catehezei succesive primirii sacramentelor, inspirată din catehezele mistagogice ale părinților Bisericii.

Figura credinței care se desprinde din fiecare sacrament este diferită. La Botez trebuie asigurată prezența elementului dialogal care caracterizează istoria mântuirii și relația cu Dumnezeu. Aceasta nu pune probleme pentru botezul adulților, însă pentru botezul copiilor trebuie asigurată prezența persoanelor apropiate: părinți, nași, bunici, rude, care să garanteze angajamentul unei educații creștine. La Mir se accentuează maturitatea cerută pentru o integrare mai conștientă și responsabilă în comunitatea creștină, atât pe versantul intern al construcției comunitare, cât și pe cel al misiunii ad extra. Este evidențiată importanța relației personale cu Domnul prin rugăciune. Euharistia este sacramentul credinței prin antonomasie. În ea credința se exercită și se alimentează. Se cere o mai mare adeziune personală la credință și o coerență bazilară cu viața creștină.

Documentul Reciprocitatea dintre credinţă şi sacramente în economia sacramentală nu intenționează să pună bariere în calea primirii sacramentelor, din contră, dorește să ajute și să stimuleze activitatea pastorală și practica sacramentală. Dacă vrem să luăm în serios sacramentalitatea istoriei mântuirii și să evităm ca o celebrare liturgică să alunece spre un ritualism gol, spre magie sau spre o privatizare a credinței care nu mai corespunde credinței ecleziale, se cere un minimum de credință.

Pr. dr. Ștefan Lupu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Introducere la teologia sacramentelor

Philip J. Rosato, Introducere la teologia sacramentelor, Iași 2019, 180 p., 14×20, 978-606-578-382-9, 20 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Introducere la teologia sacramentelor, scrisă de Philip J. Rosato și tradusă în limba română de pr. Iosif Martin şi pr. dr. Ştefan Lupu. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 180 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

Studiul de faţă cuprinde o analiză amănunţită de teologie sacramentală care reflectă dezvoltările majore evidenţiate în acest domeniu de Conciliul al II-lea din Vatican. Scopul acestui studiu este deci limitat, întrucât ar fi imposibil în spaţiul restrâns al acestor pagini să se aprofundeze intuiţiile deja prezentate într-un mod mai vast de către alţi autori. Aici este subliniată îmbogăţirea recentă a teologiei sacramentale prin influenţa altor patru specializări: cea fundamentală, cea biblică, cea trinitară şi cea morală. Acest studiu arată prin urmare necesitatea actuală de a situa sacramentele în faţa orizontului riturilor religioase ale întregii omeniri. Doreşte să identifice originea sacramentelor nu în primul rând în cuvinte, ci mai degrabă în gesturile profetice ale lui Isus istoric. Vrea, de asemenea, să redescopere rolul esenţial al Tatălui şi al Duhului Sfânt în sacramente, care să se contrapună unei viziuni unilateral cristocentrice, şi să lumineze legătura dintre harul sacramental şi stilul de viaţă etic care trebuie să fie adoptat de creştini în societate.

Chiar dacă aceste teme sunt în sine importante şi interesante, accentuarea lor în acest studiu izvorăşte din cerinţa pastorală de a trata în teologia sacramentelor mai ales acele afirmaţii care vor putea fi aplicate unor probleme concrete pe care le întâlnesc mulţi creştini contemporani în legătură cu riturile Bisericii. Aceste probleme sunt exprimate în următoarele întrebări critice: de ce trebuie să participăm la riturile liturgice, care par să fie străine de interesele interpersonale, tehnologice şi sociale ale vieţii moderne, o suspiciune verificată la mulţi dintre cei care merg la biserică şi apoi se sustrag de la dezbaterea cu privire la posibilităţile unui viitor mai uman? Dar şi riturile înseşi, nu sunt acte pe care trebuie să le săvârşim ca să ascultăm în mod pasiv de poruncile lui Isus istoric, în timp ce dorim să fim liberi şi activi în a crea alte gesturi profetice potrivite realităţii actuale? Deoarece tindem în mod hotărât către viitor, cum putem descoperi în acelaşi timp un sens în riturile Bisericii care ne îndreaptă mai degrabă către trecut, adică la nişte lucrări ale Dumnezeului unul şi întreit deja săvârşite pentru noi în moartea şi învierea lui Isus Cristos şi în revărsarea Duhului Sfânt? În afară de aceasta, care este relevanţa harului sacramental care ar trebui să ne facă sfinţi, dacă această realitate constă pur şi simplu într-o determinare interioară a existenţei noastre sau într-un vag zălog al vieţii veşnice, în loc să ne ofere un îndemn puternic de a aborda responsabilităţile etice ale vieţii noastre?

Dată fiind redescoperirea legăturii indestructibile dintre rit şi morală, creştinii de astăzi pot să participe într-un mod mai conştient şi autentic la fiinţa şi la misiunea lui Dumnezeu unul şi întreit, adoptând un stil de viaţă sacramentală care izvorăşte din celebrarea liturgică şi întăreşte practica valorilor evangheliei în societate.

Philip J. Rosato

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Invitație la a crede. Sacramentele credibile și dezirabile

Bernard Sesboüé, Invitaţie la a crede. Sacramentele credibile şi dezirabile., Iaşi 2012, 260 p., 17×24, ISBN 978-606-578-027-9, 25 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Invitaţie la a crede. Sacramentele credibile şi dezirabile, scrisă de Bernard Sesboüé şi tradusă în limba română de Petru Ciobanu. Cartea apare în colecţia Studii teologice, formatul 17×24, are 260 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 25 lei.

Trăirea credinţei de către omul secolului al XXI-lea nu se poate reduce, ca altădată, doar la practicile pietiste sau la simple rugăciuni spuse cu diferite ocazii. O viaţă autentică de credinţă, un „a crede” adevărat presupune şi o viaţă sacramentală, la care suntem invitaţi de Biserică, care, în cazul de faţă, ne vorbeşte prin unul dintre cei mai mari teologi francezi, Bernard Sesboüé, autorul cărţii Invitaţie la a crede. Sacramentele credibile şi dezirabile, care apare în limba română graţie muncii de traducere a studentului teolog Petru Ciobanu.

Această carte este, de fapt, al doilea volum al lucrării A crede. Invitaţie la credinţa catolică pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea, apărută în original în anul 1999, iar în traducere românească în anul 2011 la Editura Sapientia, ca o propunere fraternă şi mărturie a credinţei pentru toţi acei creştini, credincioşi sau necredincioşi, care se interesează atât de sensul, cât şi de conţinutul ei. Acest al doilea volum vrea să acopere lacunele din prezentarea economiei sacramentale în Biserică. Continuitatea între aceste două volume este evidentă: dacă în primul volum autorul a tratat despre marile afirmaţii ale crezului apostolic, şi, după cum bine ştim, Crezul este credinţa mărturisită, în acest al doilea volum, autorul, tratând despre cele şapte sacramente, vorbeşte, de fapt, despre credinţa trăită. Astfel, metoda, ca şi destinatarii, rămân aceiaşi, într-o lume în care practica sacramentală este într-o continuă scădere.

Astfel, acest volum are ca punct de plecare semnificaţie ritului şi instituirea generală a sacramentelor în măsura în care ele aparţin credinţei creştine. Apoi, în capitolul următor, fundamentează sacramentele în persoana lui Cristos, sacramentul primordial, arătând că acestea sunt cele care fac ca Biserica să existe, dar, în acelaşi timp, Biserica este responsabilă de păstrarea şi administrarea acestora.

În capitolele următoare, de la al III-lea la al X-lea, sunt prezentate pe larg cele şapte sacramente: Botezul, Mirul (sau Confirmaţiunea), Euharistia, Reconcilierea (sau Pocăinţa), Maslul (sau Ungerea bolnavilor), Preoţia (şi celelalte slujiri în Biserică: diaconatul, slujirea baptismală şi pastorală a laicilor) şi Căsătoria. Fiecare dintre aceste sacramente este prezentat în funcţie de propria originalitate şi în sfera existenţei umane la care se referă (apa şi viaţa, hrana şi ospăţul, demersul uman al reconcilierii, boala şi moartea, autoritatea şi, în final, căsătoria ca instituţie), ţinându-se cont de dificultăţile care există în practica fiecăruia, autorul analizându-le din punct de vedere dogmatic, istoric, pastoral, liturgic, al dreptului canonic. Aceste sacramente, prezentate atât de frumos de autor, sunt daruri permanente ale lui Dumnezeu, iar faptul că sunt în număr de şapte reprezintă simbolic o totalitate, o perfecţiune.

Cartea se încheie cu o concluzie generală asupra sacramentelor şi cu o listă de termeni tehnici. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta sacramentele, în acelaşi timp credibile şi dorite de poporul lui Dumnezeu.

Recomandăm această carte tuturor celor care vor să-şi îmbogăţească cunoştinţele în domeniul doctrinei creştine, dar şi acelora care vor să ducă o viaţă baptismală, întărită de Duhul Sfânt, împăcată, liniştită în încercare, trăită în iubirea şi serviciul omenirii prin căsătorie, sau în serviciul Bisericii prin sacramentul Preoţiei. Această carte este cu atât mai mult binevenită, cu cât la 11 octombrie 2012, Papa Benedict al XVI-lea a deschis Anul Credinţei.

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Teologia sacramentelor. Un manual pentru studiul și practica teologiei

Franz Courth, Teologia sacramentelor. Un manual pentru studiul și practica teologiei, Iaşi 2011, 406 p., 17×24, ISBN 978-606-578-013-2, 25 lei. 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Teologia sacramentelor. Un manual pentru studiul și practica teologiei, scrisă de Franz Courth și tradusă în limba română de pr. dr. Ștefan Lupu și pr. Iosif Martin. Cartea apare în colecţia „Studii teologice”, în formatul 17×24, are 406 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 25 lei.

„În sacramente, liturgia creştină celebrează actele sale fundamentale: viaţa creştinului începe cu Botezul şi dobândeşte trăsăturile ei specifice la Cina Domnului, unde credinciosul se întâlneşte cu Cristos şi cu Dumnezeu într-o existenţă reînnoită. Spre acest scop tind toate celelalte sacramente, fiecare în felul său. Dacă sunt celebrate în sânul Bisericii, ele ne inserează în istoria trinitară a lui Dumnezeu cu noi, oamenii, istorie ce duce la Cristos şi care de la el începe”.

Astfel îşi începe teologul german Franz Courth manualul său de teologie a sacramentelor, care a fost de curând publicat la Editura Sapientia în traducerea pr. dr. Ștefan Lupu și a pr. Iosif Martin. Prin împletirea discursului academic cu orientarea spirituală, autorul vrea să propună un itinerariu istorico-teologic pentrue doctrina catolică despre sacramente, tratând principalele interpretări, mai vechi sau mai noi ale acestora.

Cartea este împărţită în opt capitole şi o introducere, având un cuprins bogat, justificat prin analiza detaliată a diferitelor aspecte ale temelor tratate.

Având ca titlu o întrebare, „Mentalitate arhaică?”, introducerea prezintă aspectele critice, dificultăţile istorico-culturale, obiecţiile filozofice şi rezervele teologice, din dezbaterea actuală despre sacramente. De asemenea, este abordată şi tema simbolului, ca o cale umană de cunoaştere.

Capitolul întâi, „Biserica, sacrament universal”, prezintă dimensiunea cristologică a Bisericii, unitatea indivizibilă şi diversitatea inconfundabilă a lui Cristos şi a Bisericii, relaţie formulată de Conciliul al II-lea din Vatican în felul următor: „Înviind din morţi (cf. Rom 6,9), [Cristos] a trimis asupra ucenicilor Duhul cel de viaţă dătător şi, prin el, a constituit trupul său, care este Biserica, sacrament universal de mântuire” (LG 48). Totodată, sunt dezvoltate şi temele harului şi a sacramentaliilor.

Următoarele şapte capitole prezintă fundamentele biblice, dezvoltarea istorico-dogmatică aspectele esenţiale ale fiecărui sacrament: „Botezul, sacrament fundamental”, „Mirul, sacramentul misiunii”, „Euharistia, semn al dăruirii lui Isus”, „Ungerea bolnavilor”, „Sacramentul Preoţiei”, „Căsătoria creştină ca sacrament”.

Prin dezvoltarea sistematică a temelor, această carte are aspectul unui manual, care se adresează atât studenţilor teologi, preoţilor şi laicilor angajaţi în slujirea pastorală, cât şi tuturor acelora care urmăresc cu interes dezbaterea teologică.

Cosmin Cimpoeșu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sacramentele: semne ale credinței și ale harului

Alois Bișoc, Sacramentele: semne ale credinței și ale harului, Iași 2009, 353 p., 20 lei.

  Ajuns la a treia editie, tratatul despre sacramente al pr. Alois Bisoc, profesor de omiletica si teologie pastorala la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iasi, reprezinta o buna introducere în teologia sacramentelor Bisericii, care sunt „semne ale credintei si ale harului”.

   Lucrarea cuprinde 11 capitole si analizeaza, pe lânga sacramentele propriu-zise, problematica actuala a sacramentelor, prezentata din punct de vedere critic, reliefând criza sacramentala actuala si cauzele acesteia (capitolul I). În capitolul al II-lea, autorul analizeaza conceptul de „sacrament” în istoria gândirii crestine, precum si reînnoirea teologiei sacramentelor, expunând factorii care au contribuit la aceasta reînnoire. În capitolul al III-lea, „Teologia sacramentelor în general”, se trateaza despre Cristos care este sacramentul primordial al Tatalui. Se analizeaza apoi conceptul de „Biserica – sacrament universal de mântuire”. În continuare, se vorbeste despre sacramente ca acte oficiale ale Bisericii care, totodata, sunt si acte ale lui Cristos. Nu este trecut cu vederea nici rolul Duhului Sfânt în actiunea sacramentelor, numite si „daruri ale Duhului Sfânt”. Capitolul se încheie cu analiza harului sacramental propriu fiecarui sacrament. În capitolul al IV-lea sunt incluse unele consideratii teologico-pastorale despre sacramente, care sunt „semne-actiuni ale lui Cristos, semne ale Bisericii-sacrament, semne ale credintei care mântuieste, semne ale vietii ca sacrificiu spiritual, semne ale harului prezent în lume”.

   Începând cu capitolul al V-lea sunt analizate pe rând fiecare dintre cele sapte sacramente ale Bisericii. Pr. Alois Bisoc prezinta mai întâi sacramentul Botezului, sacramentul initierii crestine, referindu-se la necesitatea Botezului, la perceperea lui actuala, la raportul acestui sacrament cu Sfânta Treime, la rolul lui în încorporarea credinciosului în Biserica si la alte aspecte ale sacramentului Botezului. Capitolul al VI-lea analizeaza sacramentul Mirului, considerat a fi cel de-al doilea moment al initierii crestine. Sunt indicate elementele esentiale ale ritului începând înca din timpurile apostolice, efectele particulare ale sacramentului, prezenta personala a Duhului Sfânt, vârsta minima pentru primirea lui si itinerarul pregatirii pentru Mir. Capitolul al VII-lea trateaza sacramentul Euharistiei. Sunt analizate diferitele moduri de prezenta a lui Cristos în Biserica, diferitele denumiri ale sacramentului, instituirea Euharistiei si locul ocupat de acest sacrament în cadrul Liturghiei, mai cu seama în cea duminicala. Capitolul al VIII-lea este dedicat sacramentului Pocaintei sau Reconcilierii, unul dintre sacramentele de vindecare. Este mentionata criza profunda prin care trece sacramentul, apelul lui Cristos la convertire si, implicit, la reconciliere. Sunt indicati celebrantul sacramentului, diferitele forme de celebrare si celebrarea propriu-zisa a sacramentului Pocaintei, precum si necesitatea catehezei sacramentale. Capitolul al IX-lea prezinta sacramentul Ungerii bolnavilor, al doilea sacrament de vindecare. Dupa o analiza a bolii, durerii si mortii, autorul prezinta iubirea milostiva a lui Cristos si a Bisericii fata de cei bolnavi, urmata de prezentarea doctrinei conciliare si postconciliare referitoare la Ungerea bolnavilor. Sunt indicati destinatarii acestui sacrament si sunt oferite sfaturi pentru o mai buna celebrare a sacramentului. Ultimele doua capitole, al X-lea si al XI-lea, sunt dedicate celor doua sacramente ale slujirii – Preotia si Casatoria. Referitor la Preotie, sunt analizate elementele si efectele sacramentului, gradele preotiei si conditia preotului în lumea contemporana. În ceea ce priveste Casatoria, autorul prezinta diferitele conceptii despre casatorie, raportul casatorie-feciorie, calitatile sau caracteristicile sacramentului, exigentele si efectele lui, precum si necesitatea pregatirii pentru primirea acestui sacrament. Trebuie mentionat faptul ca în capitolele dedicate fiecaruia din cele sapte sacramente sunt oferite si indicatii pastorale pentru o mai buna celebrare a lor.

   Adresata în special studentilor teologi, cartea este de un real folos si preotilor, având rolul unui ghid în celebrarea sacramentelor, precum si laicilor care doresc sa aprofundeze învatatura sacramentala a Bisericii.

pr. Ciobanu Petru

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Sacramentele. Semnele credinței și ale harului

Alois Bișoc, Sacramentele. Semnele credinței și ale harului, Iași 2001, 216 p., 14×20, ISBN: 973-85021-3-6, 4 RON.

  Ajuns la a treia editie, tratatul despre sacramente al pr. Alois Bisoc, profesor de omiletica si teologie pastorala la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iasi, reprezinta o buna introducere în teologia sacramentelor Bisericii, care sunt „semne ale credintei si ale harului”.

   Lucrarea cuprinde 11 capitole si analizeaza, pe lânga sacramentele propriu-zise, problematica actuala a sacramentelor, prezentata din punct de vedere critic, reliefând criza sacramentala actuala si cauzele acesteia (capitolul I). În capitolul al II-lea, autorul analizeaza conceptul de „sacrament” în istoria gândirii crestine, precum si reînnoirea teologiei sacramentelor, expunând factorii care au contribuit la aceasta reînnoire. În capitolul al III-lea, „Teologia sacramentelor în general”, se trateaza despre Cristos care este sacramentul primordial al Tatalui. Se analizeaza apoi conceptul de „Biserica – sacrament universal de mântuire”. În continuare, se vorbeste despre sacramente ca acte oficiale ale Bisericii care, totodata, sunt si acte ale lui Cristos. Nu este trecut cu vederea nici rolul Duhului Sfânt în actiunea sacramentelor, numite si „daruri ale Duhului Sfânt”. Capitolul se încheie cu analiza harului sacramental propriu fiecarui sacrament. În capitolul al IV-lea sunt incluse unele consideratii teologico-pastorale despre sacramente, care sunt „semne-actiuni ale lui Cristos, semne ale Bisericii-sacrament, semne ale credintei care mântuieste, semne ale vietii ca sacrificiu spiritual, semne ale harului prezent în lume”.

   Începând cu capitolul al V-lea sunt analizate pe rând fiecare dintre cele sapte sacramente ale Bisericii. Pr. Alois Bisoc prezinta mai întâi sacramentul Botezului, sacramentul initierii crestine, referindu-se la necesitatea Botezului, la perceperea lui actuala, la raportul acestui sacrament cu Sfânta Treime, la rolul lui în încorporarea credinciosului în Biserica si la alte aspecte ale sacramentului Botezului. Capitolul al VI-lea analizeaza sacramentul Mirului, considerat a fi cel de-al doilea moment al initierii crestine. Sunt indicate elementele esentiale ale ritului începând înca din timpurile apostolice, efectele particulare ale sacramentului, prezenta personala a Duhului Sfânt, vârsta minima pentru primirea lui si itinerarul pregatirii pentru Mir. Capitolul al VII-lea trateaza sacramentul Euharistiei. Sunt analizate diferitele moduri de prezenta a lui Cristos în Biserica, diferitele denumiri ale sacramentului, instituirea Euharistiei si locul ocupat de acest sacrament în cadrul Liturghiei, mai cu seama în cea duminicala. Capitolul al VIII-lea este dedicat sacramentului Pocaintei sau Reconcilierii, unul dintre sacramentele de vindecare. Este mentionata criza profunda prin care trece sacramentul, apelul lui Cristos la convertire si, implicit, la reconciliere. Sunt indicati celebrantul sacramentului, diferitele forme de celebrare si celebrarea propriu-zisa a sacramentului Pocaintei, precum si necesitatea catehezei sacramentale. Capitolul al IX-lea prezinta sacramentul Ungerii bolnavilor, al doilea sacrament de vindecare. Dupa o analiza a bolii, durerii si mortii, autorul prezinta iubirea milostiva a lui Cristos si a Bisericii fata de cei bolnavi, urmata de prezentarea doctrinei conciliare si postconciliare referitoare la Ungerea bolnavilor. Sunt indicati destinatarii acestui sacrament si sunt oferite sfaturi pentru o mai buna celebrare a sacramentului. Ultimele doua capitole, al X-lea si al XI-lea, sunt dedicate celor doua sacramente ale slujirii – Preotia si Casatoria. Referitor la Preotie, sunt analizate elementele si efectele sacramentului, gradele preotiei si conditia preotului în lumea contemporana. În ceea ce priveste Casatoria, autorul prezinta diferitele conceptii despre casatorie, raportul casatorie-feciorie, calitatile sau caracteristicile sacramentului, exigentele si efectele lui, precum si necesitatea pregatirii pentru primirea acestui sacrament. Trebuie mentionat faptul ca în capitolele dedicate fiecaruia din cele sapte sacramente sunt oferite si indicatii pastorale pentru o mai buna celebrare a lor.

   Adresata în special studentilor teologi, cartea este de un real folos si preotilor, având rolul unui ghid în celebrarea sacramentelor, precum si laicilor care doresc sa aprofundeze învatatura sacramentala a Bisericii.

pr. Ciobanu Petru

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro