Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. I. Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu

Iosif Tamaș, coord, Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. I. Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu, Iași 2014, 344 p., ISBN 978-606-578-179-5, 30 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. Vol. 1. : Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu, lucrare coordonată de dr. Iosif Tamaș. Cartea apare în colecţia „Istoria Bisericii”, formatul 17×24, are 344 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 30 lei.

La 130 de ani de la înfiinţarea Diecezei de Iaşi, Departamentul de cercetare al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, în parteneriat ştiinţific cu Departamentul de Cercatare Istorică al Episcopiei de Iaşi, propune cercetătorilor şi cititorilor primul volum al proiectului: Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent.

Proiectul parcurge şi reactualizează memoria principalelor evenimente religioase care s-au desfăşurat pe teritoriul Moldovei în perioada menţionată în titlu, iar prezentul volum se opreşte la jumătatea secolului al XX-lea. Au fost surprinse iniţiativele pastoral-canonice, cultural-didactice şi social-caritative pe care primii episcopi de Iaşi le-au avut şi le-au dezvoltat, într-o dinamică a păstoririi, pe teritoriul diecezei, în Moldova.

Din 1818, când a încetat existenţa Episcopiei de Bacău, catolicii de la Est de Carpaţi erau organizaţi în Vicariatul Apostolic al Moldovei, păstorit de un vicar apostolic. Din anul 1881 această funcţie a fost ocupată de către episcopul italian Nicolae Iosif Camilli, OFMConv., iar după ce a primit placet-ul regelui Carol, Papa Leon al XIII-lea a înfiinţat Dieceza de Iaşi, la 27 iunie 1884, şi l-a numit episcop pe acelaşi Nicolae Iosif Camilli. În cele două perioade de păstorire a Diecezei de Iaşi (1884-1894 şi 1904-1915) episcopul Camilli a fost omul datoriei, pătruns în adâncul fiinţei de marea răspundere ce o avea în faţa lui Dumnezeu, aceea de a transmite oamenilor vestea mântuirii, primită prin apostoli, de la Isus Cristos. Slujirea poporului creştin reprezenta pentru episcop elementul definitoriu al identităţii urmaşilor lui Isus Cristos. Drept urmare, într-o societate în care sărăcia şi violenţa lăsau mereu urme de distrugere, aşa cum se găsea Moldova spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, a sluji dreptatea şi pacea a devenit pentru episcopul Camilli o atitudine necesară şi firească în zidirea unei Biserici romano-catolice locale trainice şi a unei societăţi civile noi şi stabile.

Au urmat, în perioada oarecum de tranziţie, episcopii Dominic Jaquet şi Alexandru Theodor Cisar. Şi-au îndeplint cu râvnă şi statornicie obligaţiile misiunii pastorale la care au fost învredniciţi, spre slava lui Dumnezeu şi propăşirea poporului nostru.

Numirea Excelenţei sale Mihai Robu a reprezentat un mare eveniment, în Dieceza noastră, ce a trasat un nou parcurs dinamicii păstoririi acestui popor moldav.

Plecând de la hrana oferită de izvoarele istorice conţinute în diverse arhive, coordonatorul şi autorii au reuşit să sintetizeze, într-o prezentare firească, dinamica păstoririi pe care primii episcopi de Iaşi au desfăşurat-o în Moldova.

Iosif Tamaș, coord., Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. Vol. 1. : Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu, Iași 2014, 344 p., ISBN 978-606-578-179-5, 30 lei.

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro