Anton Durcovici, vescovo e martire in Romania

Florian Müller, Anton Durcovici, vescovo e martire in Romania, Iași 2011, 136 p., 14×20, ISBN 978-606-578-029-3, 8 lei.

 Editura „Sapientia” anunţă apariţia cărţii Anton Durcovici, vescovo e martire in Romania. Cartea apare în colecţia „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20 cm, are 136 pagini şi poate fi procurată de la orice librărie catolică din ţară la preţul de 8 lei.

   La 19 ani după prima ediţie în limba germană şi la 18 ani după traducerea acesteia în limba română, această carte-document apare acum şi în limba italiană, fiind tradusă în această limbă de pr. prof. dr. Maximilian Pal, professor de drept canonic la Institutul Teologic Franciscan din Roman. Autorul acestei cărţi este Mons. Florian Müller, un fost elev al episcopului Durcovici, pe când acesta activa ca rector al Seminarului „Sf. Duh” din Bucureşti.

   Mons. Müller s-a născut la Caramura în Dobrogea, în anul 1910. După ce şi-a făcut studiile teologice la Bucureşti şi Münster a fost numit profesor la Seminarul din Bucureşti şi spiritual la Institutul „Sfânta Maria” (Doamnele Engleze) de la Pitar Moş. În ianuarie 1949 a fost constrâns ca împreună cu 200 de călugăriţe să părăsească România, după ce activitatea social-caritativ-educativă a congregaţiilor religioase a fost interzisă de autorităţile de atunci. Ajungând la Roma, a fost primit de Sfântul Părinte Pius al XII-lea, căruia i-a relatat situaţia existentă din ţară şi regimul la care era supusă Biserica Catolică. Un timp a activat la Atena, îngrijindu-se de minoritatea germană, după care a revenit în Germania unde s-a dedicat apostolatului în diferite parohii, străduindu-se necontenit să ţină legătura cu exilaţii sau refugiaţii de origine română, atât preoţi, cât şi credincioşi. A fost deosebit de ataşat de Dieceza de Iaşi datorită legăturii sale cu episcopul Durcovici. A adunat multe documente şi mărturii privind viaţa sfântă şi martiriul episcopului nostru şi care constituie conţinutul acestei cărţi. În afara faptului că este prima biografie a episcopului martir dr. Anton Durcovici, această carte se constituie ca o mărturie personală, scrisă de unul dintre elevii şi apoi colegii Mons. Durcovici de la Seminarul „Sf. Duh” din Bucureşti. Pe lângă amintirile personale, autorul a adunat şi a selectat şi amintirile altor foşti elevi sau colaboratori ai epscopului Durcovici, cum ar fi Mons. Johannes Baltheiser sau pr. Leopold Nestmann, convins fiind că timpul este necruţător în curgerea lui iar amintirea unei vieţi precum cea a episcopului Durcovici nu trebuie acoperită de praful uitării. Deşi autorul a trecut la Domnul în anul 2000, în localitatea Donzdorf din Germania, această carte nu trebuie uitată, ci trebuie cunoscută şi pusă în adevărata ei valoare.

   Cartea cuprinde două secţiuni. În prima parte avem relatată viaţa episcopului Durcovici, cu trasarea principalelor trăsături ale vieţii sale sacerdotale, ilustrate prin documente şi mărturii ale colaboratorilor şi ale celor care l-au cunoscut personal pe acest slujitor al altarului. Mons. Müller precizează şi etapele care au condus la iniţierea procesului său de beatificare, fiind unul dintre primii care au realizat cercetări în acest sens. A doua parte a acestei cărţi cuprinde un bogat album fotografic care ilustrează viaţa episcopului dr. Anton Durcovici. Spre deosebire de ediţia germană şi cea română, această nouă ediţie cuprinde un număr foarte mare de fotografii, unele dintre ele inedite, care acoperă anii 1901-1951.

   În acest an, când se împlinesc 60 de ani de la martiriul episcopului Durcovici, apariţia acestui volum este binevenită şi, datorită traducerii în limba italiană, poate fi consultată cu folos şi de eventualii cititori străini care ar dori să se familiarizeze cu personalitatea de excepţie a episcopului dr. Anton Durcovici, a cărui viaţă a fost pusă integral în slujba lui Cristos şi a Bisericii.

Andrei Dumitrescu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro