Vita gaudente e attesa della Parusia in Lc 17

Iulian Faraoanu, Vita gaudente e attesa della Parusia in Lc 17, Iaşi 2015, 97 p., 14×20, ISBN 978-606-578-177-1, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Vita gaudente e attesa della Parusia in Lc 17, scrisă de pr. dr. Iulian Faraoanu. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 14×20, are 97 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei. 

În studiul publicat recent la Editura Sapientia, în limba italiană și având titlul: Viața lumească și așteptarea Parusiei în Lc 17, mi-am propus să analizez viziunea pe care Evanghelia după sfântul Luca o oferă despre societatea timpului său, o societate complexă, dar având afinitate și cu lumea contemporană. Activitățile pe care oamenii le desfășurau lasă să se întrevadă o stare de bunăstare și o dimensiune a existenței concentrată destul de mult asupra vieții pământești, probabil și datorită influenței culturii grecești, predominantă la acea vreme.

Această afinitate a societății lucane cu lumea de azi a inspirat și motivațiile lucrării. Este vorba despre un stil de viață unde adesea se uită dimensiunea vieții viitoare, precedată de judecata ce va avea loc la a doua venire a lui Cristos. Conștiința faptului că Domnul va veni pe neașteptate trebuie să elimine tentația uitării lui Dumnezeu, înlocuindu-l cu preocupările vieții pământești.

Subiectul cărții are legături strânse cu escatologia, mai ales cu discursul despre parusie. Este dovedit că așteptarea celei de a doua veniri a lui Cristos a exercitat o mare influență asupra eticii în Biserica primară. Referința la venirea Domnului constituia pentru primii creștini un imbold pentru o viață conformă cu exigențele evangheliei, având permanent privirea îndreptată către viața de apoi.

Pe lângă interesul literal al lucrării, există și un interes teologico-pastoral: așteptarea parusiei are în continuare sens, deoarece va fi un sfârșit în vederea căruia trebuie să fim totdeauna în atitudine de veghere și pregătire perseverentă.

Sperăm ca aceste pagini să aducă o minimă contribuție la cunoașterea lui Cristos și a Bisericii sale. În același timp, să se poată în găsi în ele puncte de plecare pentru a învăța cum trebuie să fie așteptat și întâlnit Isus, Regele care va veni.

Iulian Faraoanu

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Pagini dificile ale Noului Testament

Pr. Claudiu Dumea, Pagini dificile ale Vechiului Testament, Iaşi 2011, 388 p., 13,5×20 cm., ISBN 978-606-578-006-4, 20 lei. 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Pagini dificile ale Noului Testament, scrisă de pr. Claudiu Dumea. Cartea apare în colecţia „Studii Biblice”, în formatul 13,5×20 cm., are 388 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei.

În fiecare an apar zeci şi sute de noi cărţi, reviste, articole, monografii, atlase, hărţi, dicţionare care încearcă să clarifice sensul Sfintei Scripturi pentru a o face mai înţeleasă. Majoritatea temelor, a dificultăţilor pe care le prezintă aceasta au fost deja tratate şi explicate. Totuşi, în pofida acestei producţii prolifice, mulţi încă nu au acces sau nu cunosc prea mult din ceea ce a fost scris.

Astfel, Editura „Sapientia” prezintă o carte accesibilă din toate punctele de vedere, „Pagini dificile ale Noului Testament”, scrisă de părintele Claudiu Dumea, care-şi propune să ofere cititorilor o explicaţie cu privire la câteva teme din Noul Testament, făcând o legătură dintre acestea şi unele evenimente istorice, mai recente sau mai îndepărtate, precum şi folosindu-se de unele teme sau opere literare, dar referindu-se şi la unele subiecte care, de-a lungul istoriei creştinismului au stârnit polemici.

Ca şi în cartea „Pagini dificile ale Vechiului Testament”, scrisă tot de acelaşi autor, temele tratate în cartea de faţă au stârnit dintotdeauna curiozitatea prin caracterul lor enigmatic, simbolic.

Autorul abordează teme, precum autorii cărţilor Noului Testament, stabilind, prin argumentele unor exegeţi, o cronologie a apariţiei scrierilor Noului Testament; cărţile apocrife, despre care autorul spune că au două scopuri: răspândirea gnosticismului şi umplerea unor goluri din viaţa lui Isus cu povestiri fantastice, pentru a satisface curiozitatea. Din Cartea Apocalipsului sunt dezvoltate o serie de teme, cum ar fi semnificaţia numerelor, identitatea fiarei şi explicaţia caracteristicilor sale, interpretarea ecleziologică şi mariană a femeii. O altă temă dezvoltată este cea a Neprihănitei Zămisliri, despre care autorul spune că nu este exprimată explicit şi clar în Biblie, dar e conţinută implicit în texte precum Gen 3,15, Lc 1,28.42-43. Sunt prezentate teme din istoria Bisericii care au stârnit polemici sau reprezintă probleme actuale, precum Biblia şi icoanele, stabilirea datei Paştelui, sfârşitul lumii. Printre temele dezvoltate se mai numără paradisul, purgatoriul şi iadul, dar şi problema reîncarnării, prezentând istoria apariţiei şi trecerii de la un popor la altul a acestei doctrine, ajungând până în zilele noastre.

În analiza unor teme, părintele Dumea îşi propune să clarifice şi unele polemici actuale, precum prezenţa icoanelor şi a semnelor creştine în spaţiile publice, din ce în ce mai dezbătută, credinţa, chiar şi a unor creştini, în reîncarnare, povestirile fantastice din cărţile apocrife, care prezintă un grad mare de interes şi credibilitate astăzi.

Cartea are un limbaj plăcut, pe înţelesul tuturor. De aceea, este recomandată tuturor celor care manifestă un interes pentru o înţelegere mai profundă a Noului Testament.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Mediul Noului Testament

Eduard Lohse, Mediul Noului Testament, Iaşi 2010, 380 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-76-1, 20 lei. 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Mediul Noului Testament, scrisă de Eduard Lohse. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, în formatul 14×20, are 380 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 20 lei.

Biblia se înscrie printre operele clasice ale omenirii. Mesajul ei este valabil în toate timpurile întrucât, aşa cum zice Ecleziasticul, „Nu-i nimic nou sub soare”. Însemnătatea ei creşte în ochii creştinului prin faptul că este cuvântul revelat al lui Dumnezeu.

Pentru a o înţelege mai bine, trebuie să cunoaştem şi contextul în care au apărut scrierile acesteia, mai ales Noul Testament, în care este cuprins mesajul înnoitor al lui Isus Cristos şi predica apostolilor. În acest sens, în ajutor ne vine lucrarea „Mediul Noului Testament”, scrisă de Eduard Lohse, teolog german. Apariţia în limba română a acestei cărţi se datorează muncii de traducere depusă de Marius şi Petronela Bitiuşcă. Tradusă din limba engleză, cartea are un aspect descriptiv, întrucât analizează influenţele, mai îndepărtate sau mai apropiate, şi cadrul în care a fost scris Noul Testament.

Cartea are o structură bipartită, în raport cu cele două culturi în care s-a născut şi dezvoltat creştinismul, cea iudaică şi greco-romană.

Partea I, „Iudaismul în timpul Noului Testament” reprezintă o expunere istorică a iudaismului în epocile persană, elenistică şi romană, prezentând evoluţia acestuia din timpul dominaţiei persane până în epoca Noului Testament. De asemenea, analizează mişcările şi categoriile sociale care s-au format pe parcursul istoriei evreilor, cu semnificaţiile şi funcţia lor, precum şi activităţile şi doctrina religioasă a evreilor din timpul lui Isus.

În a doua parte, „Mediul greco-roman al Noului Testament”, se descriu aspectele politice şi filozofice în care apostolii au predicat vestea cea bună, analizând politica şi societatea în Imperiul Roman în secolul I î.C., precum şi mişcările religioase şi curentele intelectuale din lumea greco-romană din timpul Noului Testament. Un capitol separat este dedicat gnosticismului, apărut ca urmare a înţelegerii greşite a mesajului lui Isus, prin întâlnirea acestuia cu o serie de credinţe religioase şi concepţii filozofice extra-palestiniene.

Având un caracter istoric, cartea de faţă poate fi considerată o deschizătoare de drumuri pentru cei care vor să studieze mai aprofundat Noul Testament, ajutându-l pe cititor să înţeleagă mai bine condiţiile politice, sociale, religioase, economice, spirituale în care a apărut şi s-a dezvoltat creştinismul în secolul I d.C.

Cosmin Cimpoeşu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Evanghelie și tradiție rabinică

Michel Remaud, Evanghelie și tradiție rabinică, Iași 2009, 270 p., 14×20, ISBN 978-973-8980, 20 RON.

Între sursele rabinice si Noul Testament exista o indiscutabila înrudire si aceasta înrudire este subiectul lucrarii „Evanghelie si traditie rabinica” a pr. Michel Remaud, care, ca specialist în iudaism si crestinism, a analizat aceste doua religii prin prisma relatiilor dintre ele.

   Lucrarea este compusa din 14 capitole, la care se adauga un „Cuvânt înainte”, un glosar, precum si textul unei conferinte a pr. Roger Le Déaut, unul dintre pionierii cercetarii limbii si literaturii aramaico-targumice, cel caruia îi si este dedicata aceasta carte.

   În primul capitol, autorul arata cum urmeaza a fi folosite sursele iudaice pentru a întelege Noul Testament. Capitolul al II-lea, „Nici un yod nu va disparea”, are drept scop sa arate ca „clarificarea Noului Testament nu poate fi decât o consecinta directa a unui studiu dezinteresat al iudaismului, studiu care are în sine propria justificare”. Capitolul al III-lea, „Smerit si calare pe un asin” prezinta simbolismul acestui animal atât în Biblie, cât si în traditia rabinica, asociat fiind fie Egiptului, fie rascumpararii. Capitolul al IV-lea, „Orbi si schiopi” face o analiza a versetului 14 din capitolul 21 din Evanghelia dupa Matei, care ne spune ca „orbi si schiopi au venit la el în Templu si el i-a vindecat”. Capitolul al V-lea, „Profetesa si fiica a lui Asher”, analizeaza figura fiicei lui Asher, Serah, ale carei doua mentiuni în Biblie au atras atentia comentatorilor din Antichitate, autorul facând o paralela între Serah si profetesa Ana mentionata de evanghelistul Luca. Capitolul al VI-lea trateaza despre „Pronumele «Eu» interpretat ca nume propriu a lui Dumnezeu în câtiva midrashim asupra Exodului”. Capitolul al VII-lea, „Apele care urca de la sine” prezinta diferite forme ale traditiei urcarii de la sine a apelor datorita unui personaj deosebit de important. Capitolul al VIII-lea, „Era acolo o gradina” nu are drept scop sa propuna un comentariu la vreun pasaj din Evanghelie, ci „de a arata cum alaturarea traditiei iudaice si a Noului Testament poate îmbogati interpretarea unor texte cunoscute”. Capitolul al IX-lea face referinta la unele „aluzii la câteva traditii iudaice în Rom 9-11”. Capitolul al X-lea, „Apelul la tribunalele pagânilor” face un comentariu la capitolul 6 al Scrisorii întâi catre Corinteni, în care Paul le reproseaza destinatarilor de a se fi adresat tribunalelor pagâne în loc sa-si rezolve diferendele în sânul comunitatii. Miezul credintei crestine – „A înviat a treia zi, dupa Scripturi” – este analizat în capitolul al XI-lea al lucrarii. Capitolul al XII-lea, „Asa este circumcizia lui Cristos”, dupa intentia autorului „trebuie sa ne permita sa proiectam o lumina asupra a doua texte din Noul Testament”, fiind vorba, mai întâi, despre cele doua varsari de sânge care marcheaza noaptea pascala, iar mai apoi despre relatia dintre sacrificiul voluntar al lui Isaac si cele doua varsari de sânge. Sunt prezentate câteva texte rabinice despre circumcizie si cum acestea aduc o clarificare importanta asupra a doua texte pauline. Capitolul al XIII-lea, „Capul credintei”, are drept scop „de a prezenta un ansamblu de midrashim relative la credinta lui Abraham, apoi de a examina posibilitatea unei alaturari între aceste texte si un pasaj din Scrisoarea catre Evrei”. Capitolul al XIV-lea, „Lecturi iudaice si crestine ale Scripturii” arata în ce consta spiritul lecturii iudaice a Bibliei si cum lectura crestina se situeaza în continuitatea lecturii iudaice. În final, este reprodus articolul lui Roger Le Déaut, „Traditia iudaica veche si exegeza crestina primara”. Cartea se încheie cu un mic glosar care „ar trebui sa-l ajute pe profan sa depaseasca fara prea mare osteneala” obstacolul folosirii unor termeni care „vor parea putin barbari cititorilor neinitiati”.

   Chiar daca pe alocuri autorul a recurs la un limbaj cam savant, lucrarea se citeste usor si poate fi de folos nu doar specialistilor biblisti, ci si tuturor celor interesati de Biblie si misterele ei.

Petru Ciobanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Apocalipsul. O adunare liturgică interpretează istoria

Ugo Vanni, Apocalipsul. O adunare liturgică interpretează istoria, Iași 2009, 178 p., 14×20, ISBN 978-973-8980-32-7, 15 RON.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Apocalipsul. O adunare liturgică interpretează istoria, scrisă de pr. dr. Ugo Vanni SJ, profesor de exegeza Noului Testament la Institutul Biblic Pontifical din Roma şi la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma. Cartea este tradusă de pr. dr. Mihai Pătraşcu şi apare în colecţia „Studii biblice”, în format 14×20 cm, conţine 176 de pagini şi poate fi procurată de la toate librăriile catolice din ţară la preţul de 14 lei.

De origine argentiniană, pr. dr. Ugo Vanni SJ (născut în 1929) este laureat în literatură clasică la Universitatea de Stat din Roma şi în ştiinţe biblice la Institutul Biblic Pontifical din Roma. A predat pentru mulţi ani exegeza Noului Testament la Institutul Biblic Pontifical din Roma şi la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma, iar actualmente este director spiritual la Colegiul „Capranica” din Roma. Este autorul a 25 de cărţi şi a numeroase articole de specialitate, dedicate îndeosebi literaturii pauline şi apocaliptice din Noul Testament.

Apărut pentru prima oară în Italia, la Brescia, în anul 1979 cu titlul „Apocalisse. Una assemblea liturgica interpreta la storia”, prezentul volum este tradus acum şi în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu, profesor de drept canonic la Institutul Teologic Romano-catolic „Sf. Iosif” din Iaşi. Conţinutul este structurat în trei părţi: partea I – „Semnificaţia literară şi teologică”; partea a II-a – „Structura şi conţinutul cărţii” şi partea a III-a – „Apocalipsul în viaţa creştină: exemple de actualizare”.

Lucrarea nu-şi propune să prezinte o rezolvare definitivă a problemelor de introducere în înţelegerea Apocalipsului, ci vrea să fie doar un ghid pentru aprecierea corectă a mesajului biblic. Volumul este redactat sub forma unui curs introductiv de analiză critică plecând de la textul biblic.

Autorul intenţionează ca prin acest studiu să-i facă pe cititori să înveţe ceva mai mult cu privire la cuvântul lui Dumnezeu şi entuziasmându-se pentru el, să se simtă încurajaţi să-l aprofundeze şi să-l asimileze în viața lor.

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Parabolele lui Luca. Din amonte în aval

Michel Gourgues, Parabolele lui Luca. Din amonte în aval, Iași 2006, 314 p., 14×20, ISBN: 973-8474-72, 8, 15 RON.

Cartea a fost tradusa în limba româna de Marius Bitiusca. Michel Gourgues, calugar dominican, este profesor de exegeza a Noului Testament la Colegiul Dominican din Ottawa (Canada) si profesor invitat la Scoala Biblica si Arheologica Franceza de la Ierusalim.

   Cartea prezinta o analiza a parabolelor evanghelistului Luca. Avem în fata un tezaur, dupa cum remarca autorul în primele pagini. Metoda folosita în explorarea parabolelor este prezentata în introducere: „Pentru fiecare dintre ele, urmând metoda de analiza istorico-critica, vom parcurge totalitatea operatiunilor ce conduc de la exegeza la actualizare sau, asa cum spune formula din subtitlu, «din amonte în aval». În amonte, mai întâi, încercând în prima faza sa ne întoarcem la sursa. Ne vom stradui sa întelegem parabolele lui Isus în functie de contextul în care Luca le-a situat, de semnificatia pe care le-a dat-o, de aplicatiile pe care le-a dedus în strânsa legatura cu preocuparile sale si ale comunitatii în care traia. Pentru ca aceste parabole apartin celei de-a treia Evanghelii, nu va fi totdeauna posibil – cum se face, de obicei, prin compararea diverselor versiuni evanghelice – sa ne întoarcem cât mai aproape de sursa, adica la Isus însusi. Totusi, în unele cazuri, debarasarea de partea redactionala a lui Luca, compararea cu alte parabole evanghelice sau cu tematica predicii lui Isus ne vor permite sa întrevedem câte ceva din contextul si semnificatia originala a parabolelor. O data încheiata aceasta prima etapa, vom putea, mai apoi, sa coborâm în aval si sa analizam lucrurile nu în relatie cu locul de aparitie al parabolelor, ci cu destinatia lor: credinta si trairea credintei în ziua de astazi. Vom încerca, deci, sa desprindem, într-o perspectiva hermeneutica, câteva linii de actualizare în acord cu exegeza textelor, sa schitam o noua lectura a parabolelor lui Luca în functie de propriul nostru context cultural si eclezial”.

   În studiul de fata, Michel Gourgues ne invita sa redescoperim actualitatea acestui „repertoriu de aur”, care sunt parabolele. Volumul se adreseaza nu numai celor pasionati de studiul Bibliei, ci si tuturor acelor persoane care doresc sa ia un prim contact cu universul biblic sau sa înteleaga mai bine mesajul Evangheliilor.

A. Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Noul Testament

Noul Testament, trad. pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău (+) și pr. Eduard Pătrașcu, Iași 2016, 14×20, 918 p., ISBN 978-606-578-137-5, 70 lei.

Departamentul de Cercetare Biblică şi Editura „Sapientia” anunţă apariţia Noului Testament, tradus după textele originale de pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău (+) și pr. Eduard Pătrașcu. Această ediție a Noului Testament este tipărită în formatul 15×21 cm., are 918 pagini, în două culori, cusută și copertată cu coperte tari. Noul Testament poate fi procurat de la Departamentul de Cercetare Biblică (biblia_catolica@yahoo.ro), de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 70 de lei.

Creștinismul a fost fondat, încă de la început, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii, primind mandatul din partea lui Isus Cristos, au plecat în toată lumea și au vestit evanghelia, vestea cea bună a mântuirii. Prin inspirația Duhului Sfânt, predica apostolilor a fost adunată cu grijă în ceea ce s-a numit Noul Testament. Acesta, împreună cu cărțile Vechiului Testament, a devenit Sfânta Scriptură a creștinilor, care, alături de Tradiție, constituie tezaurul unic al cuvântului lui Dumnezeu încredințat Bisericii (cf. Dei Verbum).

În timpurile noastre, un rol deosebit în reafirmarea necesității lecturii şi studierii Sfintei Scripturi îi revine Constituţiei dogmatice despre revelaţia divină Dei Verbum a Conciliului al II-lea din Vatican, precum şi diverselor documente ale unor congregaţii romane şi comisii pontificale. Dei Verbum afirmă că toți creștinii trebuie să aibă acces larg la Sfânta Scriptură și că, în acest sens, Biserica se îngrijește cu solicitudine maternă să se facă traduceri adecvate spre a fi puse la dispoziția tuturor (DV 22).

Pornind de la această convingere a eminenţei Bibliei în viaţa creştină, pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău (+) şi pr. Eduard Patraşcu s-au dedicat cu devotament şi iubire faţă de cuvântul lui Dumnezeu traducerii în limba română a Bibliei, ajungând la momentul încoronării acestei munci titanice în 2013, când au putut oferi cititorilor români prima traducere catolică integrală a Bibliei în limba română. Munca de traducere a Sfintei Scripturi în limba română, după textele originale, începuse cu mai bine de 20 de ani în urmă, prin eforturile pr. Alois Bulai şi regretatului pr. Anton Budău.

Ediţia prezentă a Noului Testament cuprinde toate cele 27 de cărţi ale canonului biblic neotestamentar al Bisericii Catolice stabilit în mod oficial la Conciliul Tridentin. Ordinea cărţilor Noului Testament este cea tradiţională:

– cele patru Evanghelii (Evanghelia după sfântul Matei, Evanghelia după sfântul Marcu, Evanghelia după sfântul Luca, Evanghelia după sfântul Ioan);

Faptele Apostolilor;

– scrisorile sfântului apostol Paul (Scrisoarea către Romani, Scrisoarea întâi către Corinteni, Scrisoarea a doua către Corinteni, Scrisoarea către Galateni, Scrisoarea către Efeseni, Scrisoarea către Filipeni, Scrisoarea către Coloseni, Scrisoarea întâi către Tesaloniceni, Scrisoarea a doua către Tesaloniceni, Scrisoarea întâi către Timotei, Scrisoarea a doua către Timotei, Scrisoarea către Tit, Scrisoarea către Filemon);

– Scrisoarea către Evrei;

– scrisorile catolice (Scrisoarea sfântului Iacob, Scrisoarea întâi a sfântului Petru, Scrisoarea a doua a sfântului Petru, Scrisoarea întâi a sfântului Ioan, Scrisoarea a doua a sfântului Ioan, Scrisoarea a treia a sfântului Ioan, Scrisoarea sfântului Iuda);

– şi Apocalipsul.

Noul Testament este precedat de o introducere, urmând ca apoi şi fiecare carte în parte să dispună de o introducere. Pentru a veni şi mai mult în ajutorul cititorului, textul actual al Noului Testament conţine numeroase note explicative de subsol, cu indicaţia versetului de care ţine una sau alta dintre note. Pe margini au fost incluse trimiterile la alte versete biblice cu scopul de a facilita interpretarea Bibliei prin intermediul Bibliei, făcând referință la alte pasaje din Sfânta Scriptură unde se face referință la persoane, evenimente, locuri sau, într-un cuvânt, la ideea exprimată în acel verset.

Partea concluzivă este compusă dintr-o serie de anexe ce conţin un glosar, unitățile de măsură, calendarul în Vechiul Testament, cronologia biblică, tabelul sinoptic al Evangheliilor şi un indice liturgic de lecturi. Pentru a plasa în spaţiu evenimentele descrise de-a lungul celor 27 de cărţi ale Noului Testament, au fost incluse mai multe hărţi, la care se adaugă şi descrierea succintă a călătoriilor sfântului Paul.

Pe lângă calitatea traducerii, adaptată limbajului românesc actual, trebuie remarcată şi calitatea prezentării grafice. Foile sunt cusute, ceea ce permite o folosire mai lejeră a cărţii, coperţile sunt cartonate pentru a asigura o mai bună păstrare în timp.

Le mulțumim traducătorilor și editorilor pentru munca depusă iar cititorilor o împărtășire cât mai adâncă cu bogățiile cuvântului lui Dumnezeu.

David Eduard Cristian

Noul Testament, trad. pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău (+) și pr. Eduard Pătrașcu, Iași 2016, 15×21, 918 p., ISBN 978-606-578-137-5, 70 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Noul Testament

Noul Testament (ediția a II-a), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Anton Budau (†), Iași 2008, 750 p., 16×22, ISBN 978-973-8980-23-5, 40 RON.

Biblia, cuvântul lui Dumnezeu înliterat de-a lungul mai multor veacuri prin inspiratia Duhului Sfânt, este în stare sa dea raspuns întrebarilor si aspiratiilor celor mai profunde ale omului, deschizându-i perspectiva existentei si conducându-i viata spre împlinirea ultima în Dumnezeu. Dar Biblia a fost scrisa demult si în limbi care nu sunt usor accesibile tuturor.

Traducerea prezenta a Noului Testament a fost facuta dupa editia critica a Societatilor Biblice Unite, The Greek New Testament, Biblia Druck GmbH, Stuttgart 1983. Notele informative din subsolul paginii si aparatul critic au tinut cont de comentariile cele mai autorizate, contemporane, în continuitate cu traditia bogata a interpretarii patristice. Concordanta indicata pe marginea textului permite conectarea textului cu locurile paralele din Sfânta Scriptura. Dorinta celor care au lucrat la aceasta traducere a fost aceea de a transpune mesajul rascumpararii din Noul Testament, centrat în persoana, viata si activitatea lui Isus Cristos, Cuvântul vesnic al Tatalui, întrupat de la Duhul Sfânt, din sânul preacurat al Fecioarei Maria la plinirea timpurilor, si predicat de apostoli pâna la marginile pamântului, în limba româna curenta, accesibila omului obisnuit.

Indicele notelor principale vrea sa favorizeze întelegerea problemelor controversate. Tabelul cronologic si hartile vor sa ajute cititorul sa încadreze evenimentele salvifice în istoria omenirii si în spatiul geografic în care s-au petrecut. Indicele temelor biblice de interes pastoral vrea sa le ofere ajutor celor ce pregatesc o omilie, o cateheza sau un argument stiintific pe o tema biblica. Indicele liturgic de lecturi îi ofera celui interesat posibilitatea sa se regaseasca în liturgia Bisericii, care distribuie, în functie de pedagogia proprie, lectura comunitara a Sfintei Scripturi pe parcursul timpurilor liturgice, cu obiective catehetice si didactice proprii. Tabelul sinoptic al Evangheliilor ajuta la gasirea rapida a principalelor evenimente, discursuri si teme întâlnite în cele patru evanghelii.

Alois Bulai

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro