Educația religioasă a preadolescenților și a adolescenților

Agneza Ilinca, Educația religioasă a preadolescenților și a adolescenților, Iași 2018, 178 p., 14×20, ISBN 978-606-578-360-7, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Educația religioasă a preadolescenților și a adolescenților, scrisă de prof. Agneza Ilinca. Cartea apare în colecția „Cateheză”, în formatul 14×20, are 178 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei. 

Această carte, intitulată Educaţia religioasă a preadolescenţilor şi a adolescenţilor, poate fi un instrument util persoanelor chemate să se implice în misiunea nobilă de a da educaţie umană şi creştină generaţiilor viitoare.

Formarea autentică a generaţiilor viitoare de cetăţeni şi creştini, responsabili şi angajaţi în respectarea şi transmiterea valorilor umane şi creştine, precum şi în promovarea acestora în societatea în care ei vor trăi, cere din partea factorilor responsabili, atât laici, cât şi clerici, o pregătire morală şi intelectuală adecvată misiunii importante pe care trebuie s-o împlinească în spirit autentic de slujire.

Lucrarea de faţă numeşte clar instituţiile care au misiunea de a lucra responsabil la educarea şi formarea generaţiilor viitoare. Acestea sunt: familia, Biserica şi şcoala. Reprezentanţii acestor instituţii sunt: părinţii, preoţii şi colaboratorii acestora şi profesorii, mai ales profesorii de religie.

Primii şi principalii educatori ai copiilor sunt părinţii, care, în mod normal, nu pot fi niciodată înlocuiţi total şi adecvat fără a aduce prejudicii importante educaţiei copiilor. Părinţii încep procesul de educare a copiilor încă din cea mai fragedă copilărie, apoi o continuă şi o supraveghează chiar şi atunci când educarea copiilor este preluată şi continuată de Biserică şi de şcoală.

Educaţia religioasă a copiilor începe în sânul familiei şi va continua la biserică şi apoi la şcoală, în cadrul organizat al orei de religie.

Biserica, după ce a semănat în sufletul copilului, prin Botez, sămânţa credinţei şi a celorlalte virtuţi teologale, continuă opera educării credinţei şi a virtuţilor prin pregătirea catehetică în vederea primirii sacramentelor Spovezii şi Primei Sfinte Împărtăşanii. Biserica va continua catehizarea copiilor pentru primirea şi a celui de-al treilea sacrament al iniţierii creştine, Mirul, după ce le-au primit pe primele două, Botezul şi Euharistia. Toate sacramentele amintite mai sus – Botezul, Mirul, Euharistia şi Reconcilierea sau Spovada – sunt administrate gradual începând cu frageda copilărie, continuând cu prima copilărie, preadolescenţă şi adolescenţă.

În strânsă legătură cu educaţia acordată de părinţii copiilor lor în familie este şi educaţia creştină oferită de Biserică şi de şcoală. Colaborarea strânsă între familie, Biserică şi şcoală realizează o educaţie adecvată şi completă a copiilor, a preadolescenţilor şi a adolescenţilor, a generaţiei actuale care va deveni generaţia matură şi responsabilă de mâine a societăţii şi a Bisericii.

Această lucrare vrea să arate, pe lângă importanţa colaborării sincere şi devotate a celor trei instituţii responsabile cu educarea şi formarea oamenilor de mâine, şi necesitatea folosirii adecvate a metodelor şi a mijloacelor pedagogice cerute de o educaţie completă a elevilor preadolescenţi şi adolescenţi.

Tematicile dezvoltate în această lucrare pot fi un argument pentru a o parcurge şi a primi sugestiile propuse de aceasta.

Mă bucur să pot recomanda studierea materialelor propuse celor implicaţi în procesul nobil, dar şi delicat şi angajant, al educării generaţiilor actuale în vederea realizării unei societăţi viitoare umane şi creştine, dorită şi aşteptată de societatea şi de Biserica de mâine.

Le doresc mult succes, elan şi curaj tuturor persoanelor implicate în activitatea pedagogică, precum şi satisfacţia de a vedea creşterea şi dezvoltarea societăţii şi a Bisericii actuale, cu speranţa de a culege roade frumoase şi bogate după eforturile şi sacrificiile făcute în împlinirea vocaţiei primite şi urmate cu fidelitate.

Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro