Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Teologie, misiune, formare

Alois Bișoc, Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Teologie, misiune, formare, (ediția a II-a, revizuită și adăugită), Iaşi 2014, 218 p., 14×20, ISBN 978-606-578-182-5, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Teologie, misiune, formare, scrisă de pr. dr. Alois Bișoc. Cartea apare în colecţia Studii de teologie, formatul 14×20, are 218 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Slujirea predicării cuvântului lui Dumnezeu este cu siguranţă una dintre importantele teme teologico-pastorale pe care Magisteriul Bisericii, în decursul veacurilor, le-a analizat şi le-a îndeplinit cu cea mai mare fidelitate. Importanţa acestei misiuni este în mod insistent scoasă în evidenţă atât pentru a răspunde mandatului explicit primit de la Cristos de a predica evanghelia la toată făptura (cf. Mc 16,15), pentru că el „vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului” (1Tim 2,4), cât şi din cauza unei societăţi în continuă şi rapidă transformare, în care se impun criterii alternative de judecată culturală şi comportare morală, îndepărtându-se astfel de principiile şi exigenţele credinţei creştine.

În acest sens, Papa Benedict al XVI-lea, în exortaţia apostolică postsinodală Verbum Domini, afirmă: „Într-o lume care adesea îl simte pe Dumnezeu ca superfluu sau străin, noi mărturisim, asemenea lui Petru, că numai el are „cuvintele vieţii veşnice” (In 6,68). Nu există prioritate mai mare decât aceasta: a-i redeschide omului de astăzi accesul la Dumnezeu, la Dumnezeul care vorbeşte şi ne comunică iubirea sa, ca să avem viaţă din belşug (cf. In 10,10)”.

Cuvântul lui Dumnezeu, în Isus Cristos, a fost pronunţat o dată pentru totdeauna. Sfânta Scriptură este mărturia autentică a acestui Cuvânt, este documentul credinţei creştine şi, de aceea, predica, „întreaga propovăduire a Bisericii, ca şi religia creştină însăşi, trebuie să fie, aşadar, hrănită şi călăuzită de Sfânta Scriptură”.

Teologia contemporană continuă să împartă această proclamare a cuvântului lui Dumnezeu în trei momente. Criteriul de împărţire este scopul pe care îl are predica, şi anume credinţa, întâlnirea cu Dumnezeu în Isus Cristos. Astfel, primul moment este kerigma sau prima vestire, sau evanghelizarea, sau predica misionară, care este destinată celor care nu cred în Cristos şi care are ca scop acceptarea credinţei. Al doilea moment este constituit de cateheză şi este pentru cei care au primit evanghelia şi are ca scop de a prezenta conţinuturile credinţei în mod sistematic. Al treilea moment este predica liturgică sau omilia, care se face în timpul celebrărilor liturgice, în special în cadrul sfintelor Liturghii de duminică şi de sărbătoare, şi are ca scop de a-i face pe creştini să crească într-o credinţă conştientă, o speranţă motivată şi o caritate activă. A produce credinţa, a cunoaşte credinţa şi a trăi credinţa, acestea sunt trei specificări ale credinţei căreia îi corespund cele trei momente sau forme de predică.

În volumul de faţă nu ne vom ocupa de toate cele trei faze ale predicării cuvântului lui Dumnezeu, ci în prima parte vom trata în general despre importanţa acestei misiuni, despre predicarea cuvântului lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură şi în istoria Bisericii, doctrina conciliară şi postconciliară, natura şi dimensiunile predicii, slujitorul predicării cuvântului, pentru ca în a doua parte să tratăm mai mult despre omilie, despre pregătirea şi proclamarea ei. Am spus „mai mult despre omilie” pentru motivul că în a doua parte multe din cele afirmate despre pregătirea şi proclamarea omiliei sunt importante pentru orice fel de predică. Acelaşi lucru trebuie spus şi pentru prima parte, unde multe dintre afirmaţiile despre predică sunt valabile şi pentru omilie. Prin aceasta nu vrem să dăm impresia că facem confuzie între predică şi omilie, predica fiind mai generală decât omilia, care se ţine în cadrul unei celebrări liturgice şi se bazează pe textul sacru.

Trebuie să recunoaştem că manualele care au tratat despre tematica predicării cuvântului lui Dumnezeu, în general manualele de omiletică, după cum sunt numite ele de obicei, au suferit întotdeauna din cauza lipsei unei baze teologice solide. Această materie teologico-pastorală se află şi astăzi încă în fază de regândire şi de reconstrucţie. De aceea, fără a avea pretenţia de a face un curs complet de omiletică, de a face o tratare exhaustivă a acestei tematici, sperăm totuşi ca acest volum să constituie o contribuţie în plus pentru teologia misiunii predicării cuvântului lui Dumnezeu, pentru o practicare corectă şi eficientă a sa, pentru redescoperirea valorii şi importanţei sale atât pentru predicator, cât şi pentru cei care ascultă cuvântul, amintindu-ne în acest sens de îndemnul apostolului Paul către Timotei: „Ai grijă de tine şi de învăţătură, stăruie în acestea, căci, făcând astfel, te vei mântui şi pe tine, şi pe cei care te ascultă” (1Tim 4,16).

Alois Bișoc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro