Drumul pascal

Joseph Cardinal Ratzinger (Papa Benedict al XVI-lea), Drumul pascal, Iași 2006, 204 p., 14×20, ISBN: 973-8474-93-0, 10 RON.

Acest volum reprezintă o nouă apariţie editorială a cardinalului Joseph Ratzinger (papa Benedict al XVI-lea) în mediul teologic românesc. Carte conţine textul meditaţiilor pe care actualul papă le-a ţinut Papei Ioan Paul al II-lea şi Curiei Romane în anul 1983, la începutul Postului Mare. Prezentul volum este tradus din limba italiană de pr. dr. Mihai Pătraşcu. „În redactarea textelor m-am lăsat călăuzit de ideea că cele patruzeci de zile ale Postului Mare sunt deja în ele însele marile exerciţii spirituale pe care Biserica ni le oferă an de an”, mărturiseşte cardinalul Ratzinger în prefaţa lucrării. Volumul are trei părţi distincte: „Introducere la liturgia din prima săptămână a Postului Mare”, în care ne sunt oferite consideraţii valoroase asupra acţiunilor liturgice din acest timp; „Misterul lui Isus”, parte subdivizată în patru capitole care prezintă marile coordonate ale vieţii lui Isus Cristos: întruparea, copilăria şi viaţa publică, rugăciunea în viaţa lui Isus şi măreţia misterului pascal.

Firul roşu al acestor patru capitole îl constituie consonanţa dintre Cristos-om şi Cristos-Dumnezeu, cele două naturi fiind indisolubil unite de semnul iubirii totale faţă de om. Teodrama cristologică, despre care vorbeşte teologul Hans Urs von Balthasar este reală şi unică, Dumnezeu se lasă omorât de om pentru a-l mântui pe om, dar această dramă este pecetluită de marca iubirii, de semnul înfierii omului în Dumnezeu. Cea de-a treia parte a acestei cărţi se intitulează „Cristos, Biserica, Preoţia” şi reprezintă o sinteză a unei conferinţe teologice pe care autorul a ţinut-o în anul 1983 la Köln, cu ocazia aniversarului de cincizeci de ani de preoţie a cardinalului Höffner. „Speranţa mea este ca această tentativă modestă să poată contribui la creşterea bucuriei în credinţă şi la înţelegerea mai profundă a învăţăturii sale”, declară cardinalul Ratzinger. Limbajul acestei prime ediţii în limba română este simplu, poate fi perceput atât de teologi, cât şi de persoanele doritoare să cunoască operele actualului Suveran Pontif.

A. Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro