Credința trăită și mărturisită

Iulian Faraoanu, Credința trăită și mărturisită, Iaşi 2014, p. 268, 14×20, ISBN 978-606-578-134-4, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Credința trăită și mărturisită, coordonată de pr. dr. Iulian Faraoanu. Cartea apare în colecţia „Tratate de teologie”, formatul 14×20, are 268 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Volumul de faţă conţine prezentările şi conferinţele susţinute în cadrul Simpozionului internaţional „Credinţa trăită şi mărturisită”, care a avut loc la Iaşi, la 25 octombrie 2013, cu ocazia încheierii Anului credinţei. Ele sunt rodul reflecţiei în jurul tematicii credinţei, privită din diferite perspective: cea biblică, dogmatică, etică sau liturgică. Nota dominantă a fost însă efortul de a înţelege la un nivel mai practic modalităţile mărturisirii şi trăirii marelui dar al credinţei.

Punctul de plecare a fost ideea credinţei în Sfânta Scriptură. În direcţia respectivă s-au situat cele două conferinţe biblice: „Între credinţă şi necredinţă: drumul patriarhilor în Pentatueh” şi „Credinţa celui înţelept în cărţile sapienţiale”. Odată aşezat fundamentul scripturistic, s-a putut continua cu un punct de vedere dogmatic: „Regula fidei la sfântul Irineu de Lyon” și „Asentimentul credinţei în teologia lui J.H. Newmann”. Ulterior, s-a accentuat nivelul aplicativ al credinţei cu teme referitoare la mărturie („Anton Durcovici, martor al credinţei”; „Propagation de la foi, sufletul operei misionare”) sau viaţa comunitară („Amen dicere, subscribere est! Credinţa şi liturgia).

Sintetizând ideile prezentate, una dintre concluzii s-a orientat către necesitatea întoarcerii la credinţa biblică, văzută ca atitudine de încredere, de abandonare a propriei vieţi în mâinile lui Dumnezeu. Un model în acest sens este patriarhul Abraham, omul încrezător. Acest tip de credinţă are în sine dimensiunea relaţională (credinţa în Altul) şi se prezintă cu două note caracteristice: realismul şi simplitatea.

Un al doilea aspect esenţial este cel al trăirii credinţei. Această credinţă nu e conceptuală, ci existenţială. Nu e ceva abstract, ci e o manifestare a încrederii filiale în situaţiile şi evenimentele concrete ale existenţei umane.

În fine, credinţa trebuie să fie mărturisită cu mai mult curaj şi într-o formă mai radicală. Mărturisirea trebuie să pornească de la dorinţa aplicării dreptăţii. Să se manifeste mai apoi în efortul de instaurare a Împărăţiei lui Dumnezeu în lumea în care ne aflăm. Însă proba supremă a mărturisirii rămâne caritatea. Credinţa este autentică atunci când îi iubim cu toată fiinţa pe Dumnezeu şi pe aproapele, având în faţă şi modelul sfinţilor şi al martirilor.

Sperăm ca acest material să contribuie, măcar într-o oarecare măsură, la aprofundarea teoretică şi practică a darului divin al credinţei. În acelaşi timp, să fie un imbold pentru a putea mărturisi şi trăi încrederea în Dumnezeu la nivel personal şi comunitar la acest început al celui de-al treilea mileniu al erei creştine.

Redăm mai jos numele conferenţiarilor şi temele prezentate:

studii biblice

Germano Galvagno: Tra fede e incredulità: il cammino dei padri nel Pentateuco (Între credinţă şi necredinţă: drumul părinţilor în Pentateuh)

Iulian Faraoanu, L’invito alla fede e l’attesa della Parusia nel Vangelo di Luca.

Cristian Clopoţel, Credinţa celui înţelept: o căutare a lui Dumnezeu în creaţie.

studii teologice

Ştefan Lupu, Regula fidei in Adversus haereses di sant’Ireneo di Lione.

Corneliu Berea, SVD, „Assent of faith” în teologia lui John Henry Newman.

Iosif Enăşoae, Credinţa, dat ontologic, experienţă antropologică şi dar divin

Daniel Iacobuţ, Amen dicere, subscribere est. Liturgia şi transmiterea credinţei

studii istorice şi filozofice

Eduard Ferenţ, Episcopul de Iaşi Anton Durcovici (1888-1951), învăţător ilustru şi martir al iubirii lui Cristos.

Fabian Doboş, Propagation de la Foi, sufletul operei misionare.

Iosif Tamaş, Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice: Scrisoarea enciclică Lumen fidei.

Pr. Iulian Faraoanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro