Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă

Dănuț Doboș – Silviu Văcaru, coord., Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă, Iași 2004, 396 p., 17×24, ISBN: 973-8474-45-0, 15 RON.

Lucrarea prezentă se încadrează într-un mai vechi proiect al nostru privind realizarea unor studii speciale referitoare la viaţa şi istoria comunităţilor catolice din Dieceza de Iaşi.

Fideli acestui proiect, am conceput această carte ca o comuniune de competenţe, la care să participe şi colaboratorii mei din cadrul Departamentului de Cercetare Istorică de pe lângă Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, ei înşişi specialişti recunoscuţi în domeniul istoriei ecleziastice şi autori ai unor valoroase monografii, cum sunt dr. Silviu Văcaru, sau pr. Fabian Doboş. O participare binevenită aparţine colaboratorilor noştri de la Secţia de Cercetări Antropologice a Academiei Române, Filiala Iaşi, precum şi d-lui prof. Mihai Bişoc, fiu al satului, inimosul dirijor şi îndrumător al corului Seminarului „Sf. Iosif” din Iaşi.

A rezultat un studiu monografic centrat, mai ales, pe latura istorică a comunităţii şi a instituţiilor franciscane care au funcţionat la Hălăuceşti până în 1948. Cartea trebuie să se constituie, în acelaşi timp, într-un omagiu adus păstorilor franciscani care, în comuniune cu episcopii de Iaşi, au contribuit într-o atât de mare măsură la propăşirea acestei localităţi. În limitele permise de accesul limitat la documente, am realizat şi capitolele speciale dedicate şcolii primare, precum şi monumentalei biserici ortodoxe „Sf. Voievozi Mihail şi Gavril”, ctitorie a boierilor Balş, datând de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Lăsăm cititorilor posibilitatea de a aprecia calităţile şi eventualele deficienţe ale prezentului volum. Ne bucură faptul că le putem oferi vrednicilor locuitori ai acestor meleaguri o carte despre istoria glorioasă a satului şi a harnicilor lor predecesori, pagini de istorie care fac cinste generaţiilor prezente şi viitoare.

D. Doboş

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro