Răscumpărarea omului de către Isus Cristos în lumina învățăturii sfântului Toma de Aquino

Eduard Ferenț, Răscumpărarea omului de către Isus Cristos în lumina învățăturii sfântului Toma de Aquino, Iași 2014, p. 352, 14×20, ISBN 978-606-578-136-8, 20 lei.

Editura „Sapientia” anunță apariția cărții Răscumpărarea omului de către Isus Cristos în lumina învățăturii sfântului Toma de Aquino, scrisă de pr. dr. Eduard Ferenț. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, formatul 14×20, are 352 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la orice librărie catolică din țară la prețul de 20 lei. 

Întruparea Cuvântul lui Dumnezeu constituie evenimentul cel mai sublim din istoria omenirii: Cuvântul lui Dumnezeu s-a născut după carne o singură dată și o dată pentru totdeauna. Adevărul întrupării și al răscumpărării a fost și este mereu viu și actual pentru omul din toate timpurile.

Chiar dacă sfântul Toma de Aquino trăit într-o epocă istorică precedentă nouă, nu pentru aceasta trebuie considerat ca învechit, dimpotrivă el rămâne în continuare un punct de referință important pentru teologia actuală, chiar dacă, în sine, gândirea sa pătrunde doar un filon de aur al minei nespus de bogate a misterului lui Cristos, doar o fațetă a misterului mântuirii.

Noul studiu al pr. dr. Eduard Ferenț, având ca titlu Răscumpărarea omului de către Isus Cristos în lumina învățăturii sfântului Toma de Aquino, apărut recent la Editura Sapientia, își propune să reliefeze câteva aspecte ale misterului răscumpărării omului în Cristos din perspectiva sfântului Toma de Aquino, cel care și-a dedicat întreaga viață studiului și aprofundării misterelor sacre.

Studiul propriu-zis al acestei teme este precedat, în prima parte a cărții, de o biografie a sfântului Toma, necesară pentru a înțelege gândirea sa. Partea a doua a lucrării tratează teologia răscumpărării omului din perspectiva Doctorului Angelic. Răscumpărarea omului a fost înfăptuită în momentul în care Mântuitorul l-a deposedat pe diavol de puterea sa, în momentul în care l-a redus la neputință pe cel care avea putere asupra morții. Astfel, omul a fost eliberat din sclavia păcatului și a dobândit bunurile escatologice. Temele soteriologice tratate în această lucrare sunt dezvoltate potrivit metodei teologiei dogmatice, pornind de la izvorul tuturor științelor teologice, Sfânta Scriptură, mergând pe urma Sfinților Părinți și ajungând la definirea învățăturii despre dobândirea răscumpărării la sfântul Toma.

Concepția sfântului Toma despre răscumpărare este adesea calificată de unii ca eclectică, adică o îmbinare a efectelor pătimirii lui Cristos cu acelea ale învierii. Pr. Ferenț subliniază însă că o astfel de percepție nu poate fi decât superficială. Nucleul teologic al răscumpărării omului din perspectiva sfântului Toma reiese clar din ultima parte a chestiunii 48 din Summa theologiae: „Pătimirea lui Cristos în forța dumnezeirii acționează drept cauză eficientă; în forța voinței sufletului lui Cristos acționează drept cauză meritorie; dacă apoi este considerată în carnea însăși a lui Cristos, acționează sub formă de satisfacție, întrucât de ea am fost eliberați de pedeapsă; acționează apoi sub formă de sacrificiu, întrucât prin intermediul ei am fost reconciliați cu Dumnezeu”.

Teologia răscumpărării, ca realitate obiectivă înfăptuită în Cristos prin misterele vieții sale și ca realitate oferită necontenit omului, reprezintă nucleul gândirii teologice a sfântului Toma de Aquino. Ea poate contribui eficient atât la formarea conștiinței noastre, cât și la schimbarea atitudinii comportamentale față de Răscumpărătorul nostru.

Ștefan Tamaș

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro