Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. I. Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu

Iosif Tamaș, coord, Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. I. Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu, Iași 2014, 344 p., ISBN 978-606-578-179-5, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. Vol. 1. : Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu, lucrare coordonată de dr. Iosif Tamaș. Cartea apare în colecţia „Istoria Bisericii”, formatul 17×24, are 344 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 30 lei.

La 130 de ani de la înfiinţarea Diecezei de Iaşi, Departamentul de cercetare al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, în parteneriat ştiinţific cu Departamentul de Cercatare Istorică al Episcopiei de Iaşi, propune cercetătorilor şi cititorilor primul volum al proiectului: Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent.

Proiectul parcurge şi reactualizează memoria principalelor evenimente religioase care s-au desfăşurat pe teritoriul Moldovei în perioada menţionată în titlu, iar prezentul volum se opreşte la jumătatea secolului al XX-lea. Au fost surprinse iniţiativele pastoral-canonice, cultural-didactice şi social-caritative pe care primii episcopi de Iaşi le-au avut şi le-au dezvoltat, într-o dinamică a păstoririi, pe teritoriul diecezei, în Moldova.

Din 1818, când a încetat existenţa Episcopiei de Bacău, catolicii de la Est de Carpaţi erau organizaţi în Vicariatul Apostolic al Moldovei, păstorit de un vicar apostolic. Din anul 1881 această funcţie a fost ocupată de către episcopul italian Nicolae Iosif Camilli, OFMConv., iar după ce a primit placet-ul regelui Carol, Papa Leon al XIII-lea a înfiinţat Dieceza de Iaşi, la 27 iunie 1884, şi l-a numit episcop pe acelaşi Nicolae Iosif Camilli. În cele două perioade de păstorire a Diecezei de Iaşi (1884-1894 şi 1904-1915) episcopul Camilli a fost omul datoriei, pătruns în adâncul fiinţei de marea răspundere ce o avea în faţa lui Dumnezeu, aceea de a transmite oamenilor vestea mântuirii, primită prin apostoli, de la Isus Cristos. Slujirea poporului creştin reprezenta pentru episcop elementul definitoriu al identităţii urmaşilor lui Isus Cristos. Drept urmare, într-o societate în care sărăcia şi violenţa lăsau mereu urme de distrugere, aşa cum se găsea Moldova spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, a sluji dreptatea şi pacea a devenit pentru episcopul Camilli o atitudine necesară şi firească în zidirea unei Biserici romano-catolice locale trainice şi a unei societăţi civile noi şi stabile.

Au urmat, în perioada oarecum de tranziţie, episcopii Dominic Jaquet şi Alexandru Theodor Cisar. Şi-au îndeplint cu râvnă şi statornicie obligaţiile misiunii pastorale la care au fost învredniciţi, spre slava lui Dumnezeu şi propăşirea poporului nostru.

Numirea Excelenţei sale Mihai Robu a reprezentat un mare eveniment, în Dieceza noastră, ce a trasat un nou parcurs dinamicii păstoririi acestui popor moldav.

Plecând de la hrana oferită de izvoarele istorice conţinute în diverse arhive, coordonatorul şi autorii au reuşit să sintetizeze, într-o prezentare firească, dinamica păstoririi pe care primii episcopi de Iaşi au desfăşurat-o în Moldova.

Iosif Tamaș, coord., Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. Vol. 1. : Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu, Iași 2014, 344 p., ISBN 978-606-578-179-5, 30 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Acta Camilliana. Actele pastorale ale Prea Sfinției Sale P. Nicolae Iosif Camilli

Ștefan Lupu – Iosif Tamaș, editori, Acta Camilliana. Actele pastorale ale Prea Sfinției Sale P. Nicolae Iosif Camilli, Iași 2012, 536 p., 17×24, ISBN 978-606-578-068-2, 40 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Acta Camilliana. Actele pastorale ale Prea Sfinţiei Sale P. Nicolae Iosif Camilli, volum editat de pr. dr. Ştefan Lupu şi dr. Iosif Tamaş. Cartea apare în colecţia Studia et Documenta, formatul 17×24, are 536 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 40 lei.

Conciliul al II-lea din Vatican, în Decretul despre slujirea episcopilor Christus Dominus proclamă că „Cristos a dat apostolilor şi urmaşilor acestora porunca şi puterea de a învăţa toate neamurile, de a-i sfinţi pe oameni întru adevăr şi de a-i păstori. Aşadar episcopii, prin Duhul Sfânt ce le-a fost dat, au fost constituiţi adevăraţii şi autenticii învăţători ai credinţei, pontifi şi păstori”.

Chiar dacă aceste cuvinte au fost proclamate cu aproape 50 de ani după moartea primului episcop de Iaşi, Nicolae Iosif Camilli (1884-1895, 1904-1915), ele reflectă cu adevărat viaţa şi activitatea pastorală a acestui vrednic păstor al Diecezei de Iaşi. În confirmarea acestui fapt vine volumul de documente „Acta Camilliana. Actele pastorale ale Prea Sfinţiei Sale P. Nicolae Iosif Camilli” pe care Editura „Sapientia”, prin grija editorilor pr. dr. Ştefan Lupu şi dr. Iosif Tamaş, îl prezintă publicului cititor interesat de începuturile noii realităţi ecleziastice de la est de Carpaţi şi de activitatea episcopului Camilli ca episcop de Iaşi.

Volumul însumează 47 de documente, adunate de către episcopul Camilli şi publicate în două ediţii (1913 şi 1914), precedate de un Status quaestionis şi un Studiu introductiv semnat de părintele Anton Despinescu.

Lectura documentelor ne dezvăluie solicitudinea de care a dat dovadă primul păstor al Diecezei de Iaşi în cele două păstoriri ale sale, în diverse domenii ale vieţii tinerii episcopii. Astfel, observăm grija episcopului pentru inima Diecezei de Iaşi, Seminarul înfiinţat de el în 1886, grija faţă de preoţii săi, faţă de întreg poporul credincios încredinţat păstoririi sale. Pe lângă aceasta, volumul oferă cititorilor diverse enciclice papale dedicate fie luptei împotriva masoneriei (nr. 11), fie jubileului anului 1886 (nr. 14), fie sfântului Iosif (nr. 24). Documentele scot în evidenţă preocuparea episcopului Camilli nu doar pentru binele spiritual al credincioşilor, al preoţilor şi seminariştilor, ci şi preocuparea pentru problemele practice ale diecezei, cum ar fi zidirea de biserici, grija faţă de arhive, precum şi cea de instruire a dascălilor. Printre documentele publicate se numără şi o parte din corespondenţa purtată de episcopul de Iaşi cu Sfântul Scaun. Şi lista ar putea continua, însă lăsăm curiozitatea cititorilor să descopere şi alte laturi ale personalităţii episcopului Camilli în activitatea acestuia ca „vlădică” al Diecezei de Iaşi.

Volumul se încheie cu anexe, în care sunt incluse „Rugăciunea funebră a Monseniorului Iosif Salandari” şi „Pravoslavia română faţă cu dreapta credinţă romană” a lui Nerset Marianu.

Volumul reprezintă o mulţumire adusă Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi pentru profesorii şi păstorii pe care i-a dăruit Bisericii în cei 125 de ani de existenţă, precum şi un omagiu pentru Anul Credinţei 2012-2013. Recomandăm această colecţie de documente tuturor celor interesaţi de personalitatea episcopului Camilli, de istoria Diecezei de Iaşi, dar şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă doritori de cultură.

Petru Ciobanu & Laurenţiu Turbuc

 

Acta Camilliana. Actele pastorale ale Prea Sfinţiei Sale P. Nicolae Iosif Camilli, editori Ştefan Lupu şi Iosif Tamaş, Iaşi 2012, 536 p., 17×24, ISBN 978-606-578-068-2, 40 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Dinamica păstoririi Bisericii romano-catolice din Moldova de la înființarea Episcopiei de Iași (1884) până în prezent. II. Episcopul Mihai Robu

Iosif Tamaș – Fabian Doboș, editori, Dinamica păstoririi Bisericii romano-catolice din Moldova de la înființarea Episcopiei de Iași (1884) până în prezent. II. Episcopul Mihai Robu, Iași 2011, 364 p., 17×24, ISBN 978-606-578-016-3, 25 lei.

 

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Dinamica păstoririi Bisericii romano-catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. Vol. II. Episcopul Mihai Robu. Cartea apare în colecţia „Istoria Bisericii”, în formatul 17×24, are 364 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 25 lei.

Printre activităţile Departamentului de Cercetare al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza”, în parteneriat cu Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, se numără şi cea cu privire la trecutul Diecezei de Iaşi, mai ales cu privire la conducătorii acesteia. Acest proiect aflat în desfăşurare poartă numele de „Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent”. Obiectivul principal al acestui proiect de cercetare este evidenţierea aspectelor de viaţă pastorală, socială şi culturală ale comunităţii creştine tradiţionale româneşti, romano-catolice din Moldova, „care au conlucrat într-o dinamică creatoare spre slava lui Dumnezeu şi propăşirea neamului nostru într-o tradiţie milenară creştină”.

Editura Sapientia oferă cititorilor un rod al acestei munci de cercetare prin apariţia volumului „Dinamica păstoririi Bisericii romano-catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. Vol. II. Episcopul Mihai Robu”. Perioada la care se referă acest volum, 1925-1944, priveşte activitatea episcopului Mihai Robu. Mihai Robu (10 ianuarie 1884 – 29 septembrie 1944) este primul episcop „moldovan de baştină”, înmormântat în Catedrala Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi. În acest volum, viaţa sa este studiată şi analizată prin întreita activitate: pastorală-canonică, didactică-culturală, socială-caritativă.

Cartea începe cu un studiu introductiv în patru părţi: „Biografia episcopului Mihai Robu”, „Dieceza de Iaşi sub conducerea episcopului Mihai Robu”, „Mărturia spirituală a episcopului Mihai Robu” şi „Mihai Robu, episcopul înţelept”.

Partea I cuprinde o serie de mărturii despre episcopul Mihai Robu, care atestă diferitele calităţi ale acestuia, precum fidelitatea faţă de evanghelie, dar şi diferite activităţi ale acestuia. Mărturiile aparţin unor persoane înaintate în vârstă, care încă îşi mai aduc aminte de „glasul părintesc, blând cu care îi sfătuia pe toţi copiii să înveţe catehismul”, majoritatea date de consătenii acestuia, din Săbăoani.

Următoarele părţi conţin diferite documente şi scrisori scrise de episcopul Mihai Robu, după cum urmează: „Scrisori pastorale” (partea a II-a), „Scrisori circulare” (partea a III-a), „Rapoarte de activitate către Sfântul Scaun” (partea a IV-a), „Corespondenţă” (partea a V-a).

Ultima parte este o anexă care cuprinde câteva fotografii cu episcopul Mihai Robu, precum şi raportul acestuia, în limba latină, despre starea Diecezei de Iaşi, redactat cu ocazia vizitei „Ad limina”, la Roma.

Această carte este o mărturie a interesului tot mai mare faţă de trecutul Diecezei de Iaşi, în conformitate cu îndemnurile Sfintei Scripturi: „Amintiţi-vă de conducătorii voştri, care v-au învăţat cuvântul lui Dumnezeu, şi, meditând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor” (Evr 13,7).

Fiind rodul unei cercetări, volumul se adresează în mod special, dar nu exclusiv, celor care întreprind unele activităţi de studiu ştiinţific, dar este indicată şi celor care vor să urmeze cuvintele din Scrisoarea către Evrei redate mai sus.

Cosmin Cimpoeşu

Iosif Tamaş – Fabian Doboş, editori, Dinamica păstoririi Bisericii romano-catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. Vol. II. Episcopul Mihai Robu, Iaşi 2011, 364 p., 17×24, ISBN 978-606-578-016-3, 25 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Utrumque ius. Le ragioni del diritto nella storia della Chiesa

Onorato Bucci, Utrumque ius. Le ragioni del diritto nella storia della Chiesa, Iasi 2002, 173 p., 17×24, ISBN: 973-8474-05-1, 4.5 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Plenitudo legis, Amor veritatis. In memoriam Petri Tocanel

Maximilian Pal, Plenitudo legis, Amor veritatis. In memoriam Petri Tocanel, Iași 2002, 318 p., 17×24, ISBN: 973-8474-04-3, 4.5 RON.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro