Ghid de educație incluzivă

Irina-Ofelia Cosovanu, coord., Ghid de educație incluzivă, Iași 2021, 222 p., 17×24, ISBN 978-606-578-474-1, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Ghid de educație incluzivă, scrisă de Irina-Ofelia Cosovanu, coord. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 17×24, are 222 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 25 lei.

Acest ghid de educaţie incluzivă este un produs al proiectului Erasmus + nr. 2020-1-RO01-KA101-078219 intitulat Şanse egale într-o şcoală incluzivă.

Nevoia de concepere şi de implementare a unui astfel de proiect a pornit de la faptul că integrarea educaţiei incluzive în şcoala românească este un proces care nu are încă operaţionalizate instrumentele necesare.

Curriculumul şcolar şi evident manualele şcolare nu iau încă în consideraţie această dimensiune a educaţiei. Finalităţile generale ale integrării educaţiei incluzive trebuie să producă schimbari atât la nivelul abilităţilor şi a competenţelor cât şi la nivelul valorilor şi atitudinilor. Prin promovarea valorilor educaţiei incluzive încercăm să conturăm şi un profil al profesorului incluziv. Astfel, profesorul incluziv consideră că diversitatea clasei reprezintă o resursă şi nu un impediment ajutând în egală masură pe toţi elevii, profesorul incluziv are aşteptări înalte de la toţi elevii; lucrul în echipă, în colaborare cu ceilalţi reprezintă o modalitate principală de lucru, continuarea dezvoltării profesionale fiind o responsabilitate asumată de-a lungul întregii cariere.

Şcoala incluzivă presupune dezvoltarea modalităţilor de predare care să corespundă diferenţelor individuale fiind astfel capabilă să schimbe atitudinile faţă de diferenţe şi să creeze fundaţia pentru o societate dreaptă şi nediscriminatorie. O societate incluzivă este o societate în care diferenţa este respectată şi valorizată şi în care discriminarea şi prejudecăţile sunt combătute activ, prin politici şi practici adecvate. Orice formare pentru dezvoltarea practicilor şcolii pentru toţi devine viabilă doar când se exemplifică prin activităţile de la clasă. Orice astfel de curs trebuie să aibă modele practice de derulare a unor activitati, să se bazeze pe prezentarea şi analiza unor activităţi model, pe schimburi de experienţă.

În mobilităţile desfăşurate în Franţa, în cadrul cursurilor Universităţii de vară de la Nice au participat 15 profesori ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”, toate ariile curriculare fiind astfel reprezentate.

Ghidul a fost conceput cu un dublu scop: pentru a oferi exemple concrete de integrare a educaţiei incluzive la fiecare disciplină şi pentru a forma, în acest domeniu, elevii Colegiului Pedagogic, viitoare cadre didactice.

Pentru un mediu cu adevărat incluziv ne dorim ca educaţia incluzivă să fie ilustrată, într-un mod unitar, la nivelul celor 3 dimensiuni ale şcolii: în cultură, în strategie şi în practică.

Coordonator proiect prof. dr. Irina-Ofelia Cosovanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro