Pledoarii pentru viaţă şi unitate : volumul lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Iaşi, 25 mai 2018

Iulian Faraoanu, coord., Pledoarii pentru viaţă şi unitate. Volumul comunicărilor ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, mai 2018, Iași 2018, 200 p., 14×20, ISBN 978-606-578-362-1, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Pledoarii pentru viaţă şi unitate. Volumul comunicărilor ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, mai 2018, coordonată de pr. dr. Iulian Faraoanu. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 175 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

Lucrarea de faţă reuneşte lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurate în luna mai a anului 2018, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Evenimentul a avut ca titlu „Mărturii în favoarea unităţii şi a vieţii” şi a adunat contribuţii ştiinţifice ale studenţilor în diferite materii: exegeză, asistenţă socială şi teologie dogmatică. Scopul acestei întâlniri academice a fost acela de a promova cercetarea teologică şi dialogul cu oamenii şi realităţile timpului nostru.

Prima parte a volumului conţine abordări din perspectiva ideilor cristologice şi a conceptelor de mărturie şi viaţă, inspirate în mare parte din Evanghelia după sfântul Ioan. Conceptul de mărturie în Evanghelia lui Ioan evidenţiază rolul fundamental pe care îl joacă mărturia în viaţa creştinului de pretutindeni. Mărturia lui Isus este orientată în mod constant către adevăr, un adevăr de cunoscut şi de întâlnit. Însă scopul a toate este darul vieţii pe care Isus Revelatorul îl oferă cu atâta generozitate.

Partea a doua are o latură mai aplicativă. Sunt prezentate într-o primă fază unele analize textuale. Lucrarea „Planul lui Dumnezeu şi cele şapte sigilii din capitolul al V-lea al Cărţii Apocalipsului” ilustrează aspecte ale simbolismului folosit de autorul acestei scrieri în creionarea figurii Mielului. Conferinţa intitulată „Urmarea lui Isus pe drumul crucii în sursa Q din evangheliştii sinoptici Mt şi Lc” pune accent pe relevanţa pe care o are discipolatul în viaţa creştinului. Ultima intervenţie a avut rolul să transpună în practică dimensiunea unităţii şi a vieţii. Volumul se încheie cu o contribuţie despre „Rolul episcopului în unitatea Bisericii după tratatul De Catholicae Ecclesiae Unitate al sfântului Ciprian de Cartagina”. Lucrarea scoate în evidenţă caracterul unificator al unui episcop atât în cadrul universal al Bisericii, cât şi în ambientul particular al Bisericii locale.

Sperăm ca aceste pagini să fie utile şi să constituie un pas înainte în cunoaşterea valorilor unităţii şi ale vieţii, precum şi un imbold pentru o mai bună mărturisire şi trăire a evangheliei Mântuitorului.

Pr. Iulian Faraoanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro