Invitație la a crede. Sacramentele credibile și dezirabile

Bernard Sesboüé, Invitaţie la a crede. Sacramentele credibile şi dezirabile., Iaşi 2012, 260 p., 17×24, ISBN 978-606-578-027-9, 25 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Invitaţie la a crede. Sacramentele credibile şi dezirabile, scrisă de Bernard Sesboüé şi tradusă în limba română de Petru Ciobanu. Cartea apare în colecţia Studii teologice, formatul 17×24, are 260 de pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 25 lei.

Trăirea credinţei de către omul secolului al XXI-lea nu se poate reduce, ca altădată, doar la practicile pietiste sau la simple rugăciuni spuse cu diferite ocazii. O viaţă autentică de credinţă, un „a crede” adevărat presupune şi o viaţă sacramentală, la care suntem invitaţi de Biserică, care, în cazul de faţă, ne vorbeşte prin unul dintre cei mai mari teologi francezi, Bernard Sesboüé, autorul cărţii Invitaţie la a crede. Sacramentele credibile şi dezirabile, care apare în limba română graţie muncii de traducere a studentului teolog Petru Ciobanu.

Această carte este, de fapt, al doilea volum al lucrării A crede. Invitaţie la credinţa catolică pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea, apărută în original în anul 1999, iar în traducere românească în anul 2011 la Editura Sapientia, ca o propunere fraternă şi mărturie a credinţei pentru toţi acei creştini, credincioşi sau necredincioşi, care se interesează atât de sensul, cât şi de conţinutul ei. Acest al doilea volum vrea să acopere lacunele din prezentarea economiei sacramentale în Biserică. Continuitatea între aceste două volume este evidentă: dacă în primul volum autorul a tratat despre marile afirmaţii ale crezului apostolic, şi, după cum bine ştim, Crezul este credinţa mărturisită, în acest al doilea volum, autorul, tratând despre cele şapte sacramente, vorbeşte, de fapt, despre credinţa trăită. Astfel, metoda, ca şi destinatarii, rămân aceiaşi, într-o lume în care practica sacramentală este într-o continuă scădere.

Astfel, acest volum are ca punct de plecare semnificaţie ritului şi instituirea generală a sacramentelor în măsura în care ele aparţin credinţei creştine. Apoi, în capitolul următor, fundamentează sacramentele în persoana lui Cristos, sacramentul primordial, arătând că acestea sunt cele care fac ca Biserica să existe, dar, în acelaşi timp, Biserica este responsabilă de păstrarea şi administrarea acestora.

În capitolele următoare, de la al III-lea la al X-lea, sunt prezentate pe larg cele şapte sacramente: Botezul, Mirul (sau Confirmaţiunea), Euharistia, Reconcilierea (sau Pocăinţa), Maslul (sau Ungerea bolnavilor), Preoţia (şi celelalte slujiri în Biserică: diaconatul, slujirea baptismală şi pastorală a laicilor) şi Căsătoria. Fiecare dintre aceste sacramente este prezentat în funcţie de propria originalitate şi în sfera existenţei umane la care se referă (apa şi viaţa, hrana şi ospăţul, demersul uman al reconcilierii, boala şi moartea, autoritatea şi, în final, căsătoria ca instituţie), ţinându-se cont de dificultăţile care există în practica fiecăruia, autorul analizându-le din punct de vedere dogmatic, istoric, pastoral, liturgic, al dreptului canonic. Aceste sacramente, prezentate atât de frumos de autor, sunt daruri permanente ale lui Dumnezeu, iar faptul că sunt în număr de şapte reprezintă simbolic o totalitate, o perfecţiune.

Cartea se încheie cu o concluzie generală asupra sacramentelor şi cu o listă de termeni tehnici. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta sacramentele, în acelaşi timp credibile şi dorite de poporul lui Dumnezeu.

Recomandăm această carte tuturor celor care vor să-şi îmbogăţească cunoştinţele în domeniul doctrinei creştine, dar şi acelora care vor să ducă o viaţă baptismală, întărită de Duhul Sfânt, împăcată, liniştită în încercare, trăită în iubirea şi serviciul omenirii prin căsătorie, sau în serviciul Bisericii prin sacramentul Preoţiei. Această carte este cu atât mai mult binevenită, cu cât la 11 octombrie 2012, Papa Benedict al XVI-lea a deschis Anul Credinţei.

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro