Ecumenism. Răspunsuri la 101 întrebări

Zdzislaw Josef Kijas, Ecumenism. Răspunsuri la 101 întrebări, Iaşi 2014, p. 406, 14×20, ISBN 978-606-578-163-4, 25 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Ecumenism. Răspunsuri la 101 întrebări, scrisă de Zdzislaw Jozef Kijas și tradusă în limba română de pr. dr. Damian Patrașcu. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, formatul 14×20, are 406 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei.

Refacerea unităţii între toţi creştinii a fost unul din principalele şi urgentele ţeluri ale Conciliu al II-lea din Vatican. Decretul despre ecumenism Unitatis Redintegratio, în introducere, afirmă următoarele: „Cristos Domnul a întemeiat o singură Biserică şi totuşi mai multe comunităţi creştine se înfăţişează oamenilor ca adevărata moştenire a lui Cristos: toţi afirmă că sunt ucenicii Domnului, însă ei nu simt la fel şi umblă pe căi diferite, ca şi cum Cristos însuşi ar fi împărţit. Această împărţire contrazice pe faţă voinţa lui Cristos şi este un scandal pentru lume, constituind chiar o piedică pentru cauza preasfântă a vestirii evangheliei la toată făptura”.

   În concluzia aceluiaşi document, Conciliul îndeamnă ca „iniţiativele fiilor Bisericii Catolice să meargă mână în mână cu iniţiativele fraţilor despărţiţi, fără a se pune vreun obstacol în calea Providenţei şi cu deschidere totală faţă de inspiraţiile viitoare ale Duhului Sfânt”. Pe lângă aceasta, Conciliul declară că este conştient de faptul că năzuinţa sfântă de a-i împăca pe toţi creştinii în unitatea Bisericii lui Cristos, una şi unică, depăşeşte puterile şi capacitatea omului. De aceea el îşi pune întreaga speranţă în rugăciunea lui Cristos pentru Biserică, în iubirea Tatălui faţă de noi, în puterea Duhului Sfânt.

   Despre această dorință de unitate a creştinilor vorbeşte şi părintele Zdzislaw Jozef Kijas, decanul Facultăţii de Teologie Pontificală „Sf. Bonaventura-Seraphicum” și consultor al Congregației pentru Cauzele Sfinților din Roma, în cartea Ecumenism. Răspunsuri la 101 întrebări. Lucrarea a fost publicată recent la Editura Sapientia, graţie traducerii realizate din limba italiană de părintele Damian Patraşcu.

   În această carte autorul dorește să răspundă unei lungi serii de întrebări adresate de diferite persoane, asupra tematicii ecumenismului, străduindu-se totodată ca printre aceste răspunsuri să nu se strecoare polemicile, generalizările negative, poziţiile părtinitoare şi prejudecăţile. Practic, întrebările sunt structurate în aceste capitole: I. Începuturile şi evoluţia ecumenismului; II. Sacramentele în viaţa Bisericii şi în dialogul ecumenic; III. Bisericile care participă la dialogul ecumenic; IV. Instituţii cu caracter ecumenic; V. Starea actuală a dialogului; VI. Chestiuni teologice în dialogul ecumenic; VII. Chestiuni ecumenice deschise; VIII. Viitorul ecumenismului.

   Deși nu are pretenţia de a fi oferit răspunsuri exhaustive la toate tematicile, părintele Zdzislaw Jozef Kijas afirmă cu deplină convingere că eventuale lipsuri nu reprezintă neapărat o deficienţă, ci, mai curând, ele „generează nevoia de a pune ulterioare întrebări şi de a găsi ulterioare răspunsuri. Chestiunile dialogului ecumenic şi ale unităţii rămân deschise şi rămân vii în spaţiul personal de cercetare al fiecărui credincios”.

Laurențiu Turbuc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro