Rationes magisterii cum theologia, Relaţiile reciproce dintre magisteriul ecleziastic şi teologie

Comisia Teologică Internaţională, Rationes magisterii cum theologia, Relaţiile reciproce dintre magisteriul ecleziastic şi teologie; Congregația pentru Doctrina Credinței, Instrucţia Donum veritatis despre vocaţia eclezială a teologului, Iaşi 2013, 52 p., 14×20, ISBN 978-606-578-118-4, 8 lei.

Editura „Sapientia” anunţă apariţia documentului Rationes magisterii cum theologia, Relaţiile reciproce dintre magisteriul ecleziastic şi teologie, elaborat de Comisia Teologică Internaţională și Instrucţia Donum veritatis despre vocaţia eclezială a teologului, publicată de Congregația pentru Doctrina Credinței. Ambele documente, traduse de pr. dr. Ștefan Lupu, sunt publicate într-un singur volum în colecţia Magisterium, formatul 14×20, având 52 de pagini şi care poate fi procurat de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 8 lei.

Magisteriul, potrivit înțelegerii Bisericii Catolice, este puterea acordată de Cristos apostolilor şi succesorilor lor, adică papei şi episcopilor în comuniune cu papa, de a expune, de a păstra şi de a apăra învăţătura revelaţiei în mod autentic, iar în anumite cazuri, în mod infailibil, prezentând-o ca obiect al credinţei pentru dobândirea mântuirii (cf. LG 25; DS 3074).

De-a lungul timpului, dar mai ales după Conciliul al II-lea din Vatican, se remarcă faptul că anumite documente emise de magisteriul bisericesc nu au fost bine primite, ba chiar au fost criticate de unii teologi. Acest conflict dintre magisteriul bisericesc și teologi s-a născut fie dintr-o înțelegere eronată a acestor documente, fie din înțelegerea greșită a simțului credinței.

Pentru a rezolva divergențele dintre magisteriu și teologi, dar și pentru a evita consecințele dăunătoare pentru credința poporului lui Dumnezeu au intervenit atât Comisia Teologică Internațională, cât și Congregația pentru Doctrina Credinței, publicând diferite documente. Dintre acestea, pr. dr. Ștefan Lupu, profesor de teologie dogmatică la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași, a ales să traducă două mai reprezentative, pe care acum avem bucuria să le prezentăm cititorilor noștri.

Primul document, elaborat de Comisia Teologică Internațională, a fost publicat pe 6 iunie 1976 cu titlul Rationes magisterii cum theologia: relațiile reciproce dintre magisteriul eclezial și teologie. Intenția documentului este să ilumineze relația existentă între magisteriul bisericesc care are misiunea de a păstra și apăra în mod autentic învățătura revelației divine și teologii care au misiunea de a studia și de a expune doctrina credinței.

Documentul are trei părți, precedate de o scurtă introducere. Prima parte prezintă elementele comune existente între magisteriu și teologi în exercitarea misiunii lor. Păstrând elementele pe care le au în comun, cea de-a doua parte, încearcă să găsească o linie de demarcație, anumite puncte care diferențiază magisteriul de teologi. A treia parte caută să lămurească în ce mod pot fi reglementate astăzi raporturile dintre magisteriu și teologi.

Al doilea document este instrucția publicată de Congregația pentru Doctrina Credinței pe data de 24 mai 1990, cu titlul: Donum veritatis, despre vocația eclezială a teologului. Adresată în special episcopilor și teologilor, instrucția intenționează să contribuie la creșterea poporului lui Dumnezeu în cunoașterea adevărului care ne conduce la acea libertate pentru a cărei dobândire Cristos a murit și a înviat. Căutarea adevărului este inserată în natura omului, în timp ce ignoranța o menține într-o stare de sclavie.

Această instrucțiune propune anumite norme pentru asigurarea raporturilor juste între magisteriu și teologi și, eventual, pentru rezolvarea tensiunilor care ar putea surveni. După ce prezintă, în prima parte, adevărul ca dar al lui Dumnezeu făcut poporului său, documentul descrie pe scurt funcția teologilor în Biserică (partea a II-a). Cea de-a treia parte se oprește asupra misiunii particulare a păstorilor și, în final, a patra parte, propune mai întâi unele indicații despre raportul dintre teologie și magisteriu și apoi încearcă să clarifice problema dezacordului dintre ele. Documentul se încheie cu un îndemn al prefectului Congregației, cardinalul Joseph Ratzinger, adresat păstorilor și teologilor, de a păstra între ei relații reciproce de încredere și un spirit de comuniune în slujirea cuvântului.

 

Laurenţiu Turbuc

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro