Psallite Domino

Eduard Soare, coord., Psallite Domino: Liber cantualis. Cantus in ordine Missae occurrentes, Iași 2017, 14×20, 280 p., ISMN 979-0-69490-010-6, 25 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Psallite Domino: Liber cantualis. Cantus in ordine Missae occurrentes,coordonată de pr. Eduard Soare. Cartea apare în colecţia „Muzică bisericească”, în formatul 14×20, coperți cartonate, are 280 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la prețul de 25 lei.

Dezbaterile conciliare referitoare la muzica sacră, păstrând spiritul documentelor magisteriale deja promulgate, în special Motu proprio al sfântului Papă Pius al X-lea, Inter sollicitudines şi Scrisoarea enciclică Musicae sacrae disciplina a Papei Pius al XII-lea, au subliniat importanţa Cântului gregorian şi a limbii latine în celebrările liturgice ale Bisericii Romane.

„Biserica recunoaşte cântul gregorian ca fiind propriu liturgiei romane; de aceea, în acţiunile liturgice, în condiţii egale, el trebuie să ocupe primul loc” (Sacrosanctum Concilium 116). „Folosirea limbii latine, excepţie făcând prevederile locale, să fie păstrată în riturile Bisericii latine” (Sacrosanctum Concilium 36).

Limba latină şi Cântul gregorian, legate în mod intim de izvoarele biblice, patristice şi liturgice, fac parte din acea lex orandicare s-a modelat pe parcursul a douăzeci de secole. Alături de caracteristicile ecleziale ale unităţii şi catolicităţii, Cântul gregorian îşi propune, datorită particularităţii sale, să ofere roade tipice şi culori artistice remarcabile tuturor celor care, uniţi în aceeaşi credinţă, participă la misterele mântuirii. Sfinţenia, bunătatea formei, universalitatea sunt calităţi indispensabile oricărui gen muzical care se doreşte a fi folosit în liturgie. Însă o compoziţie destinată celebrării liturgice este cu atât mai sacră şi mai liturgică cu cât în alcătuirea ei, în desfăşurarea ei, în inspiraţia şi în savoarea ei, îşi trage seva din muzica gregoriană. Marii maeştri ai polifoniei au devenit şi mai mari atunci când s-au inspirat din disciplina Cântului gregorian, preluându-i tematica, construcţia modală şi caracterul său poliritmic.

Prezenta ediţie, intitulată Psallite Domino, este o culegere de cântări gregoriene, pregătită în colaborare cu studenţii seminarişti de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Ideea care a stat la originea elaborării acestui volum a fost legată, pe de o parte, de dorinţa Conciliului, care a recomandat să le fie oferită credincioşilor o ediţie cu melodii gregoriene simple (cf. Sacrosanctum Concilium 117) iar, pe de altă parte, obişnuinţa de a celebra săptămânal în Seminarul din Iaşi o Liturghie în limba latină. Alături de cântările gregoriene consacrate, în această culegere au fost incluse şi câteva compoziţii mai recente, ale căror texte sunt în limba latină.

Modul cel mai potrivit de a cunoaşte şi de a studia muzica gregoriană este însăşi practica acestui repertoriu. De aceea, vă recomandăm cu căldură acest volum sperând ca tezaurul gregorian să nu rămână doar în atenţia academiilor de specialitate, a concertelor spirituale, a muzeelor sau a imprimărilor discografice, ci să pătrundă cu adevărat inimile tuturor acelora care îi aduc laudă lui Dumnezeu, ut salutares suos fructus feliciter edere possit (cf. Musicae sacrae disciplina, III,1).

Pr. Eduard Soare

 

Eduard Soare, coord., Psallite Domino: Liber cantualis. Cantus in ordine Missae occurrentes, Iași 2017, 14×20, 280 p., ISMN 979-0-69490-010-6, 25 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro