Pr. Dumitru Matei. Erou şi martir al credinţei

Dănuţ Doboş, Pr. Dumitru Matei. Erou şi martir al credinţei, Iași 2022, 308 p., 14×20, ISBN 978-606-578-487-1, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Pr. Dumitru Matei. Erou şi martir al credinţei, scrisă de dr. Dănuţ Doboş. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 308 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 25 lei.

Ţinând în mână această lucrare, rod al cercetărilor efectuate de domnul dr. Dănuţ Doboş, trebuie să fim conştienţi de importanţa subiectului în studiu şi de marele pas făcut în vederea constatării martiriului părintelui Dumitru Matei şi a ridicării acestuia la cinstea altarelor. Chiar dacă peste dosarele păstrate în Arhivele Securităţii române praful s-a aşezat în strat gros, iar indolenţa forurilor politice abilitate de a anula condamnările nedrepte din perioada comunistă se menţine încă, este datoria Bisericii de a sufla peste jarul care mocneşte şi a aprinde memoria istorică a mărturisitorilor credinţei şi a martirilor ei. Nu putem lăsa ca indiferenţa să ia locul curajului asumării unui asemenea demers istoric şi spiritual, cu toate jertfele şi riscurile abordării unui subiect atât de sensibil şi istovitor, care are menirea de a oferi generaţiei de astăzi un model de preot ce şi-a oferit toată disponibilitatea slujirii semenilor aflaţi în dificultate, atât în parohiile unde a activat, cât şi pe câmpul de luptă, în spitale, în cantine sociale, în case filate de securişti… şi chiar în închisoare.

Pe baza investigaţiilor arhivistice şi a mărturiilor adunate până la acea dată, în ziua de joi, 16 decembrie 2021, Cardinalul Marcello Semeraro, prefect al Dicasterului pentru Cauzele Sfinţilor, a autorizat iniţierea unei cercetări minuţioase cu privire la „viaţa, martiriul, faima martiriului şi a puterii de mijlocire ale Slujitorului lui Dumnezeu Dumitru Matei, preot diecezan despre care se afirmă că a fost ucis in odium fidei”.

Încă de la începutul constituirii, la 16 iulie 1999, a Departamentului de Cercetare Istorică din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, o tematică asupra căreia am zăbovit mult timp a fost întocmirea unor „fişe biografice” ale episcopilor, preoţilor, persoanelor consacrate şi laicilor ce au suportat persecuţii în perioada regimului „popular” şi socialist, activitate care a necesitat din partea noastră o lărgire a orizontului de cercetare. Din pleiada atâtor mărturisitori ai credinţei în temniţele comuniste, cu ajutorul domnului Dănuţ Doboş, au fost descoperite dosarele „Dumitru Matei”, care ne-au captivat şi ne-au impulsionat să organizăm celebrări liturgice la Sărata – Bacău, localitatea unde s-a născut şi a copilărit, precum şi la Iaşi, parohia unde a activat în anii 1939-1948. Pentru a aduna cât mai multe informaţii, am apelat la unele persoane care l-au cunoscut şi ne-au oferit mărturii deosebite. Am adunat aceste date şi multe alte informaţii culese din arhive, le-am editat şi publicat în al doilea număr al revistei Buletin istoric, dar am redactat şi alte articole care au fost publicate, în alte numere, în revista Lumina Creştinului.

Aşa cum se prezintă în această lucrare, preocupat de a face cât mai multă lumină în cazul „Matei”, ca, de altfel, în toate acţiunile în care au fost implicaţi preoţii catolici care au activat pe teritoriul Diecezei de Iaşi, Preasfinţitul Petru Gherghel a căutat persoane ce puteau avea acces în Arhivele Securităţii şi reuşeau să afle informaţii despre urmărirea, persecuţia, procesele şi condamnarea acestora. Cel care a fost ales să fie pionier în această muncă titanică a fost domnul Dănuţ Doboş, care lucra la Arhivele Statului din Iaşi. Cum a mărturisit de mai multe ori, „în octombrie 1996, cu binecuvântarea episcopului de Iaşi, Petru Gherghel, am iniţiat demersurile unei ample cercetari arhivistice şi documentare cu privire la episcopul Anton Durcovici şi preotul Dumitru Matei”.

Mulţumindu-i domnului Dănuţ Doboş pentru munca asiduă depusă timp de aproape trei decenii în slujba acestui subiect de cercetare, sperăm ca lucrarea de faţă să constituie o cărămidă solidă la marele monument pe care trebuie să-l ridicăm în cinstea părintelui erou şi martir Dumitru Matei, ajungând până la înscrierea acestuia în rândul sfinţilor Bisericii Catolice.

Pr. Alois Moraru

vice-postulator al Cauzei diecezane „Dumitru Matei”

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro