Raportul final al Sinodului Episcopilor dat Sfântului Părinte Francisc (24 octombrie 2015)

Sinodul Episcopilor, Raportul final al Sinodului Episcopilor dat Sfântului Părinte Francisc (24 octombrie 2015), Iași 2015, 14×20, 108 p., ISBN 978-606-578-229-7, 10 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Raportul final al sinodului episcopilor dat Sfântului Părinte Francisc (24 octombrie 2015), document elaborat de Sinodul Episcopilor la a XIV-a adunare generală ordinară şi tradus în limba română de pr. dr. Mihai Pătrașcu. Cartea apare în colecţia „Magisterium”, formatul 14×20, are 108 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 10 lei.

 

Dintre toate realitățile de pe pământ există una inexprimabil de eficientă, prin însăși prezența sa. Cumulează în cadrul specificațiilor proprii mai multe domenii de activitate, iar repercursiunile în fața socialului nu rămân imuabile. Potrivit relatărilor Bibliei, dar și istoriei universale în general, cea mai veche formă de organizare umană, care a apărut pe pământ, este familia.

De-a lungul istoriei aceasta s-a dezvoltat armonios, participând intens la prosperitatea demografică a lumii. Familia s-a confruntat însă și cu probleme, care în zilele noastre s-au amplificat foarte mult. Din acest motiv, suveranul pontif împreună cu sinodul episcopilor au luat decizia de a analiza mai în detaliu acest subiect în cadrul celei de a XIV-a adunări generale ordinare, care s-a ținut la Roma între 4 și 25 octombrie și care a avut ca temă: „Vocaţia şi misiunea familiei în Biserică şi în lumea contemporană”.

Documentul apărut recent la Editura Sapientia constituie raportul final pe care sinodul episcopilor l-a prezentat Papei Francisc, raport concretizat într-o observare atentă a familiei în raport cu istoria universală, cu istoria bisericii și cu propriul progres de-a lungul secolelor.

Datorită problematicii vaste analizate, acest document își întinde arealul de evaluare luând în considerare mai multe aspecte, care privesc direct sau indirect dimensiunea familială în lume. Împărțirea tripartită propusă de părinții sinodali ajută foarte mult pentru organizarea materialului, pornind de la ascultarea Bisericii acordată familiei, apoi privirea realității familiei din perspectiva planului lui Dumnezeu, pentru ca în ultima parte să se sublinieze rolul și misiunea familiei într-o lume marcată profund de mentalitatea propusă de marile ideologii ale secolului trecut.

Înainte de toate, documentul dezvoltă relaționarea familiei la diferite contexte (antropologic-cultural și socio-economic), pentru ca mai apoi să se ocupe de fenomenul de incluziune în societate. Nu se lasă în urmă nici domeniul științelor umaniste, adică ramura psihologică, capitol în care se tratează despre dimensiunea afectivă a familiei în contextul evoluției acestor științe.

În partea a doua, sinodul încadrează familia în optica planului divin făcând o radiografie a familiei în istoria mântuirii, apoi în magisteriul Bisericii și în doctrina creștină. Ultimul punct al acestei părți a doua subliniază plinătatea eclezială a familiei, punând accent pe milostivirea divină în inima revelației.

În ultima parte, părinții sinodali oferă familiei câte sfaturi despre misiunea ei autentică în cadrul societății. Printre principalele roluri jucate de familie se numără: formarea și educarea generației tinere; transmiterea responsabilă a vieții; posibilitățile de adopție sau de încredințare; însoțirea pastorală și implicarea acesteia în bunul mers al vieții Bisericii, și nu în ultimul rând, dimensiunea evanghelizatoare de care se face responsabilă familia.

Recomandăm acest document tuturor celor interesați de problema familiilor: fie familiștilor cu experiență pentru aducerea la cunoștință a noilor perspective, fie tinerilor în căutare de un sens în viață și în căutarea unor răspunsuri cu privire la această temă. Acest document este emis pentru a da speranță și bucurie familiilor, orientare păstorilor și lucrătorilor pastorali și stimulent operei de evanghelizare.

Gabriel Cochiorca 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro