Misterul pascal

Dragi prieteni,

Am publicat recent la Editura Sapientia o carte intitulată „Misterul pascal”, scrisă de ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București. Mulți veți spune: Ah, încă o carte de specialitate… Deja titlul: „Misterul pascal” o arată ca atare, este o expresie tehnică, pentru teologi, nu pentru publicul larg, și apoi este scrisă de arhiepiscopul mitropolit de București Aurel Percă… Cum să te apropii de o astfel de carte… e prea înaltă… o lăsăm pe seama teologilor. Și totuși, aș vrea să vă dau două argumente că această carte de poate interesa.

Și aș porni de la autor. Cartea apare acum, în martie 2020, sub semnătura arhiepiscopului mitropolit de București, însă atunci când a fost scrisă, autorul era student seminarist la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. Iată ce spune autorul despre momentul în care a scris această carte: „Această carte s-a născut din pasiunea unui părinte profesor de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif” din Iaşi pentru «noutatea» adusă de Conciliul al II-lea din Vatican în Biserică şi în modul de predare a disciplinelor teologice”.

Acest profesor era Părintele Ioan Ciuraru (1940-1996), „un apostol neobosit al lui Cristos”, după cum l-a numit pr. Fabian Doboș. Pentru cei care nu l-au cunoscut și n-au auzit de pr. Ioan Ciuraru, ÎPS Aurel Percă spune că acest preot, „în perioada dinainte de anul 1989, s-a dăruit trup şi suflet tipăririi multor cărţi, cu mijloace foarte simple (doar cu ajutorul unor maşini de scris manuale şi apoi electrice şi al unui copiator cu matriţe, permis în multiplicarea cursurilor pentru uzul seminariştilor), dar în acelaşi timp era şi foarte înflăcărat pentru noutăţile din domeniul ştiinţelor teologice”

Preotul profesor și tipograf Ioan Ciuraru era, așadar, pasionat de noutățile teologice aduse de Conciliul al II-lea din Vatican care, pe atunci, abia dacă adia peste cortina de fier. Una dintre aceste noutăți era „misterul pascal”, care pentru pr. Ioan Ciuraru era atât de importantă încât, spune autorul, că atunci când venea la cursurile de Teologie liturgică și vorbea despre „misterul pascal”, „părea cu totul transfigurat şi transmitea o adevărată pasiune pentru a înțelege mai bine «secretul» mântuirii”. Dar iată că într-o zi, profesorul s-a oprit din discursul său și și-a îndreptat privirea asupra studentului din Anul V de teologie Aurel Percă. Brusc, ia cerut să elaboreze o lucrare despre misterul pascal.

Ca student, nu știu cu ce spirit a primit această temă… Din mărturia pe care o dă în prefața cărții, aflăm că totuși s-a dus la biblioteca Institutului pentru a-și organiza materialul bibliografic. Însă aceasta era săracă, iar studentul nu avea încă o metodă științifică de a lucra, motiv pentru care a voit să renunțe, gândindu-se că profesorul va uita. Însă pr. Ciuraru, când venea la curs, mereu îl întreba la ce punct este cu lucrarea. La insistențele lui, a continuat să caute în bibliotecă toate cărțile care aveau vreo referință la Conciliul al II-lea din Vatican. A respirat totuși ușurat atunci când a ajuns în posesia a câtorva cărți care tratau mai direct „misterul pascal”. Este vorba de: o lucrare a lui Loius Bouyer (Le mystère pascal, Le Cerf, Paris, 1947, reeditată în 1967) şi trei cărţi publicate de Theodule Rey Mermet: Pour une redécouverte de la Foi (vol. 1, Paris, 1976), Vivre la Foi dans les sacrements (vol. 2, 1977) şi Vivre la Foi avec le Concile Vatican II (vol. 3, 1979). Lectura acestor cărți l-au ajutat să „firul roşu” al lucrării.

Între timp, studentul Aurel Percă era în anul VI de teologie, ultimul an de seminar, și se pregătea pentru primirea diaconatului (7 aprilie 1979). Și-a propus atunci să finalizeze acest studiu ca o încoronare a pregătirii sale pentru sfânta Preoţie. A terminat de redactat materialul și l-a predat sub formă de manuscris pr. Ioan Ciuraru, care urma să găsească pe cineva să-l dactilografieze pe matrițe și să-l multiplice la renumita „Cocârlă”, aşa cum era numită „mica tipografie” de la Institut.

Iată, aceasta este geneza acestei cărți, care nu a putut să fie multiplicată cu ocazia hirotonirii preoțești a lui Aurel Percă (29 iunie 1979), ci un an mai târziu, iulie 1980. După 40 de ani, autorul, ajuns între timp arhiepiscop mitropolit de București, s-a gândit să o republice cu ocazia aniversarului său de 40 de ani de preoție, dar și ca un gest de recunoștință față de pr. Ioan Ciuraru, „preot pasionat şi îndrăgostit de Biserică şi de ştiinţele teologice”.

Să fie, așadar, prea înaltă și prea tehnică o carte scrisă de un student acum 40 de ani? Răspunsul îl vom descoperi dacă ne vom apropia de conținutul cărții. Însă înainte de a face aceasta, aș dori să înțelegem ce înseamnă „misterul pascal”, expresie care dă și titlul acestei cărți.

De la cursurile pr. Ioan Ciuraru studentul Aurel Percă a înțeles că: „Misterul pascal este în centrul întregii opere de mântuire, pe care Biserica are misiunea de a-l face cunoscut oamenilor, pentru ca, după voinţa lui Dumnezeu, «toţi să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului» (1Tim 2,4)”. Categoria „mister pascal” este una dintre fericitele recuperări ale mişcării liturgice din secolul trecut și apare încă de la început în documentele Conciliului al II-lea din Vatican. Constituţia liturgică Sacrosanctum Concilium o pune chiar ca bază a reflecţiei sale teologice asupra liturgiei.

Prin studiul său, dezvoltat pe parcursul a șase capitole, autorul a reușit să arate că semnificația misterului pascal, a Paştelui, nu se referă numai la învierea lui Cristos, ci cuprinde momentele pătimirii, morţii, învierii şi înălţării la cer a lui Cristos. Lucrarea de mântuire a oamenilor şi a perfectei preamăriri a lui Dumnezeu, care îşi are preludiul în faptele minunate divine realizate în poporul Vechiului Testament, a fost dusă la împlinire de Cristos Domnul, mai ales prin misterul pascal al fericitei sale pătimiri, învieri din morţi şi glorioasei înălţări, mister cu care a distrus moartea noastră şi, înviind, ne-a redat viaţa (SC 5).

De ce este important pentru noi să cunoaștem misterul pascal? În primul rând, ne spune autorul, pentru că ține de esența credinței noastre creștine:

„Un popor care se respectă ţine să-şi cunoască propria istorie, ţine să ştie tot mai multe despre trecutul său. Şi nu numai atât: fiecare popor are un eveniment central care a marcat un nou drum în viaţa sa, un eveniment care a schimbat radical o situaţie sau alta. Când e vorba de creştinism, trebuie să afirmăm acelaşi lucru: ca orice eveniment sau realitate de pe acest pământ, creştinismul are o istorie, istoria mântuirii; are un punct central, care luminează trecutul, prezentul şi viitorul – misterul pascal… De fapt, acest mister al lui Cristos, «misterul credinţei noastre», este centrul vital al creştinismului, care se prelungeşte în existenţa sa prin intermediul Bisericii, şi mai exact prin liturgie”.

Un al doilea motiv subliniat de autor este acela că o bună cunoaștere a misterului pascal ne ajută la o mai bună prezentarea a credinței, mai ales astăzi, „când tendinţa îndepărtării oamenilor de Dumnezeu devine tot mai accentuată, se impune o revizuire a felului cum este prezentat «focarul» creştinismului – misterul pascal. Într-adevăr, este un focar, pentru că aşa cum acest mister a transformat lumea în primele veacuri, prin predica apostolilor, şi astăzi trebuie să fie la fel. Prezentarea esenţialului din misterul creştin devine factor de încurajare a oamenilor, de vitalitate, curaj, optimism, chiar dacă acest optimism este în esenţă «scandal pentru evrei şi nebunie pentru păgâni» (1Cor 1,23)”.

În al treilea rând, având în vedere diviziunile dintre creștini, „misterul pascal, prin unitatea sa, poate deveni un factor de unitate a tuturor aspiraţiilor. Misterul pascal nu este un mister oarecare, unul din multele mistere pe care le posedă creştinismul. Misterul pascal este acela al pătimirii, morţii, învierii şi înălţării lui Cristos, misterul răscumpărării prin Capul nostru: Cristos”.

Nu în ultimul rând, misterului pascal are un rol esenţial în ceea ce priveşte transformarea noastră: „Cristos e la fel de actual ca în primele veacuri şi mereu ne invită să murim împreună cu el pentru păcat, pentru această lume, pentru a învia la o viaţă nouă, la starea omului nou. «Isus Cristos – cel de ieri şi de astăzi – este acelaşi în vecii vecilor» (Evr 13,8): misterul său pascal este misterul transformării şi al mântuirii noastre. Este singurul în măsură să alimenteze cu energiile mântuitoare viaţa aceasta atât de zbuciumată”.

„De aceea, Conciliul al II-lea din Vatican pune mare accent pe misterul pascal, aflat în centrul istoriei mântuirii, el fiind punctul de plecare pentru „reîmprospătarea aerului” din Biserică, pentru realizarea unei activităţi pastorale mai dinamice şi mai eficiente pentru a recâştiga terenul pierdut prin neglijarea prezentării corecte a misterului mântuirii noastre”.

Categoria de „mister pascal” continuă să fie de actualitate în liturgie şi teologie, şi face parte din limbajul obişnuit al Bisericii. A intrat în uz la începutul secolului al XX-lea pentru a explica sensul celebrării sacramentelor, în special al liturgiei duminical, dar apoi a dobândit o semnificaţie centrală pentru doctrina şi viaţa creştină. Este adevărat că din 1979 până astăzi au apărut numeroase studii despre această temă, biblioteca Institutului s-a îmbogățit cu foarte multe cărți, actualmente numără circa 40.000 de titluri, însă cartea studentului Aurel Percă rămâne un studiu de referință pentru literatura noastră teologică locală, pentru că, așa cum scria el în introducerea cărții:

„Prin această lucrare de proporţii minime, în comparaţie cu vastitatea misterului pascal, încercăm în premieră o popularizare a misterului pascal, care este misterul central al credinţei noastre. Este şi o încercare de a reface un teren oarecum pierdut, pierdere pe care am conştientizat-o mai ales datorită Conciliului al II-lea din Vatican. Cunoaşterea tot mai adâncă a misterului pascal, deşi pare o preocupare post-conciliară, a fost doar reactualizată de Conciliu. Aşa cum vom vedea, e vorba de o problemă mereu actuală: cum a fost în primele veacuri ale creştinismului, aşa va rămâne cât va exista această lume”.

Pr. dr. Ștefan Lupu

Invitație la lectură: Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit, Misterul pascal, Sapientia, Iași 2020

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Misterul pascal, scrisă de Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București. Cartea apare în colecția „Tratate de teologie”, în formatul 14×20, are 217 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei.

Publicată de Libraria Sapientia pe Luni, 30 martie 2020

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro